Đến với việc kiện Thiên Lý Nhân Duyên, đồng đạo sẽ tràn ngập những cảm giác hồi hộp, thú vị khi gia nhập trồng và chăm lo cây Hoa Hồng, cây Đậu Hồng… tham gia vào hoạt động nhân sĩ có thời cơ nhận rất đa phần thưởng giá chỉ trị.


Hình ảnh ghi chú

*

Nguyệt Lão

*

Chưởng Đăng Cung Nữ

*

Dây Hồng

Tính chất: Khóa, quan yếu xếp chồng.

Bạn đang xem: Cách dùng cơ duyên đơn trong thiện nữ

Nguồn gốc: mỗi ngày đến thừa nhận tại NPC Nguyệt Lão 01 Dây Hồng. Hạn sử dụng: 24 tiếng.

*

Hạt tương đương Hoa Hồng

Tính chất: Khóa, tất yêu xếp chồng. Nguồn gốc: Đến nhấn tại NPC Chưởng Đăng Cung Nữ. Cách sử dụng: Nhấn phải chuột nhằm sử dụng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Ninja Form, Sử Dụng Contact Form Với Ninja Forms

Hạn sử dụng: 24 giờ đồng hồ

*

Đậu Hồng

*

Di Hoa Hòa Mộng

Tính chất: Được giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng. Ko được vứt ra, xếp chồng. Nguồn gốc: buôn bán tại Kỳ Trân Các. Giá: 200 Xu. Cách sử dụng: sử dụng vật phẩm Di Hoa Hoà Mộng mang đến Chưởng Đăng Cung con gái để thay đổi Càn Khôn Phích kế hoạch Đơn. Hạn sử dụng: 07 ngày.

*

Dị Hương huê hồng

*

Quả Đậu Hồng

*

Tú Nguyệt dừng Lộ

*

Càn Khôn Phích kế hoạch Đơn

Bài viết liên quan