I urge all those who teach in these areas lớn ensure that their reading lists give the book prominence.

Bạn đang xem: Hối thúc tiếng anh là gì

She urges a unified approach to lớn studying cross-linguistic variability in sign languages, within a generative grammar framework.
We would urge all dictionaries to observe that principle in deciding which of two (or more) alternative forms they các mục as preferred headwords.
It was not so much, as he ceaselessly urged, that some people were living longer lives as that most people were living normal lives.
While it urged the maximization of palm oil exports, the colonial government gave little encouragement lớn the production of by-products of palm oil for export.
các quan điểm của những ví dụ thiết yếu hiện ý kiến của các biên tập viên bth.vn bth.vn hoặc của bth.vn University Press hay của các nhà cung cấp phép.
*

an object used for hitting the ball in various sports, consisting of a net fixed tightly lớn a round frame with a long handle

Về câu hỏi này
*

Xem thêm: Màn Hình Nền Lập Trình Viên Cho Máy Tính, Màn Hình Dành Cho Dân Lập Trình Tôt Nhất 2022

*

*

cải cách và phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột các tiện ích tìm kiếm tài liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu năng lực truy cập bth.vn English bth.vn University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
*

Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message