Mạo trường đoản cú là từ các loại khá thân quen với những ai đã và đã học tiếng Anh. Chúng rất có thể được phát hiện ở ngẫu nhiên nơi đâu, từ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc tới văn viết. Các bạn đã thực sự rứa chắc được cách áp dụng của mạo từ bỏ chưa? ví như chưa thì hãy thực hành ngay lập tức những bài tập mạo tự a/an/the có đáp án cụ thể nhé!


*

Tóm tắt lý thuyết mạo trường đoản cú a/an/the

Có thể bạn đã biết, mạo từ là trường đoản cú đứng trước danh từ cùng từ kia ta hoàn toàn có thể biết danh trường đoản cú ấy nhắc đến đối tượng người sử dụng xác định hay không xác định.

Bạn đang xem: Bài tập về cách dùng mạo từ a an the

Có 2 một số loại mạo từ thông dụng nhất đó là: Mạo từ khẳng định (the) với mạo từ cô động (a, an).

Mạo từ xác định The

The đứng trước danh tự xác định, có đặc điểm cụ thể, được đề cập trước kia mà toàn bộ cơ thể nói và fan nghe phần đa biết.

Các trường hợp sử dụng và không thực hiện The:

Trường hợp áp dụng TheTrường thích hợp không áp dụng The
Khi đồ dùng thể được xem như là duy nhất.Trước danh từ nhưng mà được nhắc trước đó.Trước danh từ cơ mà được xác định bằng các từ tốt mệnh đề.Trước danh trường đoản cú chỉ vật riêng biệt.Trước so sánh hơn nhất, trước first (thứ nhất), second (thứ hai), only (duy nhất), …Trước danh từ bỏ số ít tượng trưng cho nhóm xuất xắc loài cồn vật.Trước tính từ bỏ nhằm đại diện thay mặt cho một đội người.Trước danh trường đoản cú số ít dùng trước động từ số ít. Đại từ sửa chữa thay thế là He/She/It.Trước danh từ riêng chỉ biển, sông, quần đảo, dãy núi, tên gọi số nhiều của các nước, sa mạc, biển.Trước chúng ta của một mái ấm gia đình (mang tức thị cả gia đình, số nhiều).Trước tên quốc gia, thương hiệu châu lục, tên núi, tên hồ, thương hiệu đường.Trước danh từ ko đếm được hoặc danh từ số nhiều theo nghĩa chung, không chỉ có một trường đúng theo nào.E.g: I lượt thích noodles. (Tôi ham mê phở).Trước mua tính từ hoặc danh từ cài cách.Trước tên gọi các bữa ăn.Trước các tước hiệu.Trước man: The man → man Trước: spring (mùa xuân), autumn (mùa thu), last night (đêm qua), next year (năm sau), from beginning to end (từ đầu tới cuối), from left to right (từ trái qua phải).

Mạo từ biến động A/An

Mạo từ cô động là mạo từ luôn luôn đứng trước danh tự đếm được số ít, ko được nhắc từ trước hoặc dùng trong câu mang tính chất khái quát.

Các trường hợp thực hiện mạo từ biến động a/an cùng không được sử dụng:

Trường hợp áp dụng ATrường hợp thực hiện AnTrường đúng theo không áp dụng A, An
Trước các danh từ bước đầu bằng phụ âm hoặc một nguyên âm gồm âm là phụ âm: e year (một năm), a house (một căn nhà), a uniform (một cỗ đồng phục), …Đứng trước một danh từ bước đầu bằng “uni” với “eu”: a university (một ngôi trường đại học), a eulogy (lời ca ngợi), a union (một tổ chức), …Dùng với những đơn vị phân số: ¼ = a forth, ⅙ = a sixth, …Trước “half” – “một nửa” khi nó theo sau một đơn vị chức năng nguyên vẹn: a kilo & a half.Dùng trước những thành ngữ chỉ giá chỉ cả, tốc độ, tỉ lệ: $20 a box, 30 km a hour, …Trước những số đếm nhất thiết thường là mặt hàng ngàn, mặt hàng trăm: a/one thousand, a/one million, …Trước các danh từ bước đầu bằng những nguyên âm “a, e, i, o”: an táo khuyết (một quả táo), an orange (một trái cam).Trước một trong những từ ban đầu bằng “u”: an umbrella (một dòng ô).Trước một trong những từ bắt đầu bằng “h” câm: an hour (một giờ).Trước danh trường đoản cú số nhiều.Trước danh từ ko đếm được.Trước tên thường gọi các bữa ăn, trừ khi có tính từ đi kèm.

*

Bài tập

Bài 1: Điền mạo từ tương thích vào nơi trống.

I am studying in ………… university in tp hcm City.Miss Lin speaks ………… Chinese.I borrowed ………… pen from your pile of pencils & pens.Eli likes to lớn play ………… football.I bought ………… umbrella lớn go out in the rain.I lived on ………… Main Street when I first came khổng lồ town.Albany is the capital of ………… thành phố new york State.My husband’s family speaks ………… Polish.………… hãng apple a day keeps your enemy away.Our neighbors have ………… cat & ………… dog.

Bài 2: Điền vào nơi trống mạo từ ưa thích hợp.

