Vị trí của Tính từ, danh từ, trạng từ bỏ trong tiếng Anh như thế nào? Đây là chủ điểm ngữ pháp liên tiếp xuất hiệntrongbài thi TOEIC.

Bạn đang xem: Cách dùng danh từ tính từ trạng từ trong tiếng anh

Hôm naybth.vn.edu.vm muốnchia sẻđếncácbạn ngôn từ này nhằm các chúng ta có thể tự mình ôn luyện giờ Anh kết quả nhé!


1. địa điểm của tính trường đoản cú trong giờ Anh

1.1. Vị trí

Tính trường đoản cú trong giờ Anh(adjective, được viết tắt là adj). Đây là những từ được sử dụng để biểu đạt các đặc tính, đặc điểm của sự vật, hiện tượng, …

ADJECTIVEADVERB
1. Đứng sau động từ to beVí dụ minh họa: My job is so boring2. Đứng sau một trong những động từ cố định và thắt chặt khác(chủ điểm quan tiền trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, makeVí dụ minh họa:– As the movie went on, it became more and more exciting– Your friend seems very nice- She is getting angry– You look so tired!– He remained silent for a while3. Đứng trước danh từVí dụ minh họa: She is a famous businesswoman1. Đứng sau đụng từ thườngVí dụ minh họa: Tom wrotethe memorandum carelessly2. Đứng trước tính từVí dụ minh họa: – It’s a reasonably cheap restaurant, và the food was extremely good.– She is singing loudly3. Đứng trước trạng từ khácVí dụ minh họa:– Maria learns languages terribly quickly– He fulfilled the work completely well4. Đứng đầu câu, té nghĩa cho tất cả câuVí dụ minh họa: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

Bổ sung thêm cho các bạnvề sự biến hóa nghĩa của một số trong những trạng từ quan trọng đặc biệt khi gồm và không có đuôi –ly như sau:


*
*
*
*
Vị trí của Trạng từ trong tiếng Anh
Nằm giữa trợ đụng từ và rượu cồn từ thường

Ví dụ minh họa: I have + recently + finished my homework

Đi sau những động từ bỏ tobe/seem/feel/look … cùng trước các tính từ: tobe/seem/feel/look…+ adv + adj

Ví dụ minh họa: She is very nice

Đứng sau “Too”: V (thường) + Too + adv

Ví dụ minh họa: The teacher speaks lớn quickly

Đứng trước “enough”: V (thường) + too + adv

Ví dụ minh họa: The teacher speaks slowly enough for us to lớn understand

Ví dụ minh họa: Jack drove so fast that he caused an accident

Đứng cuối câu

Ví dụ minh họa: He doctor told me to breathe in slowly

Thường đứng một mìnhở đầu câu để bửa nghĩa cho cả câu

Ví dụ minh họa: Unfortunately,thengân hàngwas closed by the time I got here

3.2. Bài bác tập về trạng từ

Bài tập 1: Chọn câu trả lời đúng

1. The man will go to lớn the match ______.A. SometimeB. AnywhereC. Even if it rains

2. It’s time to lớn eat ____!A. TomorrowB. NowC. Never

3. Turn off the light before you go _____.A.

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Thanh Thức : 'Tôi Và Bạn Gái Đã Sống Chung 9 Năm'

OutB. SeldomC. Immediately

4. The cake is ______ frozen.A. AnywhereB. CompletelyC. Inside

5. Dan _____ early on weekdays.A. Gets always upB. Always gets upC. Gets up always

Bài tập 2: tra cứu tính từ sinh sống câu 1 cùng điền dạng đúng của trạng từ ngơi nghỉ câu sản phẩm công nghệ haiJames is careful. He drives____________.The girl is slow. She walks____________.Her English is perfect. She speaks English____________.Our teacher is angry. She shouts____________.My neighbor is a loud speaker. He speaks____________.He is a bad writer. He writes____________.Jane is a nice guitar player. He plays the guitar____________.He is a good painter. He paints____________.She is a quiet girl. She does her job____________.This exercise is easy. You can bởi vì it____________.

Trên trên đây là toàn bộ những tin tức mà bth.vn chia sẻ vềvị trí của tính từ, danh từ, trạng từ trong tiếng Anh. Mong mỏi rằng nội dung bài viết sẽ mang lại cho bạn những tin tức hữu ích đến bạn. Chúc chúng ta học tốt.