Trong giờ Pháp gồm hai loại xẻ ngữ thường xuyên được dùng, đó chính là bổ ngữ trực tiếp - loại gián tiếp hay nói một cách khác là COD với COI.

Bạn đang xem: Cách dùng coi và cod trong tiếng pháp


Trong giờ Pháp có hai loại bửa ngữ thường xuyên được dùng, đó đó là bổ ngữ thẳng – loại gián tiếp hay nói một cách khác là COD với COI.

Bổ ngữ trực tiếp – loại gián tiếp là gì?

Trong ngữ pháp giờ Pháp, mãi mãi 02 loại vấp ngã ngữ đó chính là bổ ngữ thẳng – Compléments d’objet direct và xẻ ngữ loại gián tiếp – Complément d’objet indirect. Để biết té ngữ là gì, rất có thể xem tại đây.

Cùng nhau tìm hiểu xem làm núm nào để khẳng định được đâu là COD đâu là COI cùng với những thông tin dưới đây:


*
Các ngã ngữ
Bổ ngữ trực tiếp – Le complément d’objet direct (COD)

Bổ ngữ thẳng chỉ rõ ý nghĩa của cồn từ, nó được nối trực tiếp với cồn từ. Có nghĩa là không bao gồm giới từ để nối động từ và té ngữ. Động từ bỏ được thực hiện với COD được call là ngoại rượu cồn từ trực tiếp.

Để tìm kiếm COD của một rượu cồn từ, thường xuyên là đủ để đặt thắc mắc Ai? hay đồ vật gi ? sau rượu cồn từ này.

Ví dụ:

Je regarde la télévision. (Tôi coi ti vi).Trong câu này, Je là nhà ngữ, regarde là đụng từ (hay nói một cách khác là vị ngữ). Vậy ao ước tìm xẻ ngữ, bọn họ sẽ đặt thắc mắc “Tôi xem cái gì?”. Câu vấn đáp cho vế này chính là “la télévision” và không có giới từ làm sao đi cùng. Vậy “la télévision” chính là bổ ngữ trực tiếp mang lại động trường đoản cú “regarder”;J’aime chanter.

Xem thêm: Làm Cách Lập Nick Facebook, Đăng Ký Facebook Mới Nhanh Chóng Dễ Dàng

(Tôi thích hát)Phân tích như câu trên, Je nghỉ ngơi câu này đã được rút thành J’ là chủ ngữ (sujet), aime là động từ (verbe). Vậy để tìm té ngữ, họ cũng hỏi “tôi thích loại gì?” J’aime quoi?.Ta sẽ thấy chanter là đáp án. Vậy “chanter” chính là bổ ngữ trực tiếp mang lại động trường đoản cú “aimer” trong câu này.Bổ ngữ gián tiếp – Le complément d’objet indirect (COI)

Ngược lại cùng với COD, coi là bổ ngữ không trực tiếp cho động từ. Điều đó tức là có một giới từ giữa động từ bỏ và té ngữ. Hay thì đã là giới tự “à” tốt “de”.

Động từ sử dụng với COI sẽ call là ngoại hễ từ gián tiếp.

Để tra cứu COI của một rượu cồn từ, bạn phải đặt câu hỏi: cho ai? À qui? Cho dòng gì? À quoi? Của ai? De qui? Của loại gì? De quoi? theo mỗi giới từ đi kèm với hễ từ.

Ví dụ:

J’ai téléphoné à ma mère. Tôi gọi điện thoại cảm ứng thông minh cho bà bầu tôi.Chúng ta cùng phân tích câu này. Trong câu, J’ là sujet, ai téléphoné là cồn từ quá khứ. Téléphoner đang đi cùng với giới trường đoản cú “à”, téléphoner à quelqu’un – gọi điện mang đến ai đó. Câu hỏi đặt ra là Tôi đã gọi điện mang lại ai? J’ai téléphoné à qui? Cho bà mẹ của tôi – A ma mère. Vậy “à ma mère” đó là bổ ngữ loại gián tiếp của hễ từ téléphoner;J’ai besoin de vacances. Tôi đề xuất kỳ nghỉ.Trong câu này, sujet vẫn luôn là J’, ai besoin là động từ (nguyên mẫu mã là avoir besoin de = cần). Avoir besoin sẽ đi kèm theo với giới trường đoản cú de, vì thắc mắc đặt ra là Tôi cần cái gì? J’ai besoin de quoi?. Câu trả lời đó là kỳ nghỉ de vacances. Vậy de vacances chính là COI của “ai besoin”.Lưu ý:

Xác định một COD với COI trong một câu hết sức quan trọng, điều này để giúp đỡ bạn:

chọn được một đại từ liên kết tốt. Lấy ví dụ như nghĩ đến link “que” sửa chữa cho COD chẳng hạn;thay vắt COD xuất xắc COI vị đại từ vấp ngã ngữ thẳng như le, la, les hay con gián tiếp như lui, leur;hiểu xuất sắc hơn quy tắc hòa hợp (giống và số) của những quá khứ phân tự (des participes passés):Quy tắc n° 1 : sự đúng theo giống số của những quá khứ phân từ với trợ rượu cồn từ “être” và avoir;Quy tắc n°2 : sự hòa hợp giống số của những quá khứ phân từ bỏ với rượu cồn từ bội phản thân;Quy tắc n°3 : sự hòa hợp giống số của các quá khứ phân từ bỏ theo một nguyên mẫu.

Mon