Thì lúc này đơn (Simple Present Tense) là 1 trong trong các thì giờ đồng hồ Anh - nhà điểm ngữ pháp căn bản trước tiên mà bất cứ người học tiếng Anh nào cũng đều đề xuất “nằm lòng” trước khi học những mảng loài kiến thức mở rộng và sâu sát hơn.

Bạn đang xem: Công thức và cách dùng của thì hiện tại đơn


Trong nội dung bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ một cách chi tiết nhằm giúp các bạn hiểu rõ thì hiện tại đơn - Công thức, phương pháp dùng và dấu hiệu nhận ra như cố kỉnh nào, tương tự như giúp bạn cũng có thể sâu chuỗi kiến thức bài học thuận tiện hơn. Sát bên đó, những ví dụ phân tích cụ thể và bài xích tập rèn luyện cải thiện sẽ giúp các bạn càng nắm chắc chắn hơn về thì lúc này đơn này. Vậy chúng ta cùng bắt vào bài học ngay nhé!

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LÀ GÌ?

Thì hiện tại đơn (Simple Present tense) là thì dùng để biểu đạt một hành động mang tính liên tiếp (regular action), theo thói quen (habitual action) hoặc hành động lặp đi tái diễn có tính quy luật, hoặc miêu tả chân lý và sự thật hiển nhiên.

Ví dụ:

 I walk khổng lồ school every day. (Tôi tới trường hằng ngày).

➢ He often plays soccer. (Anh ấy thường xuyên chơi trơn đá).

*

Ví dụ về thì hiện trên đơn

2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

*

 

Thể

Động từ bỏ “to be”

Động trường đoản cú “thường”

CÂU KHẲNG ĐỊNH

S + am/is/are + ……

Chú ý:

I + amHe, She, It + isYou, We, They + are

E.g.1:  I am a student. (Tôi là học tập sinh.)

E.g.2: They are teachers. (Họ số đông là giáo viên.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là bà mẹ tôi.)

S + V(s/es) + ……

Chú ý:

I, You, We, They + V (nguyên thể)He, She, It + V (s/es)

E.g.1: He always swim in the evening. (Anh ấy luôn đi tập bơi vào buổi tối.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m. (Mei thường xuyên đi ngủ vào tầm khoảng 11 giờ đồng hồ tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần công ty chúng tôi thường đi thăm ông bà).

CÂU PHỦ ĐỊNH

S + am/is/are + not + N/Adj

Chú ý:

is not = isn’tare not = aren’t

E.g: She is not my friend. (Cô ấy chưa phải là bạn tôi.)

S + do/ does + not + V (nguyên thể)

Chú ý:

do not = don’tdoes not = doesn’t

E.g: He doesn"t work in a shop. (Anh ta không làm việc ở cửa ngõ tiệm.)

CÂU NGHI VẤN

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t

E.g: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi tất cả từ nhằm hỏi).

Wh- + am/ are/ is (not) + S + ….?

E.g:

a) What is this? (Đây là gì?).

b) Where are you? (Bạn ở chỗ nào thế?).

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

E.g: vị you play tennis?

Yes, I do. / No, I don’t.

Wh- questions (Câu hỏi gồm từ nhằm hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g:

a) Where vì you come from? (Bạn đến từ đâu?)

b) What do you do? (Cậu làm nghề gì vậy?)

 

LƯU Ý KHÁC

Khi phân chia động từ sinh sống thì này, đối với ngôi đầu tiên (I), trang bị hai (you) và thứ 3 số các (they) thì động từ không hẳn chia, thực hiện động từ nguyên thể không tồn tại “to” như ngơi nghỉ ví dụ nêu trên. Đối với ngôi lắp thêm 3 số không nhiều (he, she, it), buộc phải chia động từ bằng phương pháp thêm đuôi gồm "s/es" tùy theo trường hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau rượu cồn từ:

– Thêm s vào đằng sau phần lớn các động từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vào các động từ dứt bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y và thêm ies vào sau những động từ hoàn thành bởi một phụ âm + y: study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: biện pháp phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho tất cả các từ, thuộc những từ một số loại khác nhau)

* Chú ý: bí quyết phát âm phụ âm cuối này phải dựa vào phiên âm thế giới (international transcription) chứ không phụ thuộc cách viết (spelling).

