Học từ bỏ vựng trong giờ Anh không hẳn là chuyện dễ dàng dàng, ngày một này hai mà rất có thể thành tài. Để hoàn toàn có thể học xuất sắc tiếng Anh và đặc biệt là học nhanh, ghi nhớ thọ từ vựng, mỗi người đều phải sở hữu riêng cho bạn một phương pháp khác nhau. Trong những phương thức được nhiều học sinh vận dụng và đem lại hiệu quả cao chắc chắn rằng phải đề cập đến phương pháp học từ bỏ vựng theo nhà đề. Trong bài học hôm nay, chúng ta hãy cũng khám phá từ “đề cao” trong giờ Anh, cách sử dụng và những từ tương quan đến nó nhé!

 

Hình hình ảnh minh họa mang đến dignify

 

1. Đề cao trong giờ đồng hồ Anh là gì?

 

Đề cao là hành vi tôn vinh, để thứ gì đó có giá chỉ trị, chân thành và ý nghĩa lên trên nhằm tôn trọng và xem như là quan trọng.Bạn đang đọc: Đề cao giờ anh là gì

 

Dignify ( /ˈdɪɡ.nɪ.faɪ/ ) : khổng lồ make something lớn be respected và considered important

 

2. Các ví dụ minh họa đến dignify 

 

Jane is not even going to lớn dignify that stupid question with an answer.

Bạn đang xem: Đề cao tiếng anh là gì

Jane thậm chí sẽ không coi trọng thắc mắc ngu dở người đó bởi một câu trả lời. The chief was there to dignify the celebrations.Người đi đầu đã ở kia để tôn vinh một phương pháp trang nghiêm các lễ kỷ niệm. We cannot dignify him with the name 'teacher'.Chúng ta không thể tôn vinh ông ấy với cái tên 'thầy giáo'. Our team won't dignify this kind of speculation with a comment.Nhóm của cửa hàng chúng tôi sẽ không coi trọng các loại suy đoán này bởi một dìm xét. The professional wouldn't dignify this trash by calling it a novel.

Xem thêm: Xe Giường Nằm Tiếng Anh Là Gì, Toa Xe Giường Nằm Ngả Được Tiếng Anh Là Gì

Các chuyên gia sẽ không coi trọng thứ rác rưởi rưởi này bằng phương pháp gọi nó là 1 cuốn tiểu thuyết. Mr Jim is not even going khổng lồ dignify that last comment with a response.Ông Jim thậm chí sẽ không coi trọng thừa nhận xét sau cùng đó bằng một bội nghịch hồi. He won't even dignify your navy bean suggestion.Ông thậm chí còn sẽ không tôn vinh đề nghị đậu hải quân của bạn. It does not dignify the human condition và not elevate the human spirit.Nó không tôn vinh thân phận con tín đồ và không nâng cao tinh thần bé người. It's just that nowadays we feel the need to dignify our obsessions by passing them off as educational endeavours.Chỉ là ngày nay chúng ta cảm thấy rất cần phải đề cao đầy đủ nỗi ám hình ảnh của mình bằng cách loại quăng quật chúng như những nỗ lực giáo dục.

 

Hình ảnh minh họa mang lại dignify

 

3. Các từ vựng tương quan đến dignify

 

Từ vựng

Ý nghĩa

give the devil his due

(idiom)

admit that someone you vị not like or admire does have some good qualities

 

(thừa dấn rằng ai đó chúng ta không thích hoặc ưa chuộng có một vài phẩm chất tốt)

admire

to find someone attractive và very pleasant khổng lồ look at

 

(tìm ai đó hoặc một cái gì đó thu hút và thoải mái và dễ chịu để chú ý vào)

awe

Noun: a feeling of great respect, usually with fear or surprise

 

(một cảm giác vô cùng tôn trọng, hay xen lẫn lo sợ hoặc ngạc nhiên)

 

Verb: to lớn cause someone to lớn feel awe

 

(khiến ai đó cảm giác tự hào)

cover yourself in/with glory

(idiom)

to be successful and earn admiration

 

(rất thành công xuất sắc và nhận thấy sự ngưỡng mộ)

dap sb up

to knock your fist against someone else's fist as a greeting or showing admiration

 

(gõ nuốm đấm của chúng ta vào chũm tay của người khác ví như một lời xin chào hoặc một biểu hiện của sự ngưỡng mộ)

defer to lớn sb/sth

to allow someone to make decisions for you or give you advice because of your respect for them or because of their higher rank, authority, knowledge,…

 

(để chất nhận được ai kia hoặc điều nào đấy đưa ra quyết định cho bạn hoặc cho mình biết phải làm cái gi vì sự tôn trọng của chúng ta đối với chúng ta hoặc do cấp bậc cao hơn, quyền hạn, kỹ năng của họ,…)

deify

to make someone (maybe something) into a god

 

(biến một ai kia hoặc một cái gì đấy thành một vị thần)

deserve

to have earned or khổng lồ be given something because you have behaved or the qualities you have

 

(kiếm được hoặc được tặng ngay thứ nào đó do cách bạn cư xử hoặc phần nhiều phẩm chất các bạn có)

glorify

to praise & honour God or a honourable person

 

(để ca ngợi và tôn vinh Chúa hoặc một bạn nào đó)

honour

a quality that combines respect, being proud

 

(một phẩm chất phối hợp của sự tôn trọng, từ hào với trung thực)

idolize

to admire và respect someone very much

 

(ngưỡng chiêu mộ và kính trọng ai đó khôn xiết nhiều, thường xuyên là thừa nhiều)

make an impression on sb

to cause someone khổng lồ notice and adore you

 

(để khiến cho ai đó chăm chú và yêu dấu bạn

owe a debt of gratitude/thanks

to have a reason khổng lồ feel grateful lớn another person for something good that they have done

 

(có lý do để cảm ơn hoặc cảm xúc biết ơn người khác do điều nào đấy tốt mà họ đã làm)

pay your respects

to honour someone after their death, usually by going to their funerals

 

(tôn vinh ai đó sau khoản thời gian họ qua đời, thường bằng cách đi dự đám tang của tín đồ đó)

respect

politeness và honour shown towards someone or something that is considered important

 

(sự định kỳ sự, danh dự và vồ cập được thể hiện đối với ai đó hoặc điều gì đó được xem là quan trọng)

tug at/touch your forelock

to show respect to lớn someone in a higher position than you in a way that seems obsolete 

 

(thể hiện sự tôn kính với người ở phần cao hơn bạn theo cách có vẻ cổ hủ)

 

Hình hình ảnh minh họa đến dignify

 

Bài viết vừa rồi đang đề cập đến nghĩa của tự “đề cao” trong tiếng Anh. Thuộc với đó là định nghĩa với cách thực hiện từ dignify trong câu. Hãy liên tiếp ôn tập và luyện tập đặt câu nhằm tăng kĩ năng ghi nhớ chúng ta nhé!