Câu điều kiện (Conditional Sentences) là vấn đề ngữ pháp cơ bản và quan trọng trong giờ Anh mà mọi cá nhân học đều đề xuất nắm rõ. Dưới đây là tổng thích hợp một cách dễ hiểu, lô ghích nhất về kiến thức và kỹ năng câu điều kiện kèm bài bác tập đi kèm.

Bạn đang xem: Cách dùng của câu điều kiện loại 3


Nội dung chính

II. Phân biệt các loại câu điều kiện trong tiếng Anh2.1. Câu đk loại 12.2. Câu đk loại 22.3. Câu điều kiện loại 32.4. Câu đk hỗn hợpIII. Một số trong những trường thích hợp khác của câu đk trong giờ Anh3.2. Một trong những cụm từ bỏ đồng nghĩa sửa chữa thay thế If3.3. Đảo ngữ với câu điều kiệnV. Bài xích tập & Tài liệu giờ đồng hồ Anh câu điều kiện

I. Câu đk là gì?

Câu đk trong tiếng Anh miêu tả một sự việc có chức năng xảy ra với đk một sự việc khác xảy ra. Câu điều kiện thường gồm dạng “Nếu…thì…”

Câu đk có 2 vế, vế “Nếu…” (Tình huống) cùng vế “thì…” (Kết quả).

e.g. If it rains, we will stay at home. (Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ sinh hoạt nhà)

Mệnh đềPhân loạiVí dụ
“Nếu…”Mệnh đề If/ tình huốngIf it rains
“thì…”Mệnh đề chính/ kết quảwe will stay at home

II. Phân biệt những loại câu điều kiện trong giờ Anh

Có 3 các loại câu đk và một trong những biến thể (ví dụ: câu điều kiện hỗn hợp).


*

2.1. Câu đk loại 1

2.1.1 Định nghĩa và cách dùng

Câu điều kiện loại 1 được sử dụng để nói về công dụng của một tình huống có thể xảy ra trong bây giờ hoặc tương lai. (Người nói tin tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra thật)

Mệnh đề tình huống chia thì HIỆN TẠI ĐƠN, mệnh đề kết quả chia thì TƯƠNG LAI ĐƠN (khi dự đoán sự vấn đề trong tương lai) hoặc HIỆN TẠI ĐƠN (khi nói tới một sự thật hiển nhiên).

If + S + V (s,es), S + will/can/shall… + V, hoặcIf + S + V (s,es), S + V (s,es)

If you work hard, you will pass the exam. (Nếu chuyên chỉ, các bạn sẽ qua kỳ thi)

If you heat ice, it will melt/it melts. (Nếu bạn đun đá, nó vẫn chảy)

2.1.2. Những trường đúng theo ngoại lệTùy theo ngôn từ mà người nói muốn diễn tả, mệnh đề rất có thể chia ở các thì khác nhau.

If the kids are enjoying themselves, we’ll justletthem go on playing. (Nếu đàn trẻ đang tận hưởng cuộc vui, công ty chúng tôi sẽ nhằm chúng nghịch tiếp.)

If the economy is growing by 6%, then it is growing too fast. (Nếu nền kinh tế tài chính đang tăng trưởng ở mức 6%, nó đã tăng trưởng quá nhanh)

Trường hợp mô tả sự mang lại phép, đồng ý, gợi ý, ta dùng “may/can + V“…

If the weather is nice, you guys may go hiking. (Nếu trời đẹp, các con hoàn toàn có thể đi leo núi)

Trường hợp biểu lộ sự gợi ý, đề nghị, yêu cầu, khuyên nhủ, ta dùng “must/have to/should/… + V

If you want to lớn fit in that dress, you should thua weight.

Trường hợp biểu thị mệnh lệnh, ta sử dụng chủ ngữ ẩn

If you want to get up early, do not stay up until 2am. (Nếu bạn muốn dậy sớm, chớ thức đến 2 tiếng đồng hồ sáng)

2.2. Câu điều kiện loại 2

2.2.1. Định nghĩa và phương pháp dùng

Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để nói về tác dụng của một tình huống không tồn tại thật trong bây giờ hoặc tương lai. (Người nói thiếu tín nhiệm tình huống này có thể xảy ra)


Mệnh đề IF phân tách thì QUÁ KHỨ ĐƠN, mệnh đề thiết yếu ở dạng WOULD/COULD + V.

