In on at là cha giới từ phổ cập nhất trong giờ Anh. Mặc dù nhiên, bộ ba giới từ này lại gây không hề ít nhầm lẫn cho bọn họ khi sử dụng. Nắm bắt được vụ việc đó, team ngũ thầy giáo của Wow English đang tổng hòa hợp lại toàn thể kiến thức về bố giới tự in on at trong tiếng Anh. Cùng tìm hiểu nhé!


*

bí quyết dùng giới trường đoản cú in on at nhằm chỉ thời gian

Đối với giới trường đoản cú IN chỉ thời gian

Chúng ta sử dụng giới từ IN để có một khoảng thời hạn chung chung hoặc một khoảng thời gian dài (năm, những mùa, các tháng, những buổi vào ngày,… ). Nó thường được thực hiện cùng những từ chỉ thời hạn như: 

+ In Winter; In Summer

+ In September; In January

+ In the afternoon; In the evening

+ In 2019

+ In the 80’s

+ In two days; In one week

Đối với giới tự ON chỉ thời gian

Chúng ta sử dụng giới từ ON để chỉ một khoảng chừng thời gian rõ ràng hơn như các ngày trong tuần, ngày tháng rõ ràng hay một ngày lễ nào đó. Nó thường được áp dụng cùng các từ chỉ thời hạn như:

+ On Monday; On Thursday

+ On July 16th, 2020

+ On Wednesday afternoon

+ On Thanksgiving Day; On Teachers’ Day (vào đúng 1 ngày)

Đối với giới tự AT chỉ thời gian

Chúng ta cần sử dụng giới từ AT để chỉ một thời hạn cụ thể, một giờ thiết yếu xác, 1 thời điểm trong thời gian ngày hoặc một dịp quánh biệt có thể kéo lâu năm vài ngày. Nó thường được sử dụng cùng các từ chỉ thời hạn như:

+ At 6 o’clock; At 8 p.m

+ At night; At noon

+ At Easter

+ At the age of 50

+ At that time; At the present

Chú ý một số trường hợp dễ dàng nhầm

Ngày

Buổi vào ngàyDịp sệt biệt

Ngoại lệ

ON

IN: các buổi lớn trong thời gian ngày như morning, afternoon, evening.

Bạn đang xem: Cách dùng in on at chỉ địa chỉ nhà

AT: các buổi nhỏ trong ngày, thường xuyên nằm ở thời hạn giao thân 2 buổi lớn trong thời gian ngày như night, noon.

ON: chỉ một ngày lễ ví dụ như On Chrismas Day (ngày giáng sinh) 

AT: chỉ một lúc lễ hoàn toàn có thể kéo dài các ngày như At Chrismas (chỉ cả đợt nghỉ lễ giáng sinh)

Đối với từ bỏ WEEKEND, ta hoàn toàn có thể dùng cả 3 giới từ. Tuy nhiên, khi dùng với at, ta không có mạo từ the.

In the weekend On the weekendAt weekend

cách dùng giới từ in on at nhằm chỉ địa điểm

Đối cùng với giới từ bỏ IN chỉ địa điểm

Cũng giống như để chỉ thời gian, bọn họ dùng IN nhằm chỉ một khoanh vùng địa lý to lớn (thế giới, đất nước, thành phố,… )

IN còn được dùng để làm chỉ địa điểm Ở TRONG cái gì đó.

IN hay được sử dụng trong những trường hợp như:

+ In Vietnam, In Australia

+ In domain authority Nang, In Bangkok

+ In the world 

+ In Asia

+ In the box

Đối với giới trường đoản cú ON chỉ địa điểm

Chúng ta dùng giới từ bỏ ON nhằm chỉ các địa điểm rõ ràng hơn như tên đường,… 

ON cũng được dùng để làm chỉ vị trí Ở BÊN TRÊN, Ở TRÊN BỀ MẶT một đồ gì đó.

