Cách đặt câu hỏi cũng như cách áp dụng các từ để hỏi trong giờ đồng hồ Anh là chủ đề quen thuộc. Nhưng không hẳn sĩ tử làm sao cũng có thể nắm bắt trọn được loài kiến thức. Để tránh trường hợp chúng ta sử dụng không nên dẫn đến trường hợp xấu hổ, bài viết dưới phía trên The IELTS Workshop sẽ mang lại kiến thức hữu ích, giúp các bạn hiểu sâu hơn.

Bạn đang xem: Từ để hỏi trong tiếng anh


Nội dung chính

1. Các từ để hỏi trong giờ Anh2. Biện pháp sử dụng các từ nhằm hỏi trong tiếng Anh2.3. Cách đặt câu với những từ để hỏi trong tiếng Anh3. Bài tập về các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh

1. Các từ nhằm hỏi trong giờ Anh

*
Các từ để hỏi trong giờ AnhWhat – chiếc gì? (Được cần sử dụng trong trường thích hợp hỏi để mang thông tin)

Ví dụ: What is your name? – Tên của doanh nghiệp là gì?

Where – Ở đâu? (Hỏi về chỗ chốn, vị trí, địa điểm)

Ví dụ: Where is the nearest bank? – bank gần nhất ở đâu?

Who – Ai? (Hỏi bạn đóng vai trò công ty ngữ)

Ví dụ: Who is the best student in your class? – Ai là fan học xuất sắc nhất vào lớp của bạn?

Whom – Ai? (Để hỏi bạn ở dạng tân ngữ)

Ví dụ: Whom will you go out with tonight? – buổi tối hôm qua bạn sẽ đi ra bên ngoài với ai vậy?

Whose – Của ai? (Hỏi về sở hữu)

Ví dụ: Whose is the house? – căn nhà này thuộc quyền mua của ai?

When – khi nào? (Dùng để hỏi về thời gian)

Ví dụ: When will you go abroad? – lúc nào bạn đi nước ngoài?

Why – trên sao? (Hỏi nguyên nhân)

Ví dụ: Why are you nervous? – vì sao bạn lại lo lắng?

Which – loại nào? (Hỏi cho sự lựa chọn)

Ví dụ: Which would you drink: tea or coffee? – bạn sẽ uống mẫu nào: trà tốt cà phê?

How – như vậy nào? (Hỏi về cách thức, công năng của nhà thể)

Ví dụ: How old is your father? – Bố của bạn bao nhiêu tuổi rồi?

How long – Bao lâu? (Hỏi về thời gian)

Ví dụ: How long have you worked here? – bạn làm tại chỗ này bao thọ rồi?

How far – Bao xa? (Hỏi về khoảng chừng cách)

Ví dụ: How far is it from your house to your school? – tự nhà mang lại trường của doanh nghiệp bao xa?

How much/many – Bao nhiêu? (Hỏi số lượng)

Ví dụ: How many students are there in your class? – tất cả bao nhiêu học viên trong lớp của bạn?

Trường hợp quánh biệt

Phía bên trên là các từ nhằm hỏi trong tiếng Anh thường chạm chán nhiều nhất mà bất kỳ người học đề nghị lưu ý. Trong giờ Anh, ko kể cách sử những từ để hỏi cho bài toán đặt câu nghi vấn, chúng ta có thể đặt thắc mắc Yes/No. Thắc mắc Yes/No chỉ dẫn hai sự chắt lọc “Yes” hoặc “No” hay lặp lại thắc mắc như một sự khẳng định, nắm vì phong phú câu trả lời như những thắc mắc khác. Ví dụ: Is he a student? – các bạn chỉ có thể lời theo những cách sau: No, he isn’t/No. He isn’t a student/Yes, he is/Yes. He is a student.

2. Biện pháp sử dụng các từ nhằm hỏi trong giờ Anh

2.1. Những bước đặt câu với những từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ anh

Bước 1: Tự để câu khẳng định trước, nỗ lực xác định thông tin giữa trung tâm của câu tại phần nào.

Bước 2: Xác định câu hỏi là Yes/No hay sử dựng những từ nhằm hỏi.

Bước 3: câu hỏi Yes/No thì chuyển động từ tobe hoặc trợ hễ từ ra phía trước.

Bước 4: còn nếu không phải câu hỏi Yes/No thì địa thế căn cứ vào dạng thông tin cần hỏi vào câu xác minh để để câu. Tùy từng mục đích cũng giống như thông tin cần thâu tóm mà chọn từ nhằm hỏi mang lại phù hợp. Giả dụ chỉ người, hoàn toàn có thể dùng dùng Who xuất xắc Whom, nơi chốn sử dụng từ để hỏi Where, thời hạn dùng When hoặc What time,…. Và thường xuyên áp dụng kết cấu dưới đây để đặt câu hỏi.

2.2. Bí quyết đặt câu hỏi Yes/No

Các câu để hỏi Yes/No ban đầu với động từ tobe: Is, Am, Are. Hoặc các trợ hễ từ như Does, Do, Did, Have, Had, Has, Could, Can, Would, Will, Shall, May, Might, Should,…

Cấu trúc tổng quát lác với “tobe”:

Tobe + S + N/Adj/V_ing (thì hiện tại tiếp diễn)/V-ed (động từ sống dạng bị động) + N ?

Ví dụ: Is your oto being repaired now? – Xe của doanh nghiệp đang được sửa bây chừ phải không?

Cấu trúc tổng quát mắng với trợ hễ từ:

Trợ đụng từ + S + V (+ O)?

Lưu ý: Động trường đoản cú trong câu hỏi Yes/No hoàn toàn có thể chia những dạng khác nhau.

