Chắc hẳn ai vào số họ cũng đã biết đến một nhiều loại đồng từ quan trọng đặc biệt trong giờ đồng hồ anh sẽ là động từ khiếm khuyết trong tiếng anh là Modal verb, Vậy Modal verb là gì? họ sẽ thuộc nhau tìm hiểu trong bài viết ngày lúc này nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng may could can should/ought to have to must


Modal verb là gì?

Định nghĩa: Modal verb một trợ đụng từ (như: Can, Could, Will, Would, Should, Must, May) hay được thực hiện với một động từ không giống để miêu tả các ý tưởng như khả năng, sự cần thiết và sự cho phép, nó được dùng để làm bổ ngữ cho động từ chính.

Cấu trúc của modal verb

Khẳng định: S + Modal Verb + Động tự nguyên mẫu + …Phủ định: S + Modal Verb + (not/n’t) + Động trường đoản cú nguyên mẫu…Nghi vấn: Modal Verb + S + Động từ nguyên mẫu…?

Ex: She can not speak English and Vietnamese(Cô ấy quan yếu nói giờ anh cùng tiếng việt)

*
She can not speak English & Vietnamese

Các một số loại Modal Verb tốt được sử dụng

1. Can (có thể)

Use (Cách dùng)Examples (Ví dụ)
Ability to vì chưng sth. In the present(Khả năng làm gì đó ở hiện tại)I can speak English.(Tôi có thể nói tiếng anh)
Permission to vị sth. In the present(Cho phép làm gì đấy ở hiện tại tại)Can I go to the cinema?(Tôi có thể đi coi phim được không)
Request (yêu cầu)Can you wait a moment, please?(Bạn hoàn toàn có thể đợi tôi một chút được không?)
Offer (đề nghị)I can lend you my oto till tomorrow.(Tôi tất cả thể cho chính mình mượn dòng xe của tôi cho đến ngày mai)
Suggestion (gợi ý)Can we visit Grandma at the weekend?(Chúng tôi có thể thăm bà vào vào buổi tối cuối tuần không?)
Possibility (khẳ năng)It can get very hot in Arizona.(Trời có thể rất nóng ngơi nghỉ Arizona)

2. Could

Use (cách dùng)Examples (Ví dụ)
ability to bởi vì sth. In the past(khả năng làm nào đó trong vượt khứ (hình thức gắng thế: để có thể)I could speak English.(Tôi nói cách khác tiếng anh)
permission to vì chưng sth. In the past(cho phép làm gì đấy trong thừa khứ (hình thức cố kỉnh thế: được phép)I could go to the cinema.(Tôi có thể đi xem phim)
polite question *(Câu hỏi lịch sự)Could I go to the cinema, please?(Tôi có thể đi xem phim được không)
polite request *(Yêu cầu lịch sự)Could you wait a moment, please?(Bạn rất có thể đợi một ít không?)
polite offer *(Đề nghị kế hoạch sự)I could lend you my car till tomorrow.(Tôi gồm thê mượn mẫu xe của người sử dụng đến ngày mai được không)
polite suggestion *(Đề nghị định kỳ sự)Could we visit Grandma at the weekend?(Chúng tôi hoàn toàn có thể thăm bà vào cuối tuần không?)
possibility *(Khả năng)It could get very hot in Montana.(Trời hoàn toàn có thể rất nóng sinh sống Montana)
*
I could lend you my car till tomorrow

3. May

Use (cách dùng)Examples (ví dụ)
possibility (khả năng)It may rain today.(Trời hoàn toàn có thể mưa buổi tối nay)
permission to vì sth. In the present(cho phép làm gì đó ở hiện nay tại)May I go to the cinema?(Tôi rất có thể đi đến rạp chiếu phim giải trí phim không?)
polite suggestion (Đề nghị định kỳ sự)May I help you?(Tôi hoàn toàn có thể giúp gì được mang lại bạn)

4. Might

UseExamples
possibility(Khả năng – mà lại ít có khả năng hơn may)It might rain today(Trời có thể mưa vào hôm nay).
hesitant offer *(lời đề xuất do dự)Might I help you?(Tôi có thể giúp bạn không)

5. Must

Use (cách dùng)Examples (ví dụ)
force, necessity(bắt buộc, gượng gạo ép)I must go to the supermarket today.(Bạn yêu cầu đi chợ hôm nay)
possibility(khả năng)You must be tired.(Bạn vững chắc phải căng thẳng mệt mỏi lắm)
advice, recommendation(lời khuyên, khuyến nghị)You must see the new film with Brad Pitt.(Bạn đề xuất xem tập phim mới của Brad Pitt

6. Must not/may not

Use (cách dùng)Examples (ví dụ)
prohibition (must is a little stronger)(cấm)You mustn’t work on dad’s computer(Em không được thiết kế việc trên laptop của bố)
You may not work on dad’s computer.(Anh không được thiết kế việc trên máy tính xách tay bố)

7. Need not

Use (cách dùng)Examples (ví dụ)
sth. Is not necessary(điều nào đó không bắt buộc thiết)I needn’t go to the supermarket, we’re going to lớn the restaurant tonight.(Tôi không đề nghị đi đến siêu thị, shop chúng tôi sẽ đi đến siêu thị vào về tối nay)