/s/: lúc từ bao gồm âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

/iz/: khi từ gồm âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: lúc từ tất cả âm cuối là những phụ âm còn sót lại hoặc nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì lúc này đơn mô tả một thói quen tốt hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi đánh răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o"clock.

Tôi liên tục thức giấc vào thời gian 6h sáng.

➨ Ta thấy câu hỏi thức dậy thời điểm 6h sáng là hành vi lặp đi lặp lại liên tiếp => thực hiện thì hiện tại đơn. Bởi vì chủ ngữ là “I” yêu cầu động tự “get up” sinh hoạt dạng nguyên thể.

- July is always on time.

July luôn luôn đúng giờ.

I brush my teeth every day

➣ Diễn tả thực lý, sự thật hiển nhiên

Là các sự vật, hiện tượng lạ hiển nhiên trong cuộc sống không bao gồm gì để tranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở hướng tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái đất xoay quanh mặt trời.

➨ câu hỏi trái đất luôn luôn quay quanh phương diện trời là việc thật phân biệt => dùng bây giờ đơn.

The earth moves around the Sun.

➣ Diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai

Cách này thường vận dụng để nói về thời hạn biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc kế hoạch, kế hoạch trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy cất cánh cất cánh thời điểm 7 giờ tạo sáng nay.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu xuất xứ lúc 8 giờ sáng mai.

➨ mặc dù máy bay chưa tới hay tàu chưa lên đường nhưng vì đó là lịch trình bao gồm sẵn buộc phải sẽ sử dụng thì hiện tại đơn.

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng vào câu điều kiện loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của mình qua đi, chúng ta cũng có thể chơi tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng thì lúc này đơn trong một số cấu trúc khác trong tiếng Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi vẫn đợi cho đến khi anh ấy tới.

- They will go to the beach only when it is sunny.

Họ vẫn đi đại dương chỉ khi trời nắng.

They will go lớn the beach only when it is sunny.

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Dấu hiệu nhận ra thì lúc này đơn: khi trong câu có các trạng tự chỉ tần suất: 

➢ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

We sometimes go khổng lồ the beach. (Thỉnh thoảng cửa hàng chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water. (Tôi thường tốt uống các nước.)

➢ Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, từng năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, mặt hàng tháng, sản phẩm quý, hàng năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening. (Họ xem truyền hình từng tối.)I play football weekly. (Tôi chơi bóng đá hàng tuần.)

➢ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ tía lần/ bốn lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes to lớn the cinema three times a month. (Anh ấy đi xem phim 3 lần mỗi tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi tập bơi mỗi tuần một lần.)

Nếu bạn có nhu cầu nhận tư vấn tham gia những khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp huấn luyện và đào tạo và giáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ của học viên. Chúng ta Hãy đk ngay trên Đây nhé!

*

 5. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

 Bài 1: phân chia động từ trong ngoặc sinh sống thì lúc này Đơn:

 1. I (be) ________ at school at the weekend. 2. She (not study) ________ on Friday. 3. My students (be not) ________ hard working. 4. He (have) ________ a new haircut today. 5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00. 6. She (live) ________ in a house? 7. Where your children (be) ________? 8. My sister (work) ________ in a bank. 9. Dog (like) ________ meat.10. She (live)________ in Florida. 11. It (rain)________ almost every day in Manchester. 12. We (fly)________ khổng lồ Spain every summer. 13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 14. The bank (close)________ at four o`clock. 15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying. 17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night. 18. My best friend (write)________ to lớn me every week. 19. You (speak) ________ English? 20. She (not live) ________ in HaiPhong city.

Bài tập 2: sử dụng những rượu cồn từ cho sau đây để điền vào địa điểm trống ưng ý hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s) - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don"t often ...... ............ ... Coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... At 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... Many accidents.

5. My parents .. .. . ................. In a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . Place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ The Atlantic & Pacific Oceans.

Bài tập 3: Sử dụng các động tự sau để chấm dứt câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... In Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... In the east.

