Thì lúc này hoàn thành (Present Perfect Tense) là trong số những thì rất đặc biệt cần chú ý trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Hãy cùng 4Life English Center (bth.vn) tìm hiểu tổng quát mắng về công thức, giải pháp dùng với giải một trong những bài tập về thì lúc này hoàn thành, hãy nhớ là xem đáp án ráng thể dưới nhé!

*
Thì hiện tại hoàn thành
3. Phương pháp thì hiện tại hoàn thành 4. Cách thực hiện thì hiện tại xong xuôi 5. Một vài bài tập và câu trả lời thì hiện tại chấm dứt

1. Định nghĩa thì hiện nay tại xong (Present Perfect Tense)

Thì hiện tại hoàn thành sử dụng để diễn đạt một hành động hay vấn đề đã ban đầu từ trong thừa khứ, kéo dài đến lúc này và rất có thể tiếp tục tiếp tục trong tương lai.

Bạn đang xem: Công thức thì hiện tại hoàn thành và cách dùng

2. Vệt hiệu nhận thấy thì hiện tại hoàn thành

Để phân biệt thì hiện tại tại hoàn thành thì thường xuyên trong câu đang chứa những từ sau:

Just, recently, lately: sát đây, vừa mớiAlready: rồiEver: vẫn từngBefore: trước đâyNever: không từng, ko bao giờYet: chưa (dùng vào câu che định và câu nghi vấn)Since + mốc thời gian: từ khi (since 2001,…)For + quãng thời gian: trong tầm (for years, for a long time,..)The first/ second…time : trước tiên tiên/ vật dụng hai…So far = until now = up to lớn now = up lớn the present: cho tới bây giờAll day, all night, all my life: cả ngày, cả đêm, cả cuộc đờiIn/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào khoảng thời hạn qua

Vị trí của các trạng từ vào thì hiện tại hoàn thành:

Already, never, ever, just: sau “have/ has” với đứng trước rượu cồn từ phân trường đoản cú II.Already: cũng hoàn toàn có thể đứng cuối câu.Yet: đứng cuối câu, với thường được áp dụng trong câu bao phủ định với nghi vấn.So far, recently, lately, up khổng lồ present, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

I have done my homework already = I have already done my homework. (Tôi sẽ làm bài bác tập về nhà đất của mình.)My team hasn’t finished the project yet. (Nhóm của tôi vẫn chưa ngừng dự án.)So far, they have met with no success. (Đến giờ, chúng ta vẫn chưa xuất hiện được thành công xuất sắc nào.)I have seen this movie recently. (Tôi đã xem bộ phim truyện này gần đây.)She has taught English for 12 years. (Cô ấy vẫn dạy giờ đồng hồ Anh được 12 năm rồi.)

3. Phương pháp thì hiện tại hoàn thành

*
Công thức thì bây giờ hoàn thành

3.1. Thể khẳng định

Công thức: S + have/ has + VpII

Trong đó:

S (subject): nhà ngữHave/ has: Trợ cồn từVpII: Động từ bỏ phân từ II (Quá khứ phân từ)

Lưu ý:

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

I have worked in this factory for 13 years. (Tôi đã làm việc trong xí nghiệp sản xuất này được 13 năm.)She has lived in DaNang since she was a little girl. (Cô ấy đang sống sống Đà Nẵng kể từ khi còn bé.)

3.2. Thể phủ định

Công thức: S + have/ has + not + VpII

Lưu ý:

have not = haven’thas not = hasn’t

Ví dụ:

I haven’t played volleyball for years. (Tôi đã không chơi láng chuyền trong vô số năm.)Jack hasn’t worked on Saturday since he joined the company. (Jack sẽ không thao tác làm việc vào những ngày thứ Bảy kể từ khi anh ấy kéo công ty.)

3.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi: Yes/No question

Công thức: Have/ Has + S + VpII +… ?

Trả lời:

Yes, S + have/ has.No, S + haven’t/ hasn’t.

Ví dụ:

Has he studied English since he was 3 years old? (Anh ấy vẫn học giờ Anh kể từ khi 3 tuổi yêu cầu không?)Yes, he has/ No,he hasn’t.Have you finished your homework yet? (Bạn vẫn làm xong xuôi bài tập về bên chưa?)Yes, I have./ No, I haven’t.

Xem thêm: Quý Bình Là Ai? Tiểu Sử Của Diễn Viên Quý Bình Thông Tin Tiểu Sử Diễn Viên Qúy Bình

4. Cách sử dụng thì bây giờ hoàn thành

4.1. Biểu đạt một hành động bước đầu ở vượt khứ với vẫn tiếp tục ở hiện tại tại

Ví dụ:

Mr.Minh has worked for 4Life company for 8 years. (Ông Minh đã làm cho công ty 4Life được 8 năm.)I have played the guitar for the four years. (Tôi đã nghịch ghi ta được 4 năm rồi.)I have learned French at an center near my neighborhood. (Tôi học tập tiếng Pháp tại 1 trung trung khu gần quần thể tôi ở.)

