Thì hiện tại kết thúc là một hành động xảy ra nhiều lần từ thừa khứ cho hiện tại. Bạn có thể nhận biết thì hiện tại tại ngừng bằng hầu hết từ này: Just = Recently = Lately: gần đây, vừa mới, Already: rồi, Before: trước đây, Never: không bao giờ,… Đó là đầy đủ từ khiến cho bạn dễ nhận ra nhất.

Bạn đang xem: Công thức và cách dùng thì hiện tại hoàn thành

Các bạn hãy cùng giờ đồng hồ Anh cung cấp tốc khám phá về thì lúc này hoàn thành, công thức cũng tương tự cách áp dụng nhé. Cuối bài bác là phần bài bác tập, bao gồm đáp án cụ thể để các bạn kiểm tra.

Xem thêm: Lò Vi Sóng Có Nướng Được Không? Cách Sử Dụng Lò Vi Sóng Nướng Thịt


*
*
Thì hiện tại tại dứt – Công thức, cách dùng bài bác tập đáp án chi tiết

1.1. Câu khẳng định

Ký hiệu: V3 (Là thừa khứ phân từ của hễ từ. Ví dụ: rượu cồn từ “meet” bao gồm quá khứ phân từ giỏi V3 là “met”)

Công thứcS + have/ has + V3
Ví dụ– It has been 2 months since I first met him. (Đã 2 mon rồi tính từ lúc lần đầu tiên tôi chạm mặt anh ấy.)– I have watched TV for two hours. (Tôi xem TV được 2 tiếng rồi).– She has prepared for dinner since 6.30 p.m. (Cô ấy chuẩn bị bữa về tối từ 6 rưỡi)– He has eaten this kind of food several times before. (Anh ấy đã ăn loại thức ăn này một vài lần trước rồi)– Have you been khổng lồ that place before? (Bạn mang đến nơi này khi nào chưa?)– They have worked for this company for 5 years. (Họ làm việc cho công ty này 5 năm rồi.)

1.2. Câu lấp định

Công thứcS + have/ has not + V3
Lưu ýhas not = hasn’thave not = haven’t
Ví dụ– She has not prepared for dinner since 6.30 p.m. (Cô ấy vẫn chưa chuẩn bị cho bữa tối)– He has not eaten this kind of food before. (Anh ấy chưa lúc nào ăn một số loại thức ăn uống này cả)– We haven’t met each other for a long time. (Chúng tôi không chạm mặt nhau vào một thời gian dài rồi.)– He hasn’t come back to his hometown since 2000. (Anh ấy không trở lại quê hương của mình từ năm 2000.)

1.3. Câu nghi vấn

Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)

Công thứcQ: Have/ has + S + V3?A: Yes, S + have/has + V3.No, S + haven’t/hasn’t + V3.
Ví dụ– Q: Have you ever travelled to America? (Bạn vẫn từng du lịch tới Mỹ khi nào chưa?)A:Yes, I have/ No, I haven’t.– Q: Has she arrived in London yet? (Cô ấy đang tới London chưa?)A:Yes, she has./ No, she hasn’t.

Câu ngờ vực sử dụng từ bỏ hỏi ban đầu bằng Wh-