If + thừa khứ đơn, S + would/could… + V

*Lưu ý: luôn luôn dùng “were” thay vị “was” làm việc mệnh đề tình huống.

If I were a boy, I would ask her out. (Nếu tôi là nhỏ trai, tôi đang mời cô ấy đi hẹn hò – người nói là nhỏ gái)

If Linh had $5 million, he could afford that apartment. (Nếu bao gồm 5 triệu đô, anh ấy hoàn toàn có thể mua được căn hộ.)

2.2.2. đối chiếu câu điều kiện loại 1 và loại 2

Trong cùng ví dụ trên, fan nói không tin nhân vật “Linh” bao gồm 5 triệu đô là bài toán khả thi, cần câu điều kiện là các loại 2. Mặc dù nhiên, nếu tín đồ nói tin điều này hoàn toàn có thể xảy ra, câu này sẽ gửi thành các loại 1.

If Linh has $5 million, he will buy that apartment.

2.3. Câu điều kiện loại 3

2.3.1. Định nghĩa và phương pháp dùng

Câu điều kiện loại 3 được sử dụng khi bạn nói tưởng tượng hiệu quả của một tình huống không có thật trong thừa khứ.

Mệnh đề tình huống chia thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH, mệnh đề kết quả ở dạng WOULD/COULD + HAVE + PAST PARTICIPLE (PII).

If + thừa khứ trả thành, S + would/could… + have + PII

If Minh had worked harder, hewould have passed the exam last week.(Nếu Minh cần mẫn hơn thì anh ấy vẫn qua môn bài xích kiểm tra tuần trước.)

If the fire alarm hadn’t gone off, itwould have beena disaster. (Nếu chuông báo cháy không kêu, nó rất có thể là một thảm họa.

2.3.2. Các trường đúng theo ngoại lệTùy theo câu chữ mà fan nói muốn diễn tả, mệnh đề rất có thể chia ở những thì không giống nhau:

If it hadn’t rained heavily, I would have been waiting outside when he came. (Nếu trời ko mưa, tôi sẽ đứng chờ sẵn bên phía ngoài lúc anh ấy đến)I wasn’t waiting outside when he came because of the rain (Thực tế là tôi không đợi ở không tính lúc anh ấy đến vì trời mưa to).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thay Đổi Màn Hình Nền Máy Tính Win 8 Chỉ Với 5 Bước Đơn Giản

If she hadn’t been overeating the whole week, she would have reached the goal weight. (Nếu cô ấy ko ăn vô số cả tuần qua, cô ấy đã rất có thể chạm số trọng lượng mơ ước)She didn’t reach the goal weight because she had been overeating the whole week. (Thực tế là cô ấy không va đến số trọng lượng mơ ước do đã ăn rất nhiều cả tuần qua)

2.4. Câu đk hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp dễ dàng và đơn giản là sự kết hợp giữa mệnh đề tình huống và kết quả.


2.4.1. Trường hợp quá khứ + công dụng hiện tại/tương lai (Loại 3 + loại 2)

If + thừa khứ hoàn thành, S + would/could,… + V

If I had accepted that scholarship, I would be in Britain now. (Nếu tôi đồng ý học bổng đó trước đây, tiếng tôi đã ở Anh)

2.4.2. Tình huống hiện tại + tác dụng quá khứ (Loại 2 + loại 3)

If + quá khứ đơn, S + would/could,… + have + PII

If I were you, I would have accepted that scholarship. (Nếu tôi là bạn, tôi đã nhận được học bổng đó rồi.)

2.5. If + should

Đôi lúc, ta sẽ thấy mệnh đề trường hợp ở dạng If + should – đề cập tới các việc xảy ra bất ngờ, ngẫu nhiên.

Ifyoushouldbump into Binh, can you tell her to hotline me?(Nếu bạn có gặp gỡ Bình, hãy bảo cô ấy call tôi nhé)

2.6. If + will/would

Đôi lúc, ta vẫn thấy mệnh đề trường hợp ở dạng If + will/would – thể hiện tình huống mà ai chuẩn bị làm gì.

Ifitwillmake you happy, I’ll stay at home tonight.(Nếu điều ấy làm em vui, anh sẽ ở nhà tối nay)

Đôi thời gian ta dùngwill/would để biểu đạt sự nghi ngại về cường độ khả thi của tình huống.

