Thì tương lai ngừng tiếp diễn (Future Perfect Continuous) là giữa những 12 thì cơ bạn dạng của tiếng Anh. Việc nắm rõ công thức và bí quyết sử dụng cấu tạo này để giúp đỡ bạn biệt lập được phần nhiều dạng cấu trúc ngữ pháp khác. Nội dung bài viết này sẽ giúp đỡ bạn tổng phù hợp kiến thức chi tiết về thì tương lai dứt tiếp diễn để có thể sử dụng bọn chúng một bí quyết hiệu quả. 


Nội dung chính

2. Cấu trúc3. Lốt hiệu nhận thấy thì tương lai tiếp tục hoàn thành5. Bài tập ôn luyện

1. Thì tương lai dứt tiếp diễn là gì?

Thì tương lai xong xuôi tiếp diễn (Future Perfect Continuous) mô tả một hành động bước đầu từ thừa khứ, kéo dãn đến 1 thời điểm đến trước ngơi nghỉ tương lai với vẫn chưa hoàn thành.

Bạn đang xem: Cách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ: By September, I will have been working for this company for 3 years. (Đến tháng 9, tôi sẽ làm việc cho công ty này được 3 năm rồi)

Mục đích sử dụng:

Nhấn to gan tính liên tục của hành động so cùng với một hành động khác vào tương lai.

Ví dụ:

My mom will have been cooking dinner for an hour by the time my dad leaves work and comes home. (Mẹ tôi sẽ đã nấu bữa tối được 1h vào lúc bố tôi rã sở và về nhà.)

=> Ta thấy được hành vi “nấu bữa tối” sẽ tiếp nối trong “1 giờ” và gồm một hành động “bố tôi tan làm cho về nhà” làm cho mốc thời khắc đối sánh.

Diễn tả một hành động, sự việc sẽ xẩy ra và kéo dãn dài liên tục đến một thời điểm ví dụ trong tương lai.

Ví dụ:

I will have been watching the movie for 2 hours until he calls. (Tôi vẫn xem phim được 2 giờ tính đến thời gian anh ấy điện thoại tư vấn tôi.

=> hành vi “xem phim” sẽ tiếp diễn trong tương lai “2 giờ” và kết thúc trước “khi anh ấy gọi”.

2. Cấu trúc

2.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + will have been + V-ing

Ví dụ:

I will have been doing homework by 9pm tomorrow. (Tôi sẽ đang làm bài xích tập về nhà dịp 9h về tối mai.)

2.2. Thể đậy định

Cấu trúc: S + will not / won’t + have + been + V-ing

Ví dụ:

They will not / won’t have been living in Vietnam for 10 days by next week. (Họ sẽ không còn sống ở việt nam được 10 ngày tính mang đến tuần sau.)

2.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Will + S (+ not) + have + been + V-ing +… ?

Trả lời: Yes, S + will. / No, S + won’t.

Ví dụ:

Will Mr. Hải have been teaching for 30 years when he retires? (Có buộc phải ông Hải vẫn dạy học tập được 30 năm lúc ông ấy về hưu không?)

Yes, he will./ No, he won’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + will + S + have + been + V-ing +…?

Ví dụ:

How long will you have been playing volleyball by next year? (Bạn sẽ đùa bóng chuyền được bao lâu tính mang lại năm sau?)

2.4. Thể bị động

Cấu trúc: Will have been being + PII/V-ed

Ví dụ:

When she comes at 6PM, they will have been playing the piano. (chủ động)

=> The piano will have been being played when she comes at 6PM. (bị động)

3. Vết hiệu phân biệt thì tương lai tiếp diễn hoàn thành

3.1. Một số dấu hiệu để nhận ra câu sử dụng ở thì tương lai tiếp diễn hoàn thành

Dùng với các trạng từ bỏ chỉ thời gian bước đầu bằng by:by then: tính đến lúc đóby this July,…: tính mang lại tháng 7 năm nayby the over of… (+ this week/ month/ year): tính đến cuối tuần này/ tháng này/ năm này.by the time + 1 mệnh đề thì lúc này đơn (Ví dụ: by the time she comes back)Ngoài ra “When” cũng hay được sử dụng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ:

When I am 30 years old, I will have been playing basketball for 20 years. (Khi tôi 30 tuổi, tôi sẽ tennis được trăng tròn năm.)

3.2. Những để ý khi sử dụng

Các mệnh đề ban đầu bằng đầy đủ từ chỉ thời gian như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless… thì không dùng trong thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Vậy vào đó, chúng ta có thể sử dụng thì hiện nay tại dứt tiếp diễn.

