Cấu trúc In favour of là 1 trong những trong nhiều cấu trúc được áp dụng nhiều vào ngữ pháp tiếng Anh. Vậy In favour of là gì? Cách thực hiện ra sao? Cùng trung khu Nghiêm search hiểu chi tiết trong bài viết này nhé


In favour of là gì?

Favour xuất xắc favor là danh trường đoản cú mang ý nghĩa hỗ trợ, ủng hộ.

Bạn đang xem: In favor of nghĩa là gì

Trong nhiều bộ phim, nhân vật thường sử dụng A favour hay A favor nghĩa là một ân huệ, một sự hỗ trợ

Ví dụ:

All those in favor of the motion, please raise your hands.(Tất cả đầy đủ ai ủng hộ phong trào này , xin hãy giơ tay .)The document outlines the arguments in favor of the proposal.(Tài liệu chuyển ra những lập luận cỗ vũ đề xuất) be all in favor of someone/something: I am all in favor of trying to find ways lớn save money, but we have to lớn maintain certain standards of quality.(tất cả đa số ủng hộ ai đó / cái gì đó :Tôi đa số ủng hộ việc cố gắng tìm cách tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền , nhưng chúng tôi phải duy trì các tiêu chuẩn chỉnh nhất định chất lượng lượng.)vote in favor of something: Last night people voted in favor of the recycling plan.(bỏ phiếu cỗ vũ một cái gì đó :Đêm qua mọi người đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch tái chế)find/decide/rule in favor of someone: The court ruled in Mrs. Adams’ favor.(tìm / đưa ra quyết định / phán quyết có lợi cho ai kia :Tòa án đang phán quyết bổ ích cho bà Adams .)come out in favor of someone/something (=decide to support them): They have come out very strongly in favor of the proposed merger.( ủng hộ ai kia / điều nào đấy (= ra quyết định ủng hộ họ ) :Họ đã đưa ra rất trẻ trung và tràn trề sức khỏe để ủng hộ lời khuyên sáp nhập .)

*

Cách dùng in favour of

Dưới đó là cách sử dụng In favour of những em có thể tham khảo và lưu lại

In favor of thua cuộc động từ trong câu

Cấu trúc này được sử dụng mục đích chỉ hành động ủng hộ, đồng ý với một tín đồ hay vật gì đó. In favor of thua cuộc động từ thường trong câu ngã nghĩa mang lại đông tự và nắm rõ nghĩa của câu

Ví dụ: The courts decided in favour of the men.( Tòa án quyết định ủng hộ hữu ích cho người đàn ông)

In favor of đứng sau động từ “to be”

Đứng sau khổng lồ be để bửa ngữ mang đến chủ ngữ hay nhiều chủ ngữ nhằm nắm rõ nghĩa trong câu.

Xem thêm: Học Sinh Tiếng Anh Đọc Là Gì, Học Sinh Trong Tiếng Anh Đọc Là Gì

Ví du: He wasn’t in favour of command-and-control solutions.( Anh ấy ko ủng hộ các giải pháp chỉ đạo và kiểm soát )

Tuan gets up early in favour of my advice.(Tuấn dậy sớm theo lời răn dạy của tôi.)They work extra hours in favour of the boss.(Họ có tác dụng thêm giờ theo lời sếp.)

*

Các em có thể quan tâm

Các từ đồng nghĩa với In favour of

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
accept/ək’sept/chấp nhận
assent/ə’sent/đồng ý, chấp thuận
support/sə’pɔ:t/ủng hộ
go along with/gəʊ/ /ə’lɒη/ /wið/đi theo, đồng ý làm theo (ý tưởng, hành vi nào đó)
agree/ə’gri:/đồng ý
acquiesce/ækwi’es/ưng thuận, đồng ý
consent/kən’sent/đồng ý, ưng thuận
go with/gəʊ/ /wið/lựa chọn, làm theo (ai, ý tưởng gì)
Từ tiếng AnhNghĩa giờ đồng hồ Việt
acceptablecó thể gật đầu được
expectedhy vọng
fairhội chợ
feasiblekhả thi
inclinednghiêng
possiblekhả thi
pronedễ bị
reasonablehợp lý
achievablecó thể đạt được
anticipateddự đoán trước
assuringđảm bảo
attainablecó thể đạt được
believeableđáng tin
conceivablecó thể tưởng tượng được
conjecturablecó thể rộp đoán
credibleđáng tin cậy
destinedđịnh mệnh
disposedxử lý
favoriteyêu thích
given tođưa cho
imaginablecó thể tưởng tượng được
in the cardsCó thể ko diễn ra
in the habit oftheo thói quen
inferablekém cỏi
liablechịu trách nhiệm
odds-onđối đầu
on the verge oftrên bờ vực của
ostensiblebề ngoài
plausiblecó vẻ vừa lòng lý
practicablecó thể triển khai được
predisposedcó khuynh hướng
presumablecó thể đoán được
promisinghứa hẹn
rationalhợp lý
seeminghình như
subject totùy nằm trong vào
supposablecó thể vậy thế
tendingchăm sóc
thinkablecó thể quan tâm đến được
TRUEthật
up-and-comingđang phạt triển
workablekhả thi

Ví dụ về câu cất In favour of

The new development turned the scales in favor of that school. All in favor of this proposition will please say ” Aye “.Congress voted overwhelmingly in favor of the bill.I am in favor of stopping work now.The majority voted in favor of the proposal.The jury voted 8-to-4 in favor of acquittal.288 members voted in favor of the ban.These tests weighted in favor of girls.Price control would gradually disappear in favor of a free market.Today’s election will skew the results in favor of the northern over of the county.Public opinion is gradually shifting in favor of the imprisoned men.I’ll raise both hands in favor of damming the river.They phased out my job in favor of a computer.Public opinion is shifting in favor of the new law.This kiểm tra is made out in favor of a food corporation.

Hy vọng qua bài viết này Tâm Nghiêm sẽ giúp những em đọc thêm về cấu trúc In favor of. Những em gồm thắc mắc hoàn toàn có thể để lại thắc mắc trên bài đọc. Cô sẽ trả lời sớm nhất.