Nếu trợ đụng từ là Did/Do/Does/Will/Shall/Can/Could/May/Might/Must… thì hễ từ làm việc dạng nguyên mẫu.

Xem thêm: Bàn Tay Nắm Cánh Hoa Tình - Gió Lung Lay Bàn Tay Nâng Cánh Hoa Tình

Ví dụ: do you want lớn listen lớn a song? – Bạn có muốn nghe một bài nhạc không?


Will you eat dinner with me tonight? – buổi tối nay bạn cũng muốn ăn tối với tôi không?

Nếu trợ động từ là Have/Has/Had thì rượu cồn từ chia ở dạng “past participle”.

Ví dụ: Has Jenny finished the homework? – Jenny đã xong xuôi bài tập về đơn vị chưa?

2.3. Phương pháp đặt câu với những từ để hỏi trong tiếng Anh


*
Cách để câu với các từ nhằm hỏi trong giờ đồng hồ Anh
2.3.1. Đặt câu hỏi với “What” và “Who”

Đây là những từ để hỏi lấy tin tức về nhà ngữ hoặc cửa hàng hành động.

Cấu trúc: Who/What + V + (+ O)?

Ví dụ:

Someone broke the oto last week. => Who broke the car last week?

Sad story makes me cry. => What makes you cry?

2.3.2. Sử dụng từ nhằm hỏi “Whom” với “What”

Câu hỏi được dùng khi hỏi về tân ngữ hoặc sự việc tác động ảnh hưởng đến hành động.

Cấu trúc: Whom/What + trợ hễ từ (do/does/did/is/am/are…) + S + V ?

Ví dụ:

My mom went out with Jenny’s mom last night. => Whom did your mom go out with last night?

2.3.3. Đặt câu với từ nhằm hỏi trong giờ Anh: “When”, “Where”, “How” cùng “Why”

Dùng khi ý muốn biết tin tức về thời gian, chỗ chốn, phương pháp và nguyên nhân.

Cấu trúc: When/Where/How/Why + trợ động từ (do/does/did/is/am/are…) + S + V (+ té ngữ/tân ngữ)?

Ví dụ:

She will go to the cinema with us by taxi. => How will she go to lớn the cinema with us?

Jean got married last week. => When did Jean get married?

3. Bài bác tập về những từ để hỏi trong giờ đồng hồ Anh


*
Bài tập về những từ để hỏi trong tiếng Anh

3.1. Fill in the blank with a suitable question words

Question:

_______ bởi you go trang chủ after school? – At 9.00 am._______ does she go lớn school everyday? – By bus._______ is the most beautiful girl in your class? – Lan._______ are you so nervous? – Because I will take an exam in the afternoon._______ is better: tap water or bottled water? – Tap water._______ books are there on the shelves? – There are 100 books._______ does it take khổng lồ go from your office to lớn the park? – 30 minutes._______ are you from? – I’m from Paris._______ does this T-Shirt cost? – Twenty dollars._______ does Tom go swimming? – Twice a week._______ vị you want lớn eat? – Pizza._______ are they in? – They are in class 10A._______ is your school’s name? – Le Hong Phong high school._______ bag is this? – This is mine._______ happened last night? – There was a heavy rain.

Key:

What time – các bạn về nhà cơ hội mấy giờ sau khi tan học?How – Cô ấy đi mang lại trường từng ngày gì? (Hỏi về phương tiện đi lại di chuyển)Who – Ai là cô nàng đẹp tốt nhất trong lớp của bạn?Why – lý do bạn lại băn khoăn lo lắng đến vậy? (Câu trả bắt đầu với từ bỏ “Because”, nên câu hỏi dùng nhằm hỏi nguyên nhân)Which – chiếc nào thì xuất sắc hơn: nước sản phẩm hay nước đóng góp chai?How many – bao gồm bao nhiêu cuốn sách trên kệ?How long – Nó mất bao lâu để dịch chuyển từ văn phòng của người tiêu dùng đến công viên?Where – Bạn đến từ đâu?How much – dòng T-shirt này có giá bao nhiêu?How often – Tom thường đi bơi như vậy nào? (Hỏi về tần suất)What – bạn có nhu cầu ăn dòng gì?Which class – Họ đã học lớp nào?What – thương hiệu của trường các bạn là gì?Whose – mẫu túi này của ai?What – Chuyện gì xảy ra tối hôm qua vậy?

3.2. Make questions for the underlined words

Question:

She did the homework with me yesterday.I usually eat my breakfast at 7.am.I live in Vietnam.My family has 5 members.Yes. I like this book very much.He is a teacher.My friend & I will go to lớn the zoo by bus.That is a new round table.

Key:

Whom did she vì chưng the homework with yesterday?What time vì chưng you usually eat your breakfast?Where vày you live?How many members does your family have?Do you like this book?What does he do?How will your friend and you go khổng lồ the zoo?What is that?

Trên đây là những kiến thức và kỹ năng về công ty đề các từ đề hỏi trong giờ Anh vị TIW chúng tôi mang đến. Ao ước những tin tức trên có ích đến các bạn. Đừng quên theo dõi The IELTS Workshop để sở hữu thêm những bài học kinh nghiệm tiếng Anh cũng như các bí kíp làm bài xích thi thpt Quốc Gia.

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong vấn đề học ngữ pháp thì nên thử khám phá chương trình học Freshmantại TIW. Những bài học kinh nghiệm Ngữ pháp – trường đoản cú vựng – nền tảng tiếng Anh đã được xây dựng sâu sắc – phối kết hợp với phương thức giảng dạy dỗ sáng tạo, can dự trong lớp học sẽ giúp đỡ người mới bắt đầu học giờ đồng hồ Anh tất cả động lực học hành hơn khôn cùng nhiều.