ON thường được sử dụng trong số trường hợp như: 

+ On quang đãng Trung street; On Hai ba Trung street

+ On the table

+ On the earth (trên bề mặt trái đất; khác với In the world: chỉ cố kỉnh giới)

+ On a train; On a taxi

Đối với giới tự AT chỉ địa điểm

Chúng ta sử dụng giới từ AT để chỉ các vị trí chính xác, có showroom cụ thể hay số đông địa điểm nhỏ như nhà, trường học, một góc làm sao đó,…

AT cũng được thực hiện để chỉ vị trí ở tận cùng, ở bên dưới cùng. 

AT thường được sử dụng trong những trường phù hợp như:

+ At 45 Tran Phu Street

+ At home; At hospital

+ At the kết thúc of something

+ At the corner 

Chú ý một số trong những trường hợp dễ nhầm
Địa chỉĐịa điểm

ON: được cần sử dụng khi chỉ mang tên đường 

AT: được dùng khi có rất đầy đủ cả số nhà rứa thể

Khi nói về cùng một địa điểm, IN – ON – AT chỉ vị trí khác nhau của sự vật. 

Ví dụ: 

at sea (ở biển)on the sea (trên mặt phẳng biển)in the sea (trong lòng biển

bài xích tập vận dụng giới từ bỏ in on at

Bài tập

Bài 1: Điền đúng giới tự vào vị trí trống

1. His birthday is …………. June.

2. Lisa has a class …………….. Noon.

3. Can we meet …………… the next Saturday?

4. My mother always go to the market …………… the morning.

5. My family live …………. 89 Orange Street.

6. I was born ……….. 1989.

7. Our aunt works ……………… Russia.

8. My grandfather does exercise …………………. 6 a.m.

9. We are walking ……………… the beach.

10. Hindra tries khổng lồ avoid going out ………….. Night.

11. Did his father work …………….. Hanoi last year?

12. We always go to domain authority Lat ………………….. Vacation.

13. He is watching TV …………………. The moment.

Xem thêm: Lời Chúc Cuối Tuần Vui Vẻ Tiếng Anh Là Gì, Chúc Cuối Tuần Bằng Tiếng Anh

14. Layla is going to lớn have a buổi tiệc nhỏ …………… Saturday evening.

15. He’ll meet me …………… the corner of the street …………… 9 o’clock.

16. We was …………… the theater watching a play when you called last night.

17. Larry is …………….. A plane to Ho đưa ra Minh city.

18. My mom is cooking dinner ……………. The kitchen.

19. Bob is waiting for you …………. The bus stop.

20. She’ll come here ……………… three weeks.

Bài 2: lựa chọn giới từ bỏ đúng để xong xuôi các câu sau

1. The lady IN/ON the red dress is beautiful.

2. He always gets up IN/AT 6 o’clock IN/AT the morning.

3. Would you like to join us for lunch AT/ON Friday?

4. My brother và I often go khổng lồ the swimming pool AT/ON weekend.

5. My best friend lives AT/ON Tran thai Tong street.

6. Everest Mount is the highest mount ON/IN the world.

7. My kid is sitting ON/IN the red chair.

8. Mr.Steward always walks around his house IN/AT the evening after dinner.

9. Hurry up! The train will leave AT/IN some minutes.

10. What time vị you sleep IN/AT night?

Đáp án bỏ ra tiết

Bài 1

1. In

2. At

3. On

4. In

5. At

6. In

7. In

8. At

9. On

10. At

11. In

12. On

13. At

14. In

15. At/at

16. At

17. On

18. In

19. At

20. In

Bài 2

1. In

2. At/in

3. On

4. At

5. On

6. In

7. On

8. In

9. In

10. At

Hãy nhằm Wow English là địa điểm học tiếng anh giao tiếp cuối cùng của bạn, với bảo hiểm chuẩn đầu ra bởi hợp đồng kèm thẻ bh kiến thức trọn đời!