*
Cá lớn nuốt cá nhỏ xíu 34
*
Cá lớn nuốt cá bé 33
*
Cá lớn nuốt cá bé nhỏ 32
*
Cá lớn nuốt cá bé 31
*
Cá lớn nuốt cá bé xíu 30
*
Cá lớn nuốt cá nhỏ bé 29
*
Cá lớn nuốt cá bé 28
*
Cá lớn nuốt cá nhỏ xíu 27
*
Nuốt sinh vật biển
*
Cá lớn nuốt cá nhỏ bé 26
*
Cá lớn nuốt cá bé xíu 25
*
Cá lớn nuốt cá bé bỏng 24
*
Chú cá săn mồi 4
*
Cá lớn nuốt cá bé 23
*
Cá mập săn mồi 2
*
Cá lớn nuốt cá nhỏ bé 22
*
Cá lớn nuốt cá bé nhỏ 21
*
Cá lớn nuốt cá bé nhỏ 20
*
Cá lớn nuốt cá nhỏ nhắn 19
*
Cá lớn nuốt cá bé nhỏ 18
*
Chú cá săn mồi
*
Ăn sinh vật biển
*
Cá lớn nuốt cá nhỏ xíu 17
*
Cá lớn nuốt cá nhỏ bé 16
*
Cá lớn nuốt cá bé 15
*
Cá lớn nuốt cá bé xíu 14
*
Cá lớn nuốt cá nhỏ xíu 13
*
Cá lớn nuốt cá nhỏ nhắn 12
*
Cá lớn nuốt cá nhỏ bé 11
*
Cá lớn nuốt cá nhỏ bé 10
*
Cá lớn nuốt cá bé 9
*
Cá lớn nuốt cá nhỏ nhắn 8
*
Cá lớn nuốt cá bé nhỏ 7
*
Bạch tuột ra khơi
*
Săn cá dưới biển