Dưới đây chúng tôi giới thiệu Bảng đối chiếu những triều đại vn với năm dương lịch và những triều đại trung quốc là nước bóng giềng có quan hệ với lịch sử hào hùng Việt nam giới để bạn đọc tham khảo.

Bạn đang xem: Lịch sử các triều đại

Tham khảo thêm Biểu đồ các nhân vật lịch sử vẻ vang theo mẫu thời gian Triều đại Việt Nam  Niên hiệu việt nam Âm định kỳ Dương lịch  Niên hiệu trung quốc Triều đại china
I. HỌ HỒNG BÀNG (2000 NĂM TCN) QUỐC HIỆU VĂN LANG, ghê ĐÔ PHONG CHÂU
Kinh Dương VươngLạc Long QuânHùng Vương 18 đời   2000 năm kia Công nguyên   Phục Hi
II. NHÀ THỤC (257T-208TCN) 50 NĂM, QUỐC HIỆU ÂU LẠC, ghê ĐÔ PHONG KHÊ (CỔ LOA, HUYỆN ĐÔNG ANH HÀ NỘI)
Thục PhánAn Dương Vương An Dương Vương Giáp Thìn 257 - 208 TCN Năm sản phẩm công nghệ 58 (từ 246 – 210 TCN) từ 246 – 210 (Cơ Diên) Tần Thuỷ Hoàng (Doanh Chính)
III. PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC ĐÔ HỘ LẦN THỨ NHẤTNHÀ TRIỆU (107 – 111 TCN) 97 NĂM , QUỐC HIỆU phái mạnh VIỆT, tởm ĐÔ PHIÊN NGUNG (GẦN QUẢNG CHÂU, TRUNG QUỐC)
1. Triệu Vũ vương vãi (Triệu Đà)   Giáp Ngọ 207 - 136 T Năm thiết bị 3 Tốn Nhi vắt (Doanh hồ Hợi)
2.Triệu Văn vương (Triệu Hồ)   Ất Tỵ 136 – 124 T Kiến nguyên 3 Hán Võ Đế (Lưu Triệt)
3. Triệu Minh vương vãi (Triệu Anh Tề)   Đinh Tỵ 124 – 112 T Nguyên Sóc 6 Hán Võ Đế
4. Triệu Ai vương vãi (Triệu Hưng)   Kỷ Tỵ 112 T Nguyên Đỉnh 5 Hán Võ Đế
5. Triệu Khương Dương (Triệu kiến Đức)   Canh Ngọ 111 T Nguyên Đỉnh 6 Hán Võ Đế
IV. THỜI KỲ ĐẤU TRANH CHỐNG PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC THỐNG TRỊ LẦN THỨ NHẤT (207 T – 39) 246 NĂM
1. Thời Tây Hán đô hộ   Canh Ngọ 111 T – 25 Nguyên Đỉnh 6 Hán Võ Đế
2. Thời Đông Hán đô hộ   Ất Dậu 25 – 40 Kiến Võ 1 Hán quan Võ
V. TRƯNG NỮ VƯƠNG (40 - 43) 3 NĂM, kinh ĐÔ MÊ LINH (VĨNH PHÚC)
1. Trưng vương (Trưng Trắc)   Canh Tý 40 – 43 Kiến Võ 16 Hán quan Võ (Lưu Tú)
VI. THỜI KỲ ĐẤU TRANH CHỐNG PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC LẦN THỨ hai ( 43 – 543) 500 NĂM
Thời Đông Hán đô hộ   Quý mão 43 Kiến Võ 19 Hán quang quẻ Võ
Thời Ngô   Giáp Tý 244 Diên Hi 7 Tam Quốc
Bà Triệu khởi nghĩa   Mậu Thìn 248 Diên Hi 11 Tam Quốc
Thời Ngô, Nguỵ   Giáp Thân 264 Hàm Li 1 Nguỵ Nguyên Đế (Tào Hoàn)
Thời Ngô, Tấn   Ất Dậu 265 – 279 Thái Thuỷ 1 Tấn Võ Đế (Tư Mã Viêm)
Thời Tấn   Canh Tý 280 – 420 Thái Khang 1 Tấn Võ Đế
Thời lưu Tống   Canh Thân 420 – 479 Vĩnh Sơ 1 Tống Võ Đế (Lưu Tục)
Thời Tế   Kỷ Mùi 479 – 505 Kiến Nguyên 1 Tế Cao Đế (Tiêu Đạo Thành)
Thời Lương   Ất Dậu 505 – 543 Thiên gián 4 Lương Võ Đế (Tiêu Diễn)
VII. NHÀ TIỀN LÝ VÀ NHÀ TRIỆU (544 – 602) 58 NĂM , QUỐC HIỆU VẠN XUÂN ghê ĐÔ LONG BIÊN
1. Lý nam Đế (Lý Bôn) Thiên Đức Giáp Tý 544 – 548 Đại Đồng 10 Lương Võ Đế
