Giới trường đoản cú IN ON AT được sử dụng rất phổ biến trong anh văn giao tiếp và văn phạm giờ đồng hồ anh và gây khá nhiều nhầm lẫn cho tất cả những người sử dụng. 


Trong bài viết này họ cùng tìm kiếm hiểu chi ngày tiết cách sử dụng "IN, ON, AT" để chúng ta không còn bồn chồn khi sử dụng các giới từ "in, on, at" này.

Bạn đang xem: Cách dùng in và on trong tiếng anh


1. Biện pháp dùng giới tự IN, ON, AT nhằm chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng thời hạn dài)

- Ta để "in" trước các từ chỉ thời hạn dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …

in 1993 (vào năm 1983)in 1980s (vào trong thời điểm của những năm 80)in February (vào tháng hai)in this week (trong tuần này)in Summer (vào mùa hè)

*

biện pháp dùng giới trường đoản cú IN ON AT trong tiếng anh

Sử dụng "On": vào … (ngày trong tuần)

- Ta để "on" trước số đông từ chỉ đều ngày trong tuần, hoặc một thời điểm nào đó.

on Sunday (vào ngày nhà nhật)on Monday (vào ngày sản phẩm công nghệ bảy)on this occasion (nhân thời gian này)on this opportunity (nhân thời cơ này)

Sử dụng "At" : vào thời gian … (giờ, khoảnh khắc)

- Ta đặt "at" trước tự chỉ mốc thời hạn rất ngắn rõ ràng như tiếng giấc vào ngày.

at 2 o’clock (vào thời gian 2 giờ)at that moment (vào lúc đó)at that time (vào lúc đó)at dawn (bình minh)at present (hiện tại)


2. Phương pháp dùng giới từ bỏ IN, ON, AT để chỉ khu vực chốn

Sử dụng "in": làm việc … (trong một nơi nào đó)

- Ta đặt "in" trước tự chỉ quanh vùng địa lý rộng lớn, hoặc trường đoản cú chỉ địa chỉ lọt lòng, sinh hoạt trong lòng một cái gì đó.

in the bed (ở trên giường)in a box (ở trong một chiếc hộp)in this house (ở trong nơi ở này)in the street (ở trên tuyến đường phố)in thủ đô new york (ở New York)in Vietnam (ở Việt Nam)in Asia (ở châu Á)

Sử dụng "on": ở … (trên mặt một chiếc gì đó)

- Ta đặt "on" trước tự chỉ dụng cụ để chỉ địa điểm tiếp xúc xung quanh phẳng của dụng cụ đó.

on this table (ở trên cái bàn này)on this surface (ở xung quanh phẳng này)on this box (ở trên chiếc hộp này)

Sử dụng "at": nghỉ ngơi … (nơi nào đó không núm thể)

- Ta đặt "at" trước trường đoản cú chỉ xứ sở để chỉ địa điểm một biện pháp chung chung.

at school (ở trường)at the office (ở văn phòng)at home (ở nhà)at work (ở địa điểm làm việc)

3. Bài bác tập thực hiện IN ON AT

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau với in, on, at.

Xem thêm: Tổng Hợp Bàn Máy Tính Để Bàn Nhỏ Gọn, Máy Tính Mini (Mini Pc) Chính Hãng

1. Mary wants lớn live & work.........New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether khổng lồ turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live.........456 Mountain Street.........Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........home while my friends are.........school.8. Everyone, open your book.........page 123 and we start the lesson.

Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau cùng với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice & clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........home. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right and the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed and the sofa. (8).........this table, there is a máy vi tính and a phone. She stores her study materials (9).........the laptop but she also uses it to lớn watch films & listen to music. (10).........the wall, she hangs a clock, a picture & a shelf. It looks so great!

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau với giới từ in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go lớn work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go to work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go khổng lồ practice.........7:00 a.m.

5. I was born.........1992. I go lớn work.........night. I go to lớn work 10:00 p.m. I work at night because I lượt thích to take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

Bài tập 1:

1. In 2. On 3. At 4. At. 5. At - in 6. On 7. At - in 8. On

Bài tập 2:

1. In 2. at 3. In 4. On 5. On 6. In 7. At 8. On 9. In 10. On

Bài tập 3:

1. In - in - at 2. In - on 3. On - on - in - at 4. On - in - at 5. In - at


Hy vọng với phần hướng dẫn cụ thể cách cần sử dụng In On At sinh hoạt trên chúng ta đã hiểu rõ cách sử dụng 3 giới từ phổ cập này. Phần đông góp ý cùng thắc mắc các em hãy còn lại nhận xét dưới nội dung bài viết để 

*
 ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.