A lunar year is a period of 12 lunar months. A lunar month can also be defined as the time the moon takes khổng lồ pass through each of its phases (new moon, half moon và full moon) và return back khổng lồ its original position. A solar year is the time period required for Earth lớn complete one revolution around the sun.

Bạn vẫn xem: kế hoạch âm giờ đồng hồ anh là gì


Bạn đang xem: Lịch âm tiếng anh là gì

*

Một năm Âm định kỳ tuân theo chu kỳ luân hồi 12 mon Âm lịch. Một mon Âm lịch được khẳng định bằng thời hạn Mặt Trăng đi hết 1 tuần trăng, bao gồm các tuần trăng non, trăng lưỡi liềm cùng trăng tròn, tiếp đến thì trở về vị trí ban đầu. Một năm Dương kế hoạch lại là quãng thời gian cần thiết để Trái Đất đi không còn một vòng hoàn chỉnh quanh khía cạnh Trời.A lunar year has approximately 354 days. A solar year has 365 days. There is an 11-day difference between one solar year và one lunar year. Over the course of 33 years, there will be a lag of one year between solar và lunar calendars. 1 năm Âm lịch có khoảng 354 ngày, còn 1 năm Dương định kỳ thì bao gồm 365 ngày. Như vậy sẽ sở hữu sự đứt quãng 11 ngày giữa 1 năm Âm lịch cùng Dương lịch. Cứ 33 năm thì định kỳ Âm cùng lịch Dương sẽ ảnh hưởng lệch đi một năm.Because there is an 11-day difference between a solar year and a lunar year, an extra (13th) month is inserted into the lunar calendar every three years. In the solar calendar, there is a leap day added lớn the month of February every four years. Do bao gồm sự chênh lệch 11 ngày giữa kế hoạch Âm cùng lịch Dương nên cứ 3 năm, bạn ta lại nêm thêm một tháng vào định kỳ Âm (thường gọi là tháng 13). Còn với lịch Dương thì cứ bí quyết bốn năm, người ta lại thêm một ngày “nhuận” vào thời điểm tháng Hai.

Xem thêm: Hoàn Trả Mặt Bằng Tiếng Anh Là Gì, 404 Not Found

*

*

Một năm âm lịch là 1 trong những khoảng thời gian 12 mon âm lịch. Một tháng âm định kỳ cũng hoàn toàn có thể được khái niệm là thời gian mặt trăng mất đi qua từng quá trình của nó (mặt trăng, nửa mặt trăng cùng mặt trăng đầy đủ) cùng trở về vị trí ban sơ của nó. 1 năm mặt trời là khoảng thời gian cần thiết cho trái khu đất để kết thúc một vòng quanh phương diện trời.Một năm âm lịch là 1 trong khoảng thời hạn 12 mon âm lịch. Một mon âm kế hoạch cũng rất có thể được tư tưởng là thời hạn mặt trăng mất trải qua từng quy trình tiến độ của nó (mặt trăng, nửa mặt trăng với mặt trăng đầy đủ) và trở về vị trí ban đầu của nó. 1 năm mặt trời là khoảng tầm thời gian cần thiết cho trái đất để xong một vòng quanh khía cạnh trời.Một năm âm lịch là một trong khoảng thời gian 12 tháng âm lịch. Một mon âm kế hoạch cũng có thể được quan niệm là thời gian mặt trăng mất trải qua từng tiến độ của nó (mặt trăng, nửa mặt trăng với mặt trăng đầy đủ) và trở về vị trí ban sơ của nó. Một năm mặt trời là khoảng chừng thời gian cần thiết cho trái đất để xong một vòng quanh khía cạnh trời.Một năm âm lịch là 1 trong khoảng thời hạn 12 mon âm lịch. Một mon âm kế hoạch cũng rất có thể được khái niệm là thời gian mặt trăng mất đi qua từng tiến trình của nó (mặt trăng, nửa khía cạnh trăng cùng mặt trăng đầy đủ) với trở về vị trí ban sơ của nó. Một năm mặt trời là khoảng chừng thời gian cần thiết cho trái khu đất để ngừng một vòng quanh mặt trời.Một năm âm lịch là 1 trong những khoảng thời gian 12 mon âm lịch. Một tháng âm kế hoạch cũng rất có thể được tư tưởng là thời hạn mặt trăng mất trải qua từng tiến độ của nó (mặt trăng, nửa phương diện trăng cùng mặt trăng đầy đủ) và trở về vị trí thuở đầu của nó. Một năm mặt trời là khoảng thời gian quan trọng cho trái đất để hoàn thành một vòng quanh khía cạnh trời.