Xem thêm: Tất Cả Sẽ Thay Em - Top 20 Bài Hát Nhạc Trẻ Việt Nhiều Lượt Nghe

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... Honey.

5. Vegetarians ...... Meat.

6. An atheist ....... In God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. From one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... The t ruth.

9. The River Amazon ....................................... Into the Atlantic Ocean.

Bài tập 4: phân tách động từ đến đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I"ve got a car, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. "Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?" - "From Cuba."

5. "What . ............. .... (you / do)?" - I"m an electrician."

6. Lt .................................................................... .................... (take) me an hour khổng lồ get to work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn"t very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài tập 5: Đặt thắc mắc mà các bạn sẽ hỏi Lisa về bản thân và mái ấm gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want khổng lồ know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa"s sister plays tennis too. You want khổng lồ know. Ask Lisa.

......... ...................... Your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to lớn know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa"s brother works. You want to know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes lớn the cinema a lot. You want to lớn know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don"t know where Lisa"s grandparents live. You want to know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài tập 6: Viết lại câu hoàn chỉnh

E.g.: They / wear suits to work? => bởi vì they wear suits to work?

she / not / sleep late at the weekends =>________we / not / believe the Prime Minister =>________you / understand the question? =>________they / not / work late on Fridays =>________David / want some coffee? =>________she / have three daughters =>________when / she / go to lớn her Chinese class? =>________why / I / have lớn clean up? =>_______

Bài tập 7: xong đoạn đối thoại sau:

Rita: (►) vày you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United fan. (1)……………………………… (I / go) khổng lồ all their games. Nick usually (2) ................................................. (come) with me. And (3) ............................................... (we / travel) khổng lồ away games, too. Why (4) ............................................. (you / not / come) to lớn a match some time? Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense to lớn me — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it so seriously? Tom: It"s a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) to lớn buy the tickets and pay for the travel? Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) to lớn me. (11) ............................ (I / not / want) to vày anything else. (12) .......................... (that / annoy) you? Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1:

1. am2. does not study

3. are not 

4. has5. have
6. lives7. Where are your children?8. works9. likes10. lives
11. rains12. fly13. flies14. closes15. tries - do not think
16. passes17. is - watch18. writes19. vị you speak English?20. does not live

Bài 2

1. speaks2. drink3. opens4. causes5. live6. take7. connects

 

Bài 3

1. goes2. doesn’t grow3. rises4. make5. don"t eat
6. doesn"t believe7. translates8. don"t tell8. don"t tell 

 

Bài 4:

1. doesn"t drink2. do the banks close3. don"t use4. does Ricardo come
5. do you do6. takes ... Does it take7. does this word mean8. doesn"t do

Bài 5

1. How often vị you play tennis4. What does your brother do?
2. Does your sister play tennis?5. How often bởi vì you go lớn the cinema?
3. Which newspaper vì you read?6. Where vị your grandparents live?

Bài 6: Câu trả chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends.5. Does David want some coffee?
2. We don’t believe the Prime Minister. 6. She has three daughters.
3. Vì you understand the question?7. When does she go khổng lồ her Chinese class?
4. They don’t work late on Fridays.8. Why bởi I have to lớn clean up?

Bài tập 7

1. I go8. Does it cost
2. comes9. I don’t know
3. we travel10. That doesn’t matter
4. don’t you come11. I don’t want
5. Doesn’t make12. Does that annoy
6. Bởi you take13. It doesn’t annoy
7. I love14. Find

LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đây là toàn bộ cụ thể bài học tập về thì hiện tại đơn (Simple present tense) gồm những: Khái niệm, công thức, phương pháp sử dụng, lốt hiệu nhận thấy và bài bác tập rèn luyện, nhằm giúp các bạn hiểu thiệt rõ kiến thức về thì cơ phiên bản này cũng như có thể áp dụng chủ yếu xác trong giao tiếp. Các bạn đừng quên học thêm những bài học kinh nghiệm về các thì tiếng Anh khác trên site bth.vn nhé! 

Nếu có bất cứ thắc mắc hay trở ngại nào trong học tập, chúng ta đừng ngần ngại comment dưới nội dung bài viết để được chỉ dẫn và giải đáp nha!