There is ………… umbrella under my bed.He is not ………… honorable man.Aladdin had ………… wonderful lamp.He returned after ………… hour.You are ………… fool to lớn say that.French is ………… easy language.Mumbai is ………… very dear place khổng lồ live inShe is ………… untidy girl.I bought ………… horse, ………… ox, and ………… buffalo.Man, thou art ………… wonderful animal.

Bài 3: Chọn đáp án đúng.

1. Jane is making _____ cake for her birthday.

a. A b. An c. The

2. Jennifer tasted _____ birthday cake her mother had made.

a. A b. An c. The

3. The children have _____ new teacher called Mr. Green.

a. A b. An c. The

4. All pupils must obey _____ rules.

a. A b. An c. The

5. Dad turned on _____ radio khổng lồ listen to _____ news.

a. A b. An c. The

6. Alex is in Boston studying for _____ MBA.

a. A b. An c. The

7. The teacher read _____ interesting article from the newspaper.

a. A b. An c. The

8. There was _____ huge crowd of people outside the church.

a. A b. An c. The

9. Julie talked for _____ hour about her school project.

a. A b. An c. The

10. _____ European expert was invited khổng lồ speak lớn the committee.

a. A b. An c. The

Bài 4: Điền mạo từ phù hợp hoặc nhằm trống.

1. Your soup is so good. ______ meat is pretty tender.

2. Are you interested in ______ science or ______ music?

3. They got married but ______ marriage wasn’t very successful.

4. Vày you know any of ______ people who live across ______ road?

5. After ______ work the quái thú usually invites his staff to lớn ______ pub.

6. When mom was ill ______ lot of her friends came lớn ______ hospital to visit her.

7. Many people hate ______ violence, but they like to watch it in ______ movies.

8. Have you ever visited ______ Madame Tussaud’s in London?

9. ______ life would be difficult without ______ useful machines và gadgets we have

today.

10. I’m on ______ night duty this week.

11. I know someone who wrote ______ book about ______ American presidents.

Xem thêm: Miếng Dán Cường Lực Sony Xa Full Màn Hình, Miếng Dán Màn Hình Sony Xa Untra (F3216)

12. ______ World War II ended in 1945.

13. ______ fumes of cars & factories are ______ primary reasons for ______ air pollution.

14. He was ______ unsuccessful musician when he came to this town.

15. Don’t stay in that hotel. ______ beds there are very uncomfortable.

16. The car sped away at ______ hundred km ______ hour.

17. John doesn’t usually go lớn ______ church on ______ Sundays.

18. He was sent to ______ prison for ______ murder.

19. At ______ beginning of his speech he spoke about ______ tourism in general.

20. We usually go by ______ train, but today we’re taking ______ bus.

Bài 5: Điền mạo từ tương thích vào vị trí trống.

1. _____ Sword Lake is the most interesting place I want to run.

2. I’ve been living in _____ London for six years.

3. _____ Danube runs through many European cities.

4. Wild horses live in _____ Gobi Desert.

5. _____ Pacific Ocean has many different types of fish.

6. I love swimming in _____ Mediterranean.

7. We spent our holiday on the shore of _____ Lake Windermere.

8. _____ Nile is a very beautiful river.

9. She stayed in _____ Belgrade for several weeks.

10. Her husband comes from _____ California.

11. They studied the geology of _____ Sahara Desert.

12. They crossed _____ black Sea by boat.

13. He has always wanted khổng lồ visit _____ Rome.

14. She lived in _____ Asia for several years.

15. _____ Tuscany has many beautiful cities.

16. I spent a year traveling around _____ Europe.

17. Her village is near _____ Lake Titicaca.

18. Would you lượt thích to visit _____ South America?

19. They live near _____ Thames.

20. I think _____ Cornwall is a very beautiful part of England.

Bài 6: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có).

1. I have never read the more interesting book than before.

2. Oanh had a hour to bởi vì her homework yesterday.

3. According khổng lồ a weather forecast, it is going khổng lồ rain this week.

4. Kim didn’t lot of money khổng lồ buy a new house for her parents.

5. They can’t clean polluted rivers overnight.

Đáp án

Bài 1:

ano article neededano article neededanno article neededno article neededno article neededana/a

Bài 2:

ananaanaaaana/an/aa

Bài 3:

ACACCBBABA

Bài 4:

1. The

2. – / –

3. The

4. The /the

5. –

6. A / the

7. – / –

8. –

9. – / the

10. –

11. –

12. –

13. The / The / –

14. An

15. The

16. A

17. – / –

18. – / –

19. The / –

20. – / the

Bài 5:

1. –

2. –

3. The

4. The

5. The

6. The

7. –

8. The

9. –

10. –

11. The

12. The

13. –

14. –

15. –

16. –

17. –

18. –

19. The

20. –

Bài 6:

the → aa → an (danh từ đếm được số ít, một nguyên âm có h là âm câm)a → the (đã xác định)lot of → a lot of/lots of (thiếu mạo từ bỏ a)thiếu the (polluted rivers đã được xác định)

Hy vọng với nội dung bài viết về bài tập mạo tự a/an/the gồm đáp án chi tiết trên đây đã giúp bạn ôn tập lại về mạo từ. Vietop chúc bạn thành công trên con đường đoạt được tiếng Anh của mình.