Xin chào toàn bộ các bạn, vàng là 1 thứ quan trọng đặc biệt không chỉ bên cạnh đời ngoại giả cả trong game nữa