Mạo từ là từ bỏ trước danh tự nhằm cho biết thêm danh từ đó nói đến một đối tượng xác định hay không xác định.

Bạn đang xem: Cách dùng a an some any lớp 7

Mạo tự “The” dùng để chỉ đối tượng xác định .

Mạo trường đoản cú “A/An” được dùng nói tới một đối tượng người sử dụng chưa xác định được.

Mạo từ chưa phải một một số loại từ riêng biệt, chúng có thể được xem là một phần tử của tính trường đoản cú dùng bổ nghĩa mang đến danh tự .

2. Những loại mạo từ

Mạo trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh bao gồm 2 các loại bao gồm:

Mạo từ khẳng định (Denfinite article): the

Mạo từ biến động (Indefinite article): a, an

3. Giải pháp dùng của từng nhiều loại mạo từ

A, phương pháp dùng mạo trường đoản cú “A”


*

B. Giải pháp dùng mạo tự “An”


*

* các trường hợp không sử dụng a/an:

- Trước danh từ ko đếm được.

Ví dụ: My mother gave me good advice (Mẹ của mình đã đưa mang lại tôi hồ hết lời khuyên răn hay).

- Trước tên thường gọi các bữa ăn, trừ khi có tính tự đứng trước các tên thường gọi đó.

Ví dụ:

I have dinner at 7 p.m (tôi ăn uống cơm thời gian 7 giờ tối)

You gave me an appetizing dinner (bạn đã đến tôi một bữa tối thật ngon miệng).

- tuy nhiên, ví như là bữa ăn quan trọng nhân lúc nào đó, fan ta vẫn sử dụng mạo tự bất định.

Ví dụ:

I was invited khổng lồ breakfast (bữa điểm trọng điểm bình thường)

C. Cách dùng mạo trường đoản cú The

- Mạo trường đoản cú là tự đứng trước danh từ bỏ và cho thấy danh tự ấy đề cập đến một đối tượng người tiêu dùng xác định hay không xác định.

Xem thêm: Tăm Chỉ Nha Khoa Của Mỹ - Tăm Chỉ Nha Khoa Plackers Flossers Picks Từ Usa

- Mạo từ xác minh “The” nói tới đối tượng người tiêu dùng mà cả người nói lẫn bạn nghe hồ hết biết.

- Sự vật, sự việc kể đến hai lần

Ví dụ: I live in an apartment. The apartment is very big.

- My sister has two kids: a daughter và a son. The daughter is 15 years old and the son is 3 years old

- Chỉ những yếu tố duy nhất: the sun, the earth, the moon, the sea…

- Đứng trước tính từ:

The poor: những người dân nghèo

The young: những người trẻ tuổi

The old : những người già

The rich: những người dân giàu có

- Trước tự chỉ tên riêng

Ví dụ: the Nile, the Bach Dang hotel, the Mekong river, the Himalaya, the Buc Tuong….

- Chỉ quốc tịch: the Chinese , the Vietnamese, ……..

- Trước tên của tổ chức, nhiều bang: the United Nations, the United States the Asian.

 

4. Rõ ràng Some / Any

- Some được sử dụng cho các danh từ bỏ số nhiều đếm được.

VD: Some cats, Some oceans

- Đôi lúc some cũng khá được dùng cho những danh từ ko đếm được: some milk.

Trong câu hỏi và câu tủ định thì dung "any" cố kỉnh cho "some".

VD : There wasn't any milk.

Tuy nhiên, khi bọn họ muốn kiến nghị hay yêu mong một cái gì đó thì sẽ cần sử dụng "some" sửa chữa cho "any".