Thì hiện tại tiếp diễn (HTTD) trong giờ đồng hồ anh được thực hiện để miêu tả các hành động, sự kiện đang ra mắt và nhấn mạnh tay vào quá trình. Nhờ tính chất đó, thì HTTD thường được sử dụng trong số cuộc đối thoại từng ngày do đó bạn học cần nắm rõ cách dùng để làm ứng dụng thiệt tốt.

Bạn đang xem: Cấu trúc cách dùng thì hiện tại tiếp diễn


*

Diễn đạt 1 hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.

VD: They’re going to the cinema now. (Bây tiếng họ vẫn đi đến địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim).

Diễn tả 1 hành động, sự việc chung đang ra mắt nhưng không tuyệt nhất thiết cần thực sự ra mắt ngay cơ hội nói.

VD: They are preparing the picnic. (Họ đang sẵn sàng cho chuyến du ngoạn picnic).

Lưu ý: quá trình này được kéo dãn trong những ngày trước thời điểm đi picnic yêu cầu tại thời điểm nói hoàn toàn có thể họ dường như không làm những việc để sẵn sàng cho buổi đi này.

Diễn tả 1 hành động sắp xảy ra cách đây không lâu (hiện tại tiếp nối mang nghĩa tương lai).

VD: My friend & I are going to lớn the cinema tonight. (Tối nay tôi và các bạn tôi đang đi đến rạp chiếu phim.)

Diễn tả hành vi hành động thường xuyên lặp lại vào cùng một thời điểm, khoảng thời gian nhất định.

At 6 a.m our couple are usually doing exercise.

(Vợ ck tôi thường bạn bè dục vào lúc 6h sáng).

Diễn tả sự bực mình, tức giận của bạn nói so với 1 sự việc, hành vi lặp lại các lần.

Cách dùng này thường mang chân thành và ý nghĩa tiêu rất và sử dụng những trạng trường đoản cú với gia tốc cao như: always (luôn luôn), continually (liên tục), usually (thông thường).

VD: He is always coming late. (Anh ấy luôn luôn mang đến muộn)

Nam is continually meeting late. (Nam liên tiếp vào họp muộn).

Diễn tả 1 sự cụ đổi, một điểm mới trái ngược với triệu chứng trước đó.

Nowadays, people are using laptops instead of computers.

Ngày nay, mọi bạn thường sử dụng máy vi tính thay bởi máy vi tính nhằm bàn.

Diễn tả 1 sự cách tân và phát triển hơn đối với trước đó.

Tom is working better. (Tom đang làm cho việc tốt hơn).

Kể lại 1 câu chuyện, tóm tắt ngôn từ 1 quyển sách, v.v…

I’m reading a novel to lớn the chapter when the main character is losing everything he has built. (Tôi đã đọc một cuốn tè thuyết cho chương lúc nhân vật chính mất đi tất cả những gì anh ấy vẫn xây dựng).

Dấu hiệu nhận thấy của thì bây giờ tiếp diễn

Trong câu có những trạng từ bỏ chỉ thời gian:

now (hiện nay, ngay khi này)at present (hiện tại)at the moment (tại thời điểm này)right now (ngay bây giờ), v.v…hoặc các động từ có tính đề nghị, bổn phận như: look, listen, be quiet, v.v…

Quy tắc phân chia động từ làm việc thì lúc này tiếp diễn

Trong cấu tạo thì thừa khứ tiếp diễn, bạn học cần phân chia trợ đụng từ và động từ chính trong câu. Cầm thể:

Chia trợ hễ từ theo nhà ngữ thiết yếu của câu (đại tự nhân xưng):


STT

Chủ ngữ - Đại từ nhân xưng

Cách chia

1

I, you (Số ít)

was

2

We, you, they (Số nhiều)

were

3

He, she, it (Số ít)

was


Để chia động từ chính ở thì lúc này tiếp diễn, bạn phải thêm đuôi “ing” vào rượu cồn từ chủ yếu trong câu theo những quy tắc bên dưới đây:


Dạng cồn từ

Cách chia

Ví dụ

Kết thúc bằng (-e)

Bỏ (-e) thêm (-ing)

live => living

Kết thúc bằng một phụ âm (-ie)

Đổi (-ie) => (y) + (ing)

tie => tying

Kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và có một âm tiết

Nhân song phụ âm cuối và thêm (-ing)

win => winning

cut => cutting

Động từ có nhiều hơn 2 âm tiết và dấu dìm âm rơi vào tình thế âm ngày tiết cuối cùng

Nhân đôi phụ âm cuối cùng thêm (-ing)

permit => permitting

(per’mit)


Những đụng từ không phân tách ở thì lúc này tiếp diễn

Điểm chung những động trường đoản cú không cần sử dụng ở thì hiện tại tiếp tục là nhóm từ chỉ cảm giác, trạng thái, dấn thức (tri thức, sở thích), sở hữu. Bản chất các đụng từ này rất trừu tượng với nó không phải là hành vi hữu hình như cầm, nắm, ăn, uống - những vận động mà fan khác rất có thể chứng kiến.