2. Lý Đào Lang Vương Thiên Bảo Kỉ Tỵ 549 – 555 Thái Thanh 3 Lương Võ Đế
3. Triệu Việt vương vãi (Triệu quang đãng Phục)   Kỉ Tỵ 549 – 570 Thái Thanh 3 Lương Võ Đế
4. Hậu Lý phái mạnh Đế Lý Phật Tử Tân Mão 571 – 602 Thái kiến 3 Trần Tuyên Đế (Trần Húc)
VIII. THỜI KỲ ĐẤU TRANH CHỐNG PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC LẦN THỨ ba (603 – 939) 336 NĂM
Thời Tùy đô hộ   Quý Hợi 603 – 617 Nhân thọ 3 Tùy Văn Đế (Dương Khiêm)
Thời Đường đô hộ   Mậu Dần 618 – 721 Võ Đức 1 Đường Cao Tổ (Lý Uyên)
Mai Hắc Đế Thúc Loan Nhâm TuẤt 722 Khai Nguyên10 Đường Huyền Tông (Lý Long Cơ)
Thời Đường đô hộ   Quý Hợi 723 – 790 Khai Nguyên11 Đường Huyền Tông
Bố mẫu Đại Vương Phùng Hưng Tân Mùi 791 Trinh Nguyên 7 Đường Đức Tông (Lý Khoát)
Thời Đường   Nhân Thân 792 – 906 Trinh Nguyên 8 Đường Đức Tông
Thời Hậu Lương   Đinh Mão 907 – 922 Khái Bình 1 Lương Thái Tổ (Chu Toàn Trung)
Thời Hậu Đường   Quý Mùi 923 – 936 Đồng quang đãng 1 Đường Trang Tông (Lý Tồn Húc)
Thời Hậu Tấn   Đinh Dậu 937 – 938 Thiên Phúc 2 Tấn Cao Tổ (Thạch ghê Đường)
IX. THỜI KỲ X Y DỰNG NỀN TỰ CHỦ (905 – 938) 33 NĂM
Khúc quá Dụ   Tân Mùi 905 – 907 Trình Nguyên Đường Ai Đế (Lý Truất)
Khúc Hạo   Đinh Mão 907 – 917 Khai Bình 1 Lương Thái Tổ (Chu Toàn Trung)
Khúc thừa Mỹ   Đinh Sửu 917 – 923 Trinh Minh 3 Lương Mạt Đế (Chu Hữu Trinh)
Dương Đình Nghệ   Tân Mão 931 – 938 Trưởng Hưng 2 Đường Minh Tông (Lý từ Nguyên)
X. NHÀ NGÔ (939 – 965) 26 NĂM, khiếp ĐÔ CỔ LOA (ĐÔNG ANH - HÀ NỘI)
1. Ngô Vương Ngô Quyền Kỷ Hợi 939 – 944 Thiên Phúc 4 Tấn Cao Tổ - phái nam Hán
2. DươngBìnhVương Tam Kha Ất Tỵ 945 – 950 Khai Vận 2 Tấn XuẤt Đế (Thạch Trọng Quý) phái nam Chiếu
3. Phái mạnh Tấn vương vãi Ngô Xương Văn Canh TuẤt 950 – 965 Càn Hựu 3 Hán Ẩn Đế (Lưu thừa Hựu)
4. Thiên Sách vương Ngô Xương Ngập Tân Hợi 951 – 959 Quảng Thuận 1 Hậu Chu Thái Tổ (Quách Uy)
5. Thập Nhị Sứ Quân   Bính Dần 966 – 968 Kiến Đức Tống Thái Tổ (Triệu khung Dẫn)
XI. NHÀ ĐINH (968 – 980) 12 NĂM, QUỐC HIỆU ĐẠI CỒ VIỆT, kinh ĐÔ HOA LƯ
1. Đinh Tiên Hoàng (Bộ Lĩnh) Thái Bình Mậu Thìn 968 – 979 Khai Bảo 1 Tống Thái Tổ (Triệu KhuôngDẫn)
2.Đinh phế truất Đế Thái Bình Canh thìn 980 Hưng Quốc Tống Thái Tông (Triệu Quýnh)
XII. NHÀ TIỀN LÊ (980 – 1009) 29 NĂM, khiếp ĐÔ HOA LƯ
1. Lê Đại Hành (Lê Hoàn) Thiên Phúc CanhThìn 980 – 1005 Hưng Quốc 5 Tống Thái Tông
2. Lê Trung Tông (Lê Long Việt chỉ làm vua được 3 ngày)   Ất Tỵ 1005 Cảnh Đức 2 Tống Chân Tông (Triệu Hằng)
3. Lê Ngọa Triều Ứng Thiên Bính Ngọ 1006 – 1009 Cảnh Đức 3 Tống Chân Tông
XIII. NHÀ LÝ (1010 – 1225) 215 NĂM, QUỐC HIỆU ĐẠI CỒ VIỆT, gớm ĐÔ HOA LƯ – NĂM 1010 DỜI ĐÔ VỀ THĂNG LONG (HÀ NỘI), TỪ 1054 ĐỔI QUỐC HIỆU LÀ ĐẠI VIỆT.
1. Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) Thuận Thiên Canh TuẤt 1010 – 1028 Đại Trung Tống Chân Tông
2. Lý Thái Tông (Lý Phật Mã) Thiên Thành Mậu Thìn 1028 – 1054 Thiên Thánh 6 Tống Nhân Tông (Triệu Trinh)
3. Lý Thánh Tông (Lý Nhật Tôn) Long Thụy Giáp Ngọ 1054 – 1072 Chí Hòa 1 Tống Nhân Tông
4.

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Làm Đồ Ăn Vặt Ngon, Ai Cũng Làm Được, Tổng Hợp Cách Làm Các Món Ăn Vặt Tại Nhà

Lý Nhân Tông (Lý Càn Đức)
Thái Ninh Nhâm Tý 1072 – 1128 Hy Ninh 5 Tống Thần Tông (Triệu Húc)
5. Lý Thần Tông (Lý Dương Hoán) Thiên Thuận Mậu Thân 1028 – 1138 Kiến Viên 2 Tống Cao Tông (Triệu Cấu)
6. Lý Anh Tông (Lý Thiên Tộ) Thiệu Minh Mậu Ngọ 1138 – 1175 Thiệu Hưng 8 Tống Cao Tông
7. Lý Cao Tông (Lý Long Cán) Trinh Phù Bính Thân 1176 – 1210 Thuấn Hy Tống Hiếu Tông (Triệu Thận)
8. Lý Huệ Tông (Lý Hạo Sảm) Kiến Gia Tân Mùi 1211 – 1224 Gia Định 4 Tống Ninh Tông (Triệu Khuếch)
9. Lý Chiêu Hoàng (Lý Chiêu Thánh) Thiên Chương Giáp Thân 1124 – 1125 Gia Định 7 Tống Ninh Tông
XIV. NHÀ TRẦN (1225 – 1400) 175 NĂM, QUỐC HIỆU ĐẠI VIỆT, ghê ĐÔ THĂNG LONG
1. Trằn Thái Tông (Trần Cảnh) Kiến Trung Ất Dậu 1225 – 1258 Bảo Khánh 1 Tống Lý Tông (Triệu Vân)
2. è cổ Thánh Tông (Trần Hoảng) Thiệu Long Mậu Ngọ 1258 – 1278 Bảo Hựu 6 Tống Lý Tông
3. è Nhân Tông (Trần Khâm) Thiệu Bảo Kỷ Mão 1279 - 1293 Tường Huy 2 Tống Đế Bình (Triệu Bính)
