Thì tương lai đơn là giữa những thì cơ bản trong giờ Anh hiện đại, được sử dụng không hề ít trong giao tiếp hàng ngày. Chúng ta cũng bắt gặp không ít dạng bài tập của thì này trong các bài thi chứng chỉ, đề chất vấn trên lớp… Cùng mày mò thông tin chi tiết về tương lai đối kháng trong bài viết dưới trên đây của bth.vn!


*


Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + will + V(nguyên dạng)

I will help him take care of his children tomorrow morning (Tôi để giúp anh ấy chăm bẵm mấy đứa con trẻ vào sáng mai).

Bạn đang xem: Cách dùng và dấu hiệu của thì tương lai đơn

Phủ định

S + will + not + V(nguyên dạng)

Will not = won’t

I won’t tell her the truth (Mình sẽ không nói thực sự với cô ấy đâu).

Nghi vấn

Will + S + V(nguyên dạng)

Will you help me take care of my children tomorrow morning? (Bạn sẽ giúp đỡ mình cẩn thận mấy đứa trẻ con này vào sáng mai chứ?


Thì tương lai solo dùng để gia công gì?

Thì tương lai đối kháng có biện pháp dùng khá đơn giản, quan trọng đặc biệt nhất phải nói tới là:

*

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn để lấy ra dự đoán hoặc phỏng đoán về tương lai. Đây hoàn toàn có thể là số đông dự đoán an toàn hoặc không.

Ví dụ: Minh thinks, his team will win the game (Minh cho rằng đội của anh ý ấy có thể thắng lợi trong trò chơi).

Sử dụng thì tương lai solo để đặt câu hỏi về tương lai

Ví dụ: Will Minh find the keys? (Minh gồm tìm ra những cái chìa khóa kia không nhỉ)

Diễn tả những thực tế về tương lai

Ví dụ: It will be a leap month next month (Tháng tới là mon nhuận).

Sử dụng thì tương lai đơn giống hệt như những câu mệnh lệnh

Ví dụ: You will turn in your term paper on time, or else you will fail this class (Bạn bắt buộc nộp bài bác đúng hạn ví như không bạn sẽ trượt).

Dùng để mô tả những hành động, quyết định ra mắt tại thời khắc nói.

Ví dụ: I promise I will go shopping with you tomorrow (Mình hứa là vẫn đi mua sắm với bạn vào ngày mai).

Diễn đạt dự đoán không có căn cứ

Ví dụ: I think my mother will go trang chủ late (Mình đoán là mẹ sẽ về bên muộn).

Dấu hiệu phân biệt thì sau này đơn

Trong câu thì tương lai đối kháng có các trạng tự chỉ thời gian trong tương lai như: Tomorrow (Ngày mai); next + thời gian (next day, next weeks, next month, next year…); in + thời hạn (trong… nữa); next day (ngày tiếp theo)… xung quanh ra, trong câu thì sau này đơn còn tồn tại những từ bỏ chỉ quan điểm, quan tâm đến của một ai kia như: Think/ believe/ suppose (nghĩ/ tin./ cho là); perhaps/ probably (có lẽ)…

Thực hành làm bài tập cơ bản và nâng cao về thì sau này đơn

Cách dễ dàng và đơn giản để ghi nhớ kỹ năng và kiến thức về thì tương lai 1-1 là chúng ta hãy luyện tập thật những về các loại thì này với những dạng bài xích tập khác nhau. Dưới đây là một số bài xích tập chúng ta cũng có thể tham khảo:

*

Bài tập 1: chia dạng đúng của cồn từ trong ngoặc

Câu 1. ___ you (take) ___ a trip to lớn Paris next month?

Câu 2. They (build) ___ a new bridge in this province next month?

Câu 3. Tomorrow my mother (send) ___ the letter to hồ chí minh City.

Câu 4. My mother (send) ___ the letter when she goes khổng lồ the post office.

Câu 5. If it rains, I (stay) ___ at home.

Câu 6. I think his team (win) ___ the game.

Câu 7. If I fail this test, my mother (take) ___ away my ipad.

Câu 8. She (be) ___ an actress.

Câu 9. Minh (not visit) ___ tomorrow.

Câu 10. I (run) ___ to the school.

Đáp án:


Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

will you take

6

will win

2

will build

7

will take

3

will send

8

will be

4

will send

9

won’t visit

5

will stay

10

will run


Bài 2: Chọn lời giải đúng để xong xuôi câu

Câu 1. My brother (be) ___ home at 9 o’clock.

A. Will be; B. Is; C. Are

Câu 2. Minh is late. Don’t worry! He (come) ___

A. Comes; B. Will come; C. Come

Câu 3. I’m hot. I (turn) ___ on the air conditioner.

A. Will turn; B. Turn; C. Turns

Câu 4. I think I (be) ___ at home by 10 pm.

Xem thêm: Thủ Đoạn Của Nhóm Đánh Thuốc Mê 'Quý Bà, Giở Trò Đồi Bại Rồi Cướp

A. Am; B. Be; C. Will be

Câu 5. If Minh passes the exam, he (be) ___ happy.

A. Will be; B. Is; C. Be

Câu 6. Go và tidy your room! My mother (not do) ___ it.

A. Don’t do; B. Will not do; C. Doesn’t do

Câu 7. I"m afraid of I (not attend) ___ the các buổi party tomorrow.

A. Won’t attend; B. Don’t attend; C. Did not attend

Câu 8. I (meet) ___ him later.

A. Will meet; B. Meet; meets

Câu 9. What time ___ he (arrive) ___?

A. Does/ arrive; B. Will/ arrive; C. Do/ arrive

Câu 10. If it rains, my family (not go) ___ to the beach.

A. Don’t go; B. Doesn’t go; C. Won’t go

Đáp án:


Bài 3: Viết lại câu áp dụng thì phù hợp hợp phụ thuộc những từ gợi ý dưới đây

Câu 1. My mother/ rain/ tomorrow/ say/ it.

Câu 2. Go to lớn the market/ mom/ I/ if/ with me/ go.

Câu 3. My friends/ not/ angry/ be/ with/ I.

Câu 4. Later/ help/ Minh/ us.

Câu 5. Meet/ at the station/ I/ her.

Câu 6. Fail/ Linh/ sad/ fail/ she/ be/ this test/ if.

Câu 7. Leave/ when/ they/ will?

Câu 8. Get the job/ Binh/ will.

Câu 9. Soon/ Minh/ arrive/ will?

Câu 10. Cook/ what/ will/ we?

Đáp án:

Câu 1. My mother said, it will rain tomorrow.

Câu 2. I will only go to lớn the market if my mom goes with me.

Câu 3. I won’t be angry with my friends.

Câu 4. Minh will help us later.

Câu 5. They will meet her at the station.

Câu 6. If Linh fails this test, she will be sad.

Câu 7. When will they leave?

Câu 8. Binh will not get the job.

Câu 9. Will Minh arrive soon?

Câu 10. What will we cook?

Trên đây là những thông tin cơ phiên bản nhất về thì sau này đơn để bạn đọc tham khảo. Chia sẻ bài viết và đừng quên truy cập vào thể loại “Học tiếng Anh” của bth.vn mỗi ngày để khám phá thêm nhiều kỹ năng và kiến thức mới thú vị bao quanh môn học tập này nhé. Chúc các bạn thành công và bao gồm giờ học tập tập kết quả cùng bth.vn!