Ifitreally wouldsave the environment, I’d stop using my oto tomorrow.(Nếu điều ấy thật sự cứu môi trường, tôi đã dừng sử dụng ô tô từ mai)

III. Một trong những trường hợp khác của câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh

3.1. Unless = If…not

Ta có thể dùng “Unless” chũm cho “If…not” và chuyển đổi nghĩa của câu đến phù hợp. Unless rất có thể dùng cho toàn bộ các loại câu điều kiện

If you do not study hard, you’ll fail the test.Unless you study hard, you’ll fail the test.

3.2. Một vài cụm từ đồng nghĩa sửa chữa If

3.2.1.Suppose/Supposing (giả sử)

Supposing she doesn’t come, will the các buổi party go on? (Giả sử cô ấy không đến, liệu buổi tiệc có liên tục không?)

3.2.2.Even if (ngay cả khi, đến dù)

Even if she doesn’t come, the các buổi party will go on (Kể cả cô ấy không đến, bữa tiệc sẽ vẫn tiếp tục)

3.2.3.As long as, so long as, provided (that), on condition (that) (miễn là, với đk là)

The party will last 2 hours as long as it doesn’t rain. (Bữa tiệc sẽ kéo dài 2 tiếng, miễn sao trời không mưa)

Cụm từ bỏ này hay sử dụng trong câu điều kiện loại 1.

3.2.4. Without (không có)

Sử dụng trong trường hợp giả định công dụng sẽ biến hóa như cụ nào nếu không có tình huống kia diễn ra. để ý Without + danh từ

Without his help, I wouldn’t have completed the plan. (Không gồm sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đang không xong kế hoạch)

3.3. Đảo ngữ với câu điều kiện

3.3.1. Đảo câu điều kiện loại 1

Should + S + V, S + will/can/shall/… + V

Should you bump into Tung, tell him to lớn meet me at school. (Nếu các bạn thấy Tùng, hãy bảo anh ấy chạm mặt tôi ở trường) If you bump into Tung, tell him khổng lồ meet me at school.

3.3.2. Đảo câu đk loại 2

Were + S + lớn + V, S + would/could/… + V

Were I you, I would date him. (Nếu tôi là bạn, tôi đã tán tỉnh và hẹn hò với anh ta) If I were you, I would date him.

3.3.3. Đảo câu điều kiện loại 3

Had + S + PII, S + would/could/… have + PII

Had she droven more slowly, she wouldn’t have got into the accident. (Nếu cô ấy lái xe chậm chạp hơn, cô ấy đang không vướng vào vụ tai nạn) If she had drove more slowly, she wouldn’t have got into the accident.

3.4. Câu đk trong văn Nói (Speaking)

Trong văn nói giờ Anh, đặc biệt là giao tiếp, người phiên bản xứ cần sử dụng mệnh đề đk khi hỏi thăm hoặc xin phép ai một cách lịch sự. Thời gian này, các chúng ta có thể bắt chạm chán will/would/can/could vào mệnh đề If.

Sale: Ifyouwouldjust sign here, please (= Just sign here, please.)Customer: Sure.

Thu: Excuse me. IfIcould haveanother paper. I just wrote wrong information on this one.Linh: Here, use this one.Thu: Thanks.

IV. Vệt hiệu phân biệt câu điều kiện

Khi đưa từ câu điều kiện loại 1 sang một số loại 2/loại 3, bạn chỉ cần thực hiện tại “lùi” thì so với 2 mệnh đề

Loại 1 → các loại 2: bây giờ đơn quá khứ đơn, will wouldLoại 2 → nhiều loại 3: quá khứ solo thừa khứ hoàn thành, would + v would + have + PII

V. Bài bác tập & Tài liệu tiếng Anh câu điều kiện

Hiện nay, có khá nhiều sách Ngữ pháp có phần bài tập câu điều kiện chi tiết và đa dạng. Các chúng ta cũng có thể tham khảo một trong những đầu sách sau để thực hành bài tập:

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh – Mai Lan Hương

Trên đây là tất cả kim chỉ nan tổng quan với tài liệu liên quan đến CÂU ĐIỀU KIỆN trong tiếng đứa bạn cần biết. Đây là vấn đề Ngữ pháp cơ bạn dạng trong giờ đồng hồ Anh nói bình thường và khá quan trọng đặc biệt trong IELTS nói riêng. Bởi vì đó, các bạn hãy gọi và thực hành thực tế thật các cho thuần thục phần này nhé.

Tham khảo thêm khóa học tập Foundation để cố gắng vững những kiến thức ngữ pháp và từ vựng cơ phiên bản tại đây.