Có thể tạo thành 5 nhóm từ không chia (không dùng) sinh sống thì hiện tại tại tiếp nối gồm:

Nhóm giác quan: taste, smell, hear,...

Nhóm chỉ tình trạng: appear, seem, sound,...

Nhóm sở hữu: have/has, belong to, contain, possess,...

Nhóm sở thích: like, love, hate, dislike, desire, wish,...

Nhóm tri thức: know, understand, believe,...

50+ câu bài tập thì hiện tại tại tiếp diễn từ cơ bạn dạng đến nâng cao

Cùng bth.vn ôn tập thì hiện nay tại tiếp nối với các bài tập kèm đáp án cụ thể dưới phía trên nhé:

*

1. (I / study at the moment)

2. (I / not / sleep)

3. (you / play badminton tonight)

4. (we / watch TV)

5. (she / not / work in Spain)

6. (he / not / wait for the bus)

7. (they / read

8. (we / not / go lớn the cinema tonight)

9. (you / not / read the newspaper)

10. (she / eat chocolate)

11. (I / not / live in Paris)

12. (we / study French)

13. (they / not / leave now)

14. (they / live in London)

15. (he / work in a restaurant now)

16. (I / not / meet my father at four)

17. (she / not / drink tea now)

18. (she / play the guitar)

19. (we / cook)

20. (he / walk lớn school now)

21. I have lớn change my shoes. These ________ me. I"m sure I have a blister.

A. Are killing

B. Kill

22. I feel a bit lost. I"ve just finished a really good novel and now I ________ anything.

A. Bởi not read

B. Am not reading

23. Coming to lớn London for Christmas was a great I idea. I ________ it here.

A. Love

B. Am loving

24. The company ________ its offices to a bigger building next month.

Xem thêm: Váy Màu Xanh Da Trời Nhạt - Tips Phối Trang Phục Màu Xanh Da Trời Siêu Xinh

A. Is moving

B. Moves

25. John really knows his subject. He ________ a lecture on social media at university every Wednesday. You should come.

A. Is giving

B. Gives

26. Sarah ________ me when I speak. It"s so irritating.

A. Is always interrupting

B. Always interrupts

27. Can you help me with these boxes or _________?

A. Are you busy

B. Are you being busy

28. I ________ people who never really listen to what you say.

A. Am hating

B. Hate

29. I (not see) ________ Peter tonight.

30. She (realize) ________ everything quite clearly.

31. We (believe) ________ this situation is temporary.

32. You (always lose) ________ your cellular phones.

33. I (not read) ________ any books right now.

34. They really (hate) ________ staying on their own.

35. He (hear) ________ strange noises now và then.

36. We can see that the amount of waste (reduce) ________ gradually.

38. ________ he (walk) or (run) ?

39. I (imagine) ________ my vacation on the beach.

40. She (never tell) ________ the truth và it is annoying.

41. ________ you (listen) to lớn music or can I turn it off?

42. I (write) ________ this exercise.

43. The situation (depend) ________ on our decision.

44. Our washing machine (repair) ________ right now.

45. I (not/like) ________ them because they (always complain) ________ about everything.

46. She (visit) ________ her cousin next month.

47. It (always/impress) ________ me greatly.

48. The process (stabilize) ________ steadily.

49. They (always/get) ________ up early in the morning and they like it.

50. She is a misery guts! She (constantly complaining) ________ about the weather.

51. The price (include) ________ service.

52. The representatives (involve) ________ us into this project.

53. What ________ you ________ (do) here?

54. The TV (always break) ________ .

55. They (owe) ________ us a fortune.

Đáp án bài bác tập:


1. Am studying

2. Am not sleeping.

3. Are playing

4. Are watching

5. Is not working

6. Is not waiting

7. Are reading

8. Are not going to

9. Are not reading

10. Is eating

11. Am not living

12. Are studying

13. Are not leaving

14. Are living

15. Is working

16. Am not meeting

17. Isn’t drinking

18. Is playing

19. Are cooking

20. Is walking

21. A

22. B

23. B

24. A

25. B

26. A

27. A

28. B

29. Am not seeing

30. Realizes

31. Believe

32. Are always losing

33. Am not reading

34. Hate

35. Hears

36. Is reducing

37. Is - walking - running

38. Imagine

39. Is never telling

40. Listening

41. Are

42. Am writing

43. Depends

44. Is being repaired

45. Vì not like - are always complaining

46. Is visiting

47. Always impresses

48. Is stabilising

49. Always get

50. Is constantly complaining

51. Includes

52. Involve

53. Are - doing

54. Is always breaking

55. Owe


Trên đấy là tổng hợp kỹ năng về thì hiện tại tại tiếp nối và những dạng bài xích tập phân tách động từ, kết thúc câu từ dễ dàng đến cực nhọc mà bth.vn tổng hợp. Hy vọng những tài liệu share trên đây đã phần nào giúp đỡ bạn hiểu rõ và nắm rõ ngữ pháp của thì này.