GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:đối chứng
English translation:control
Entered by: Mai Anh Tran

Bạn đang xem: Đối chứng tiếng anh là gì

03:25 Aug 16, 2015
Vietnamese khổng lồ English translationsAgriculture
Vietnamese term or phrase: đối chứng
"Trương Văn Vàng: 0,55 ha (đối bệnh 1,05 ha)" "Hộ Nguyễn Thái Quân: 70,53 – 70,67 – 28 (đối chứng 89,56 – 69,51 – 29,33). Lượng phân đạm so với đối triệu chứng giảm: 19,03 kg/ha (21,25%)" "Đối chứng Hộ Trương Văn Vàng áp dụng phân Lio-thái có hàm lượng Đạm 14,5"
Mai Anh Tran
*

*

This person is a bth.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a bth.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Hoang Bao LanVietnamLocal time: 19:37

Summary of answers provided
5controlThis person is a bth.vn Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a bth.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Hoang Bao Lan

Xem thêm: Bí Quyết Thành Công Trong Kinh Doanh, 8 Của Bill Gates

*

*

4controlThis person is a bth.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a bth.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Hoang Dan

*

Explanation:My suggestionThis person is a bth.vn Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a bth.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Hoang DanVietnamLocal time: 19:37Native speaker of: English, VietnamesePRO pts in category: 7

Bài viết liên quan