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Lã Thanh Huyền, Lã Thanh Huyền

Ví dụ:

You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Trang (sai)

=> You won’t get a promotion until you have been working here as long as Trang. (đúng)

(Bạn sẽ không còn được thăng chức cho tới khi bạn làm việc lâu năm như Trang.)

Một số cồn từ không sử dụng ở dạng tiếp diễn:Động trường đoản cú trạng thái: be, cost, fit, mean, suitĐộng trường đoản cú sở hữu: belong, haveĐộng từ bỏ chỉ những cảm nhận của giác quan: feel, hear, see, smell, taste, touchĐộng trường đoản cú chỉ cảm giác: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wishĐộng từ chỉ sự thừa nhận thức: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ví dụ: Hoa will have been having her driver’s license for over three years (sai)

=> Hoa will have had her driver’s license for over two years. (đúng)

Có thể dùng “be going to” sửa chữa cho “will” trong cấu tạo tương lai xong tiếp diễn để thể hiện cùng một nội dung

Ví dụ:

You are going lớn have been waiting for more than three hours when his bus finally arrives. (Bạn vững chắc sẽ cần đợi hơn 3 giờ thì xe cộ khách của anh ấy ấy mới đến)

Các trạng từ như always, only, never, ever, still, just được để sau trợ cồn từ will và trước các have been Ving.

Ví dụ:

You will only have been waiting for a few hours when his train arrives.Will you only have been waiting for a few hours when his train arrives?

4. Biệt lập thì tương lai kết thúc tiếp diễn cùng với thì tương lai xong và tương lai tiếp diễn

ThìTƯƠNG LAI HOÀN THÀNHTƯƠNG LAI TIẾP DIỄNTƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
1. Cấu trúcS + will have + PIIS + will be + V-ingS + will have been + V-ing
2. Biện pháp sử dụngDùng để diễn tả 1 hành động sẽ hoàn thành vào một thời điểm ở tương lai, trước khi hành động hay sự việc khác xảy ra.Ví dụ:I’ll have finished my work by night.Dùng để miêu tả 1 hành vi sẽ đang ra mắt tại một thời điểm ví dụ trong tương lai.Ví dụ:I’ll be doing homework at this time tomorrow.Dùng để biểu đạt 1 hành động bước đầu từ vượt khứ, kéo dãn đến một thời điểm đến trước sinh sống tương lai và vẫn không hoàn thành.Ví dụ:By June, we’ll have been eating vegan food for 8 years.
3. Tín hiệu nhận biếtCác cụm từ chỉ thời gian đi cùng:– By + mốc thời gian (by the kết thúc of this month, by tomorrow)By thenBy the time + mốc thời gianCác cụm từ chỉ thời gian đi cùng:– At this/ that + time/ moment + khoảng thời gian trong tương lai (at this moment next year,…)At + thời điểm xác định trong sau này (at 5 p.m tomorrow)when + mệnh đề sống thì lúc này đơn (when she comes,…)Các cụm từ khác như In the future, next year, next week, next time, soon…Các nhiều từ chỉ thời gian đi cùng:– By … for (+ khoảng tầm thời gian)By thenBy the time

5. Bài xích tập ôn luyện


*

Chọn lời giải chia hễ từ đúng để điền vào địa điểm trống

1. By February, I _____ for this company for trăng tròn years.

A. Will have workedB. Will have been working

2. By May 20, I ______ here for two months.

A. Will have beenB. Will have been being

3. By this time next week, he ______ his book for 4 months.

A. Will have writtenB. Will have been writing

4. _______ your homework by 9 tonight?

A. Will you have finishedB. Will you have been finishing

5. By 2025 we ______ in nhật bản for đôi mươi years.

A. Will have livedB. Will have been living

6. She _____ a novel by the end of the week.

A. Will have writtenB. Will have been writing

7. Dũng ______ this book for 3 months by the over of this week.

A. Will have writtenB. Will have been writing

8. ____ for 6 months by the kết thúc of this year?

A. Are Hạnh và Trang going to lớn have been being marriedB. Will Hạnh và Trang going to have been being married

9. At 4PM, the baby ____ for one hour.

A. Will have been cryingB. Will have been cried

10. By the time my mom comes home at 5PM, we _____ computer games for 3 hours.

A. Will have been playingB. Will play

Đáp án

1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B8. A9. A10. A

Hy vọng nội dung bài viết này đang là những thông tin hữu ích giúp đỡ bạn có thêm kiến thức vững chắc cho tiếng Anh nói phổ biến và IELTS nói riêng.

Tham khảo 12 thì trong giờ Anh bởi The IELTS Workshop tổng hợp nhằm nhận nhiều kiến thức hữu ích hơn nữa nhé! ráng chắc ngay những kiến thức cơ bản ngữ pháp trong giờ đồng hồ Anh chỉ sau khóa học Freshman của The IELTS Workshop.