4.2. Diễn tả một hành vi trong quá khứ nhưng đặc trưng ở thời điểm nói

Ví dụ:

I can’t get her number. I’ve lost my phone. (Tôi không tồn tại số điện thoại thông minh cô ấy được. Tôi đánh mất điện thoại của chính mình rồi.)He has just left for work, so you can’t see him now. (Anh ta vừa mới đi làm vì vậy chúng ta không thể chạm chán anh ta bây giờ.)Levy isn’t at home. I think she has gone swimming. (Levy không có ở nhà. Tôi nghĩ cô ấy đã từng đi đi bơi.)

4.3. Miêu tả một hành động đã làm trước đó và hiện thời vẫn còn làm

Ví dụ:

I have read all Janna’s blogs & I’m waiting for her new blog. (Tôi vẫn đọc không còn blog của Janna với đang mong chờ blog bắt đầu của cô ấy.)She has written five blogs and he is working on another blog. (Cô ấy vẫn viết được 5 trang blog và đang viết blog tiếp theo.)

4.4. Mô tả một hành động đã chấm dứt cho tới thời điểm hiện tại mà không kể tới thời gian xảy ra hành động đó là lúc nào

Ví dụ:

Ezreal has seen this film. (Ezreal sẽ xem phim này.)He has lost my phone. (Anh ta đã làm cho mất điện thoại thông minh của tôi.)I have read the book written by Jodan. (Tôi đã đọc không còn quyển sách được viết vị Jodan.)

4.5. Biểu đạt một kinh nghiệm cho tới thời điểm bây giờ (thường dùng trạng từ ever)

Ví dụ:

Have you ever travelled to lớn SaPa? (Bạn đã phượt Sa Pa khi nào chưa?)My last Christmas was the worst day I’ve ever had. (Giáng sinh năm trước là ngày tệ độc nhất đời tôi.)Have you ever met Lux? Yes, but I’ve never met her husband. (Bạn đã lúc nào gặp Lux chưa? Có, tuy nhiên tôi chưa lúc nào gặp ông xã cô ấy)

4.6. Thực hiện một mệnh đề với “since” để chỉ ra khi một cái gì đó bước đầu ở trong quá khứ

Ví dụ:

Peter has lived here since I met him. (Peter sẽ sống làm việc đây kể từ lúc tôi gặp mặt anh ấy.)They’ve stayed in japan since last year. (Họ đã ở Nhật phiên bản từ năm trước.)I have improved my English skills since I moved to NewYork. (Tôi đã nâng cao các khả năng tiếng Anh của chính mình từ lúc tôi gửi tới New york.)

5. Một số trong những bài tập và giải đáp thì lúc này hoàn thành

*
Một số dạng bài bác tập

5.1. Bài xích tập 1

Đọc các tình huống, sử dụng các động từ sau đây và viết lại câu với thì lúc này hoàn thành:

grow – break – thất bại – go – up – arrive – improve – fall

Ví dụ: mod is looking for his key. He can’t find it. = Hack has lost his key.

Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.The bus fare …………………………………. …………….Lily can’t walk and her leg is in plaster.Lily ………………………………………………………………Dom didn’t have a beard before. Now he has a beard.Dom ……………………………………………………………..Chloe’s English wasn’t very good. Now it is better.Her English …………………………………………………….The temperature was trăng tròn degrees. Now it is only 12.The ……………………………………………. ………………..This morning I was expecting a letter. Now I have it.The letter ………………………………………………………..

5.2. Bài tập 2

Chọn “Been” hoặc “Gone”:

Hello! I’ve just ……….. To the shops. I’ve bought lots of things.James is on holiday. He’s ……….. Khổng lồ Italy.Thomas has ………………out. He’ll be back in about an hour.A lice isn’t here at the moment. She’s…………….. Khổng lồ the shop to get a newspaper.Are you going to the bank?’ – ‘No, I’ve already………………….. To lớn the bank.’

5.3. Đáp án

Bài tập 1:

The bus fare has gone up.Lily has broken her leg.Dom has grown a beard.Her English has improved.The temperature has fallen.The letter has arrived.

Bài tập 2:

beengonegonegonebeen

Trên đây là toàn bộ chi tiết về thì lúc này hoàn thành trong 12 thì cơ bản. Hi vọng với những share của 4Life English Center (bth.vn) sẽ giúp bạn nâng cấp hơn về phương diện ngữ pháp và vận dụng vào giao tiếp một cách tốt nhất.