khoa hoc lap trinh php,khoa hoc wordpress,khoa hoc thiet ke vị hoa

học photoshop , khoa hoc photoshop ,hoc illustrator,hoc corel, hoc indesign , khóa huấn luyện và đào tạo illustrator , khóa đào tạo và huấn luyện hoc corel


*

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên nghành nghề : đồ họa quảng cáo in ấn, xây cất nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Hướng dẫn custom header và footer

Chào các bạn bây giờ mình xin hướng dẫn biện pháp tạo custom header với footer . Các bạn cũng thấy ko phải khách hàng nào cũng biết code cho nên việc can thiệp . Sửa đổi code header với footer rất khó khăn vậy vì sao bạn không có tác dụng custom cho dễ ợt sử dụng. Bây giờ mình xin ra mắt cho bạn bè custom nhé

1 sơ sài qua về Customizer

Customizer chia thành 4 nhiều loại chính: Panel, Section, Setting với Control. Setting để thiết đặt hiển thị và links với Control tương tác với người dùng. Section và thuộc chứa những options. Panel cất nhiểu team Section…

Để thêm, xóa với chỉnh sửa các object chúng ta sẽ sử dụng customize_register hook.

Bạn đang xem: Có cách nào phân chia layout trong html

function themeslug_customize_register( $wp_customize ) // vị stuff with $wp_customize, the WP_Customize_Manager object.add_action( ‘customize_register’, ‘themeslug_customize_register’ );

Customizer hỗ trợ 3 phương thức add_ , get_ với remove_ mang đến từng đối tượng

add_action(‘customize_register’,’my_customize_register’);function my_customize_register( $wp_customize ) $wp_customize->add_panel(); $wp_customize->get_panel(); $wp_customize->remove_panel();

$wp_customize->add_section(); $wp_customize->get_section(); $wp_customize->remove_section();

$wp_customize->add_setting(); $wp_customize->get_setting(); $wp_customize->remove_setting();

$wp_customize->add_control(); $wp_customize->get_control(); $wp_customize->remove_control();

2. Tạo nên Section tên Footer

Chú ý: có thể viết thẳng vào tệp tin functions.php hoặc tạo ra 1 file riêng rồi include vào. Trong bài bác này mình sẽ khởi tạo ra 1 file riêng với tên customizer.php trong folder theme_customize để sau đây dễ quản ngại lýChúng ta ban đầu với kích hoạt customize_register

function devvn_customize_register($wp_customize) //Footer $wp_customize->add_section("footer", array( ‘title’ => __("Footer", "devvn"), ‘priority’ => 130, ‘description’ => __( ‘Description Custom footer here’ ), ));

add_action("customize_register","devvn_customize_register");

Sau khi thêm đoạn code trên họ sẽ được Section như sau (Xem xem xét ở dưới):

Lưu ý: lúc thêm như bên trên Section Footer không hiển thị ra vị phải gồm setting cùng control bên phía trong thì mới hiện lên Section.

Xem thêm: Cách Tạo Hình Nền Động Cho Máy Tính ✅ (2022), Cài Đặt Màn Hình Động, Hình Nền Động Trên Windows

3. Thêm text vào Section

Thêm đoạn code sau vào trong function devvn_customize_register phía trên.

//Footer text $wp_customize->add_setting("footer_text", array( ‘default’ => ”, ‘transport’ => ‘postMessage’, )); $wp_customize->add_control(new WP_Customize_Control($wp_customize,"footer_text",array( ‘label’ => __("Footer text here", "devvn"), ‘section’ => ‘footer’, ‘settings’ => ‘footer_text’, ‘type’ => ‘textarea’, )));

Thêm tùy chỉnh thiết lập màu background

//Footer background màu sắc $wp_customize->add_setting("footer_bg_color", array( ‘default’ => ‘#ccc’, ‘transport’ => ‘postMessage’, )); $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Color_Control( $wp_customize, ‘footer_bg_color’, array( ‘label’ => ‘Footer Background Color’, ‘section’ => ‘footer’, ‘settings’ => ‘footer_bg_color’,

)));

//Footer text color $wp_customize->add_setting("footer_text_color", array( ‘default’ => ‘#000’, ‘transport’ => ‘postMessage’, )); $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Color_Control( $wp_customize, ‘footer_text_color’, array( ‘label’ => __(‘Footer Text Color’, ‘devvn’), ‘section’ => ‘footer’, ‘settings’ => ‘footer_text_color’,

)));

Thêm phần upload ảnh

//Footer biệu tượng công ty $wp_customize->add_setting("footer_logo", array( ‘transport’ => ‘postMessage’, )); $wp_customize->add_control(new WP_Customize_Upload_Control($wp_customize,’footer_logo’,array( ‘label’ => __(‘Footer Logo’, ‘devvn’), ‘section’ => ‘footer’, ‘settings’ => ‘footer_logo’, )));

4. Hiển thị

Để hiển thị các biến ta dùng hàm get_theme_mod(‘TÊN ID’,’GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH’) lấy một ví dụ để hotline ô text ở trên ta viết

Để vận dụng màu thì ta bắt buộc thêm css vào wp_head hoặc css inline. Họ dùng hàm sau để thêm color background cùng màu text vào wp_head.