8. Ought to

UseExamples
advice(Khuyên bảo)You ought to drive carefully in bad weather.
obligation(Nghĩa vụ)You ought to switch off the light when you leave the room.(Bạn cần tắt đèn khi bạn rời ngoài phòng)
*
You ought to switch off the light when you leave the room

9. Shall

Sử dụng thay thế Will khi chủ ngữ sinh sống ngôi thứ 1


Use (cách dùng)Examples (ví dụ)
suggestion(gợi ý)Shall I carry your bag?(Bạn đang mang cái giỏ của doanh nghiệp chứ)

10. Should

Use (cách dùng)Examples (ví dụ)
advice (lời khuyên)You should drive carefully in bad weather.(Bạn bắt buộc lái xe cẩn thận trong thời tiết xấu)
obligation (nghĩa vụ)You should switch off the light when you leave the room.(Bạn yêu cầu tắt đèn khi bạn rời ngoài phòng)

11. Will

Use (cách dùng)Examples (ví dụ)
wish, request, demand, order(Mong muốn, yêu thương cầu)Will you please shut the door?(Bạn vui long tạm dừng hoạt động lại nhé)
prediction, assumption(Dự đoán, mang định)I think it will rain on Friday.(Tôi nghĩ về trời đã mưa vào thứ 6)
promise(hứa)I will stop smoking.(Tôi sẽ xong xuôi hút thuốc)
spontaneous decision(Quyết định)Can somebody drive me to lớn the station? – I will.Ai đó rất có thể chở tôi đên trạm tàu hỏa được không? Tôi sexl.
habits(thói quen)She’s strange, she‘ll sit for hours without talking.(Cô ấy thì kỳ lạ, cô ấy vẫn ngồi sản phẩm giờ nhưng mà không nói chuyện)

12. Would

UseExamples
wish, request(mong muốn, yêu cầu – lịch sự hơn đối với Will)Would you shut the door, please?(Bạn hoàn toàn có thể đóng lại loại cửa được không?)
habits in the past(những thói quen trong thừa khứ)Sometimes he would bring me some flowers.(thỉnh thoảng anh ấy đã mang cho tôi một không nhiều bông hoa)

Bài tập modal verb

1. Điền đụng từ khuyết thiếu vào ổ trống để chấm dứt các câu bên dưới

Maria maymightcan ski really well và she often wins his races.I  mustcanmight go to lớn the cinema but I’m still not sure.I think she  mustn’tshouldmust go out more and meet new people.She  mightn’tmustn’tdon’t have lớn come with us if you don’t want to.This is a secret between she and me, so we  mightn’tmustn’tdon’t have to tell anyone.It’s dangerous khổng lồ go into deep water if she  cannotshouldn’tmay not diver.I feel miserable so I  canhave tomay stay at my class today.You shouldcan’tmight go out later with your Dad but you don’t really know.All passengers  mustneedn’tcan remain in their seats and  might notdon’t have tomustn’t use their cell phones. ShouldCouldMay you please call me in the evening?To get a driving licence I  have tomaycan be over 18.We canshouldmust wear a uniform when We’re in the army.We needn’tmaycan’t come with me. I can handle it alone.He  mightn’tcan’tmust not come with us because He’s broken his leg.Đáp án:CanMightShouldDon’t have toMustn’tCan notHave toMightMust-Mustn’tCouldHave toMustNeedn’tcan’t

2. Ngừng các câu dưới sử dụng hễ từ khuyết thiếu và động từ chủ yếu trong ngoặc

1. He got a D on my math test. He  (should / do) better

than that.

Xem thêm: Phối Đồ Với Quần Tây Nam Mặc Với Áo Gì, Quần Tây Nam Phối Với Áo Nào

2-3. She talks, Don’t be so hard on yourself. It  (may / be) your

fault. It just  (could / be) a more difficult test

than usual.

4-5. No, it  (could / be) that difficult. The rest of the

class did pretty well. You  (should / study) harder.

6-7. What  you  (could / do) differently?

8. Well, for one thing, You  (should / miss) that day of

class.

9. You missed a day? Did you get the notes for yourself?

10-11. No, You  (ought khổng lồ / copy) them. Some of the problems

which you got wrong  (must / come) from that day.

Đáp án:

1. Should have done2. May not have been3. Could have been4. Couldn’t have been5. Should have studied6. Could7. Have done8. Shouldn’t have missed9. Ought lớn have copied10. Must have come


Như vậy họ đã cùng khám phá sơ lược về tất những modal verb (động từ khiếm khuyết trong giờ anh), Model verb là gì?, bí quyết dùng của chúng thế nào và một số trong những bài tập áp dụng của chúng. Chúng tôi rất mọng nội dung bài viết này đích thực hửu ích và hy vọng nhận được đánh giá từ quý độc giả.


4.5
02
*

Vũ Kim Ánh Dương
Học một ngôn ngữ mới là vươn lên là một con fan mới. Ngôn ngữ là nguồn sống của trọng tâm hồn, là vật liệu cho tư duy và là việc thể hiện nay của bốn duy phát triển.