Thì quá khứ đơn – Simple past là trong những dạng thì cơ bạn dạng và đặc trưng nhất vào ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Muốn giỏi về ngữ pháp thì họ phải cụ chắc hầu như kiến thức quan trọng liên quan mang đến dạng thì cơ bạn dạng này.

Bạn đang xem: Công thức và cách dùng của thì quá khứ đơn

1. Thì vượt khứ 1-1 là gì – Simple past


2.Công thức thì vượt khứ solo (Simple past tense)3.Cách phân chia động từ ở thì vượt khứ đơn7.Bài tập vận dụng thì quá khứ đơn 

Thì quá khứ đơn (Simple Past) là dạng thì cơ bản nhất trong giờ Anh, dùng để diễn đạt một hành động đã xảy ra trong quá khứ hoặc vừa mới xong và hiểu ra thời gian hành động đó xảy ra.

Ví dụ: 

We went to the supermarket yesterday. (Ngày hôm qua cửa hàng chúng tôi đã đi mang lại siêu thị)John didn’t come lớn school last week. (Tuần trước John đang không đến trường.)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

7.Bài tập vận dụng thì quá khứ đơn 

Bài 1: Viết các dạng thừa khứ của hễ từ bất quy tắc.

1. Arise →

2. Awake →

3. Bear →

4. Have →

5. Bid→

Đáp án

1. Arise → arose

2. Awake → awoke

3. Bear → bore

4. Have → had

5. Bid→ bid

Bài 2: Đặt câu sống dạng quá khứ đơn

1. We xuất hiện the window. →

2. You write an essay. →

3. John plays in the garden. →

4. Kerry does not speak Vietnamese. →

5. Bởi vì you see the buffalo? →

Đáp án

1. We opened the window.

2. You wrote an essay.

3. John played in the garden.

4. Kerry did not speak Vietnamese.

5. Did you see the buffalo? 

Bài 3: phân tách động từ vào ngoặc làm việc thì thừa khứ đơn

1. He (spend) ____ all his money last month.

2. Marry (not spend) ___________ any money on herself.

3. I (lend) __________ my pencil to someone, but I can’t remember who it was now.

4. The waitress (tell)______ us khổng lồ come back in one hours.

5. My father và I slowly (walk) ______ back khổng lồ the car.

6. Then we (see) ______ a small flower store.

7. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some fruits.

8. That (be) ______ better than waiting for three hours.

9. My friends (have) ______ a great time in Qui Nhon last year. 

10. My vacation in Ben Tre (be)______ wonderful. 

Đáp án: 

1 – spent2 – didn’t spend3 – lend4 – told5 – waked
6 – saw7 – stopped8 – was9 – had10 – was

Bài 4: dứt câu với was hoặc WERE.

1. I _____ happy.

2. You ____ angry.

Xem thêm: Ngày Hôm Nay Giá Vàng 24K Bao Nhiêu Một Chỉ, 1 Lượng (1 Cây)?

3. She ______ in japan last week.

4. She ______ on holiday.

5. It _____ cold.

6. We ______ at school.

7. You _____ at the supermarket.

8. We _____ at home.

9. The mouse ____ on the roof.

10. The children _____in the garden.

Đáp án

1. I ___was__ happy.

2. You __were__ angry.

3. She ___was___ in japan last week.

4. She __was____ on holiday.

5. It __was___ cold.

6. We __were____ at school.

7. You __were___ at the supermarket.

8. We __were___ at home.

9. The mouse __was__ on the roof.

10. The children __were___ in the garden.

Vậy là nội dung bài viết đã cung ứng những kiến thức và kỹ năng liên quan mang lại Thì thừa khứ đơn. bth.vn hy vọng bạn sẽ sớm biết phương pháp phân biệt và thực hiện thành thuần thục dạng thì này.