*

In the end (Cuối cùng)In the end hầu như được dùng để diễn đạt “cuối cùng”, “sau một thời gian dài” hoặc “khi các thứ được xem như xét”.

Bạn đang xem: Cách dùng in the end và at the end

Nó hay được theo sau vì một dấu phẩy. Dưới đấy là vài câu cùng với cách diễn đạt này: (In the end is used mostly as an idiom that means "finally," "after a long time," or, "when everything is considered." It is often followed by a comma. Here are some sentences with this idiom:) 1. We worked hard, & in the end, we achieved our goal. (Chúng tôi đã thao tác làm việc cực nhọc, với cuối cùng, cửa hàng chúng tôi đã có được mục đích) 2. In the end, what really matters in a friendship is trust. (Cuối cùng, những vụ việc thực sự trong tình bạn đó là sự tin tưởng) 3. We all wanted to lớn go khổng lồ different places, in the end, we agreed to go to lớn the beach. (Tất cả shop chúng tôi đã mong đi tới các nơi khác, cuối cùng, cửa hàng chúng tôi đã gật đầu đi biển) 4. We waited for the bus for 2 hours, in the end, we caught a taxi.
(Chúng tôi đã hóng xe buýt 02 tiếng, cuối cùng, cửa hàng chúng tôi đã bắt taxi). 5. I complained about the pizza so, in the end, I didn’t have to lớn pay for it. (Tôi vẫn phàn nàn về bánh pizza như vậy, cuối cùng, tôi đang không phải trả tiền) 6. We waited for an hour and, in the end, we went without her. (Chúng tôi đã ngóng một giờ đồng hồ, cuối cùng, cửa hàng chúng tôi đã đi mà không có cô ấy)At the over (Cuối cùng)At the end được dùng để biểu đạt “cuối ngày” điều mà gồm nghĩa một cái gì đó tương từ bỏ như in the kết thúc (= khi phần lớn thứ được xem xét). Tuy nhiên, at the end được sử dụng chung bình thường nhất với nghĩa đen hơn, khi một cụm giới từ bỏ theo sau bởi of để ám chỉ đến cuối của một danh từ riêng biệt.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Elip Bằng Compa Mới Nhất 2022, Top 18 Cách Vẽ Elip Bằng Tay Mới Nhất 2022

Danh từ bỏ này có thể là một đối tượng người sử dụng vật lý, một mốc thời gian, một sự kiện, một xứ sở hoặc một điều nào đấy trừu tượng hơn như sự kiên trì của một ai kia chẳng hạn. Dưới đây là vài câu với at the end + of (At the end is used in the idiom "at the over of the day" which means something similar khổng lồ in the kết thúc (= when everything is considered). However, at the end is most commonly used more literally, as a prepositional phrase followed by of, lớn refer to lớn the over of a specific noun. This noun can be a physical object, a period of time, an event, a place, or something more abstract, such as one"s patience. Here are some sentences with at the over + of: 1. At the kết thúc of his life, he had no regrets. (Cuối đời, ông ấy đã không hối tiếc nuối gì cả) 2. Put a period at the end of every sentence. (Hãy đặt một vệt chấm cuối mỗi câu) 3. I pay the phone bill at the over of each month. (Tôi trả hóa đơn điện thoại cuối tháng) 4. There is a brick building at the end of the driveway. (Có một tòa nhà bởi gạch nghỉ ngơi cuối mặt đường lái xe pháo vào nhà) 5. The teacher set some homework at the end of the lesson. (Giáo viên sẽ ra một ít bài xích tập về đơn vị cuối bài xích học) 6. I’m going on holiday at the end of the week. (Tôi vẫn đi nghỉ vào thời gian cuối tuần)