Một trong những thì thừa khứ vô cùng dễ dàng trong kiến thức và kỹ năng ngữ pháp tiếng Anh chính là thì vượt khứ đối chọi – past simple tense. Vậy chúng ta đã nắm rõ về công ty điểm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này tốt chưa? Trong nội dung bài viết dưới đây bth.vn xin reviews với chúng ta định nghĩa, cấu trúc, giải pháp dùng, vết hiệu nhận ra và bài tập về thì thừa khứ đơn. Tìm hiểu thêm ngay bài viết để dễ dàng dàng chinh phục dạng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này nhé!

*
Lý thuyết và bài tập về thì vượt khứ 1-1 – Past Simple trong tiếng anh bạn nên tham khảo

1. Thì thừa khứ đối chọi là gì?

Thì vượt khứ đơn là thì thừa khứ cần sử dụng để diễn đạt hoặc biểu đạt một hành động, sự việc hoặc sự khiếu nại nào đó ra mắt và ngừng trong vượt khứ. Lấy ví dụ về thì thừa khứ đơn:

*
Ví dụ về thì quá khứ đơn

2. Công thức thì vượt khứ đơn

Cũng như các thì khác. Kết cấu thì quá khứ 1-1 được chia thành 3 dạng: hỏi, khẳng định, phủ định như sau:

Loại câuCông thức
1. Khẳng ĐịnhS +V-ed + …

I/He/She/It + Was +…

We/You/They + Were +…

Ví dụ: They went shopping at mall yesterday (Họ đi mua sắm ở trung tâm thương mại vào ngày hôm qua).

Bạn đang xem: Cấu trúc và cách dùng của thì quá khứ đơn

2. Lấp ĐịnhS + did not (didn’t) + V nguyên mẫu mã + …

I/He/She/It + was not (wasn’t) +…

We/You/They + were not (weren’t) +…

Ví dụ: We didn’t come khổng lồ supermarket last week (Chúng tôi không đi ăn uống tuần trước).

3. Nghi VấnDid + S + V nguyên bạn dạng + … ?

Was (wasn’t) + I/He/She/It + …?

Were (weren’t) +We/You/They +…?

Trả lời:

Yes/No, S + did hoặc didn’t (did not)Yes/No, S + was/were (wasn’t/weren’t)

Ví dụ: Did you bring him the gift? (Bạn đã sở hữu gói quà mang lại anh ấy phải không?

*
Cấu trúc thì thừa khứ đơn

3. Cách áp dụng thì quá khứ đối kháng và ví dụ ráng thể

Thì thừa khứ đối kháng được sử dụng trong 6 trường thích hợp dưới đây. Trong quy trình luyện thi giờ anh ielts các bạn sẽ sử dụng không ít thì này

1/ diễn tả một hành động, sự việc đã ra mắt tại một thời điểm nạm thể, hoặc một khoảng thời gian trong quá khứ với đã xong xuôi hoàn toàn sinh hoạt quá khứVí dụ:World War II (also known as World War II, World War II or World War II) was a world war that began in 1939 and ended in 1945.

Xem thêm: Các Hiện Vật Lịch Sử - Bản Mẫu:Hiện Vật Lịch Sử

2/ mô tả một hành vi lặp đi lặp lại trong quá khứVí dụ:When I was a little girl, I always read comics.
3/ biểu đạt các hành động xảy ra thường xuyên trong thừa khứVí dụ:Susie opened the door, turned on the light and took off her clothes.
4/ biểu đạt một hành động xen vào một hành vi đang diễn ra trong thừa khứVí dụ:The children were playing football when their mother came back home
5/ sử dụng trong câu điều kiện loại IIVí dụ:If I were you, I wouldn’t buy it. 
6/ dùng trong câu ước không tồn tại thậtVí dụ: 

I didn’t study hard at school, và now I’m sorry about it

4. Vệt hiệu nhận thấy thì thừa khứ đơn

Chúng ta hoàn toàn có thể nhận hiểu rằng thì quá khứ solo khi trong câu xuất hiện những từ bên dưới đây:

Yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, với những khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this morning, this afternoon).Sau as if, as though (như thể là), it’s time (đã cho lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)

Bạn đề xuất biết:

CÁC THÌ QUÁ KHỨ vào TIẾNG ANH

5. Bài tập về thì thừa khứ đơn

Bài tập 1: phân chia động từ1. Last year my brother (spend) ___________ his holiday in Đà Lạt.2. It (be) ___________ really great.3. I (travel) ___________around by motorbike with three friends và we visited lotsof interesting places.4. In the evening I usually (go) ___________to a bar.5. One night she even (learn) ___________some Ailen dances.6. They (be) ___________very lucky with the weather.7. It (not/ rain) ___________yesterday.8. But we (see) ___________some beautiful rainbows.9. Where (spend/ Lan) ___________her last holiday?

Bài tập 2: dứt câu1. Linh ___________her maths homework yesterday. (to do)2. Tuan ___________to Taiwan by plane? (to go)3. We ___________a farm three weeks ago. (to visit)4. Tuan and Tu ___________their brother. (not/to help)5. The children ___________at trang chủ last sunday. (not/to be)

6. When ___________you ___________this wonderful dress? (to design)7. My father ___________into the truck. (not/to crash)8. Tuan ___________the basket of his bicycle. (to take off)9. ___________you ___________your uncle last weekend? (to phone)10.She ___________milk at class. (not/to drink)

Tham khảo câu trả lời 2 bài tập trên ở link: 100+ bài bác tập thì quá khứ đơn. Ngoài ra, bạn có thể làm thêm các bài tập về thì thừa khứ đối chọi khác làm việc trong tệp tin PDF bài viết phía trên.

Ngoài ra bạn nên tăng lên kiến thức với các thì thừa khứ khác:

Trên phía trên là toàn thể lý thuyết và bài xích tập về thì thừa khứ solo – Past Simple Tense trong giờ Anh giúp bạn dễ dãi luyện thi trung học phổ thông Quốc gia cũng giống như kỳ thi IELTS. bth.vn chúc chúng ta ôn luyện thi công dụng và đạt band điểm IELTS thật cao nhé!