4. Trần Anh Tông (Trần Thuyên) Hưng Long Quý Tỵ 1293 - 1314 Chếnguyên30 Nguyên cố kỉnh Tổ (Hốt TẤt Liệt)
5. Trần Minh Tông (Trần Mạnh) Đại Khánh Giáp Dần 1314 - 1329 Diên Hựu 1 Nguyên Nhân Tông (Ái Dục Lê Bạt)
6. Trằn Hiến Tông (Trần Vượng) Khai Hựu Kỷ Tị 1329 - 1341 Thiên lịch 2 Nguyên Minh Tông (Hòa núm Lạt)
7. Trần Dụ Tông (Trần Hạo) Thiệu Phong Tân Tỵ 1341 - 1369 Chí thiết yếu 1 Nguyên Thuận Đế (Thỏa Quân Thiếp Mục ….)
Dương Nhật Lễ (Cướp Ngôi) Đại Định Kỷ Dậu 1369 – 1370 Hồng Võ 2 Minh Thái Tổ (Chu Nguyên Chương)
8. Nai lưng Nghệ Tông (Trần Phủ) Thiệu Khánh Canh TuẤt 1370 - 1372 Hồng Võ 3 Minh Thái Tổ
9. è Duệ Tông (Trần Kính) Long Khánh Quý Sửu 1373 - 1377 Hồng Võ 6 Minh Thái Tổ
10. Trằn Phế Đế (Trần Hiện) Xương Phù Đinh Tỵ 1377 - 1388 Hồng Võ 10 Minh Thái Tổ
11. è cổ Nhuận Tông (Trần Ngung) Quang Thái Mậu Thin 1388 - 1398 Hồng Võ 21 Minh Thái Tổ
12. è cổ Thiếu Đế (Trần Án) Kiến Tân Mậu Dần 1398 - 1400 Hồng Võ 31 Minh Thái Tổ
XV. NHÀ HỒ (1400 – 1407) 7 NĂM, QUỐC HIỆU ĐẠI NGU, khiếp ĐÔ T Y ĐÔ (THANH HÓA)
1. Hồ nước Quý Ly Thành Nguyên Canh Thìn 1400 – 1401 Kiến Văn 2 Minh Huệ Đế (Chu Doãn Văn)
2. Hồ nước Hán Thương Thiệu Thành Tân Tị 1401 – 1407 Kiến Văn 3 Minh Huệ Đế
XVI. NHÀ HẬU TRẦN (1407 – 1414) 7 NĂM, KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN MINH
1. Trần Giản Định (Trần Ngỗi) Hưng Khánh Đinh Hơi 1407 - 1409 Vĩnh Lạc 5 Minh Thành Tổ (Chu Lệ)
2. è Quý Khoáng Trùng Quang Kỷ Sửu 1409 - 1414 Vĩnh Lạc 7 Minh Thành Tổ
XVII. THỜI KỲ ĐẤU TRANH CHỐNG NHÀ MINH ĐÔ HỘ (1414 – 1427) 14 NĂM
Thời Minh đô hộ   Giáp Ngọ 1414 - 1417   Minh Thành Tổ
Bình Định vương vãi (Lê Lợi khởi nghĩa)   Mậy TuẤt 1418 - 1427   Minh Thành Tổ
XVIII. TRIỀU LÊ SƠ (1428 – 1527) 99 NĂM, QUỐC HIỆU ĐẠI VIỆT, kinh ĐÔ ĐÔNG ĐÔ (HÀ NỘI)
1. Lê Thái Tổ (Lê Lợi) Thuận Thiên Mậu Thân 1428 - 1433 Tuyên Đức 3 Minh Tuyên Tông (Chu Chiêm Cơ)
2. Lê Thái Tông (Lê Nguyên Long) Thiệu Bình Quý Sửu 1433 - 1442 Tuyên Đức 8 Minh Tuyên Tông
3. Lê Nhân Tông (Lê Bang Cơ) Thái Hòa Nhâm Tý 1442 - 1459 Chính Thống 7 Minh Anh Tông (Chu Kỳ Chấn)
Lê Nghi Dân (Cướp Ngôi) Thiên Hưng Kỷ Mão 1459 Thiên Thuận 3 Minh Anh Tông
4. Lê Thánh Tông (Lê bốn Thành) Hồng Đức Canh Thin 1460 - 1497 Thiên Thuận 4 Minh Anh Tông
5. Lê Hiến Tông (Lê Tăng) Cảnh Thống Mậu Ngọ 1498 - 1504 Hoằng Trị 11 Minh Hiếu Tông (Chu Hậu Sảnh)
6. Lê Túc Tông (Lê Thuấn) Thái Trinh Giáp Tý 1504 Hoằng Trị 17 Minh Hiếu Tông
7. Lê Uy Mục (Lê Tuấn) Đoan Khánh Ất Sửu 1505 - 1509 Hoằng Trị 18 Minh Hiếu Tông
8. Lê Tương Dực (Lê Oanh) Hồng Thuận Kỷ Tị 1509 - 1516 Chính Đức 4 Minh Võ Tông
9. Lê Chiêu Thống (Lê Ý) Quang Thiệu Bính Tý 1516 -1522 Chính Đức 11 Minh Võ Tông
10. Lê Cung Hoàng (Lê Xuân) Thống Nguyên Nhâm Ngọ 1522 - 1527 Gia Tĩnh 1 Minh vắt Tông
XIX. NHÀ MẠC (1527 – 1592) 65 NĂM , ghê ĐÔ ĐÔNG ĐÔ (HÀ NỘI) (TỪ 1533 TRỞ VỀ sau khi CÓ NHÀ LÊ TRUNG HƯNG THÌ NHÀ MẠC COI NHƯ NGỤY TRIỀU, ĐẾN NĂM 1677 THÌ MẤT HẲN)

Bài viết liên quan