Đây dạng chủng loại câu tiêu cực trong cấu tạo ngữ pháp giờ Anh. Đối với người học ngoại ngữ, tự vựng và cấu trúc là nhì phần sẽ phải học để có thể sử dụng thành thạo ngôn từ này.

Bạn đang xem: Just a moment

Hôm nay, Step Up sẽ chia sẻ tới bạn kiến thức về công thức, bí quyết dùng, bài bác tập thực hành về câu tiêu cực nhằm giúp cho bạn tránh nhầm lẫn khi đổi khác từ thể chủ động sang tiêu cực nhé. Thuộc lấy giấy cây bút để chú ý lại ngay nào!


Nội dung bài viết


1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động (Passive Voice) là câu mà chủ ngữ là tín đồ hay trang bị chịu tác động của hành động, được thực hiện để nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng chịu ảnh hưởng tác động của hành động đó. Thì của câu bị động đề xuất tuân theo thì của câu nhà động.

*
*
*
*

6. Phân biệt biện pháp dùng by với with

Nếu là bạn hoặc vật dụng trực tiếp gây ra hành vi thì dùng ‘by’, loại gián tiếp gây ra hành động thì cần sử dụng ‘with’

Ví dụ:

The rabbit was shot with the gun.

Xem thêm: Tư Vấn Chia Sẻ Làm Sao Để Cửa Xe Ô Tô Đóng Không Êm Có Mất Công, Phí Tiền?

The rabbit was shot by the hunter.

7. Bài bác tập câu bị động trong giờ đồng hồ Anh cùng đáp án

Bài tập câu bị động:

Bài 1: Chuyển các câu sau lịch sự câu bị động

Emma ordered this air ticket for her mother. She lends her friend his new dress. He left his relatives seven million dollars. The siêu thị manager handed these gifts to the customer. The board of directors awarded the first prize to the outstanding employee. Has she sent the christmas cards lớn her family? We gave Anna some apples & some rose flowers. My father moved the fridge khổng lồ the second floor. My mother bought some cups of coffee khổng lồ the visitors in the kitchen. The manager didn’t take the cảnh báo to the assistant.

 

Bài 2: phân tách dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

Brian had his oto (repair) ………….. By a mechanic. John got David (type) ……………… his paper. We got our house (paint) ……………… last month. Dr James is having the students (write ) ………………. A composition Laura got her transcripts (send) ………………. Lớn the university. Daniel is having his hair (cut) ………………… tomorrow. Will Mrs. Ellen have the porter (carry) ………………. Her luggage lớn her car?

Đáp án:

Bài 1:

This air ticket was ordered for Emma’s mother. Her new dress are lent to her friends (by her). Seven million dollars was left khổng lồ his relatives (by him). These gifts were handed to lớn the customer (by the shop manager). The first prize was awarded khổng lồ the outstanding (by the board of directors). Have the christmas cards been sent to lớn her family? Ann was given some apples và some rose flowers (by us). The fridge was moved khổng lồ the second floor (by my father). Some cups of coffee were brought to the visitors in the kitchen (by my mother). The lưu ý wasn’t taken lớn the assistant (by the manager).

Bài 2: