*
Nếu như còn không biết xem kế hoạch Thi Đấu hoặc tác dụng của chung Kết nhân loại 2019 ngơi nghỉ đâu, thì chúng ta hãy lưu nội dung bài viết này lại nhé!

Xem trực tiếp cốt truyện Chung Kết nhân loại 2019 bên trên VETV: https://www.youtube.com/user/bth.vnVietnam

Vòng tầm thường Kết - tầm thường Kết vắt Giới

*

Vòng phân phối Kết - thông thường Kết ráng Giới

*
*

Vòng Tứ Kết - thông thường Kết cố gắng Giới

*
*

Vòng Bảng - bình thường Kết cụ Giới

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vòng Khởi Động - phổ biến Kết cố kỉnh Giới

*
*
*
*