Thần chú Đại Bi là câu thần chú quảng đại viên mãn, vô trinh nữ đại bi, Chú Đại Bi có sức mạnh cứu khổ, cứu nạn cực kì vi diệu. Trì tụng hoặc mang theo mình chú Đại Bi thì diệt được vô lượng tội, dìm về vô vàn công đức, vãng sinh chỗ Cực Lạc.

Bạn đang xem: Lịch sử chú đại bi

Chú Đại Bi Là Gì? 

Chú Đại Bi, tốt Đại Bi trọng tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài bác chú căn bạn dạng minh họa công đức nội triệu chứng của Đức quán Tự Tại người yêu Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài bác chú này còn tồn tại các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán rứa Âm Đại Bi trung khu Đà La Ni, Quảng Đại như ý Vô trinh nữ Đại Bi trọng điểm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn quán Tự Tại nhân tình Tát Quảng Đại viên mãn Vô hổ thẹn Đại Bi trung khu Đà La Ni, thanh cảnh Đà La Ni…

Theo kinh Đại Bi vai trung phong Đà La Ni, bài xích chú này được ý trung nhân tát Quán gắng Âm gọi trước một cuộc tập họp của các Phật, người tình tát, các thần cùng vương. Cũng giống như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ cập cùng với phật Quán cầm Âm ngơi nghỉ Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo đảm an toàn hoặc để làm thanh tịnh.

*
Kinh Chú Đại Bi có ý nghĩa gì? Đây là tất cả công đức, ý nguyện của Đức Quan cố Âm tình nhân Tát mong muốn cứu độ chúng sanh thoát ra khỏi bể khổ

Theo ghê Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan cố kỉnh Âm người yêu Tát vày nghĩ đến chúng sinh với trọng tâm đại từ đại bi, Ngài mong muốn chúng sinh được an vui, tiêu diệt được tất thảy dịch tật, sống lâu, được nhiều có, được tiêu trừ cục bộ nghiệp chướng của không ít đời các kiếp, được triệu chứng quả chiến thắng công đức, được thành tựu tất cả thiện căn, không lúng túng hãi, được muốn cầu rất đầy đủ như ý, Ngài đã nói ra câu thần chú này.

Câu thần chú sau đây được một thiền sư Ấn Độ dịch lại và gia nhập vào china vào thời bên Đường, tiếp nối được dịch lịch sự tiếng Trung và được Hòa Thượng phù hợp Thiền trung tâm dịch sang trọng tiếng việt. Kinh với thần chú được trân trọng trì tụng trong các khóa lễ, những nghi lễ trì tụng theo truyền thống cuội nguồn Phật Giáo Đại vượt ở những quốc gia.

Nguồn gốc Đại Bi trọng tâm Đà La Ni

Chú Đại Bi được trích tự Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cầm Âm nhân tình Tát Quảng Ðại viên mãn Vô ngại Ðại Bi trọng điểm Ðà La Ni Kinh. Trong ghê ngài Quán cụ Âm nhân tình Tát bạch Phật rằng:

“Bạch đức nắm Tôn, tôi tất cả chú Đại Bi tâm đà ra ni, nay xin nói ra, vì mong muốn cho bọn chúng sanh được an vui, được trừ toàn bộ bệnh, được sống lâu, được nhiều có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan toàn bộ sự hại hãi, được mau không hề thiếu tất cả đa số chỗ muốn cầu. Cúi xin cụ Tôn từ bi doãn hứa.”, rồi kế tiếp đọc Chú Đại Bi.

Bồ tát thuyết chú xong, cõi khu đất sáu phen đổi thay động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy mọi vui mừng, thiên ma nước ngoài đạo sợ dựng lông tóc. Tất cả chúng hội các được trái chứng.”

(Sưu tầm)

Ý Nghĩa Chú Đại Bi trung tâm Đà La Ni ?

Theo như khiếp sách ghi chép lại, nếu người nào trì tụng chú hàng ngày đêm 5 trở nên chú, thì vẫn giải trừ được tất thảy những nghiệp chướng tội nặng trĩu của vô lượng kiếp sinh tử.

Nếu bọn chúng sanh nào lỗi lầm ác vô cùng nặng như xâm phạm vào đồ ăn thức uống và tài vật của thường trụ vì chưng vô minh che lấp. Giả sử tất cả ngàn Đức Phật thành lập và hoạt động cũng không được sám hối, mà lại sám hối hận cũng không được tiêu trừ nhưng vì nay trì tụng chú cơ mà được tiêu trừ ấy là do khi tụng kinh Đại Bi trọng điểm Đà La Ni sẽ được Chư vị người tình Tát mọi 10 phương tới chứng ngộ cần được tiêu trừ.

Xem thêm: Thời Gian Bán Hủy Là Gì - Cho Em Hỏi Về Chu Kỳ Bán Hủy

*
Đại Bi trọng điểm Đà La Ni được dịch lịch sự tiếng Trung

Khi trì tụng khiếp chú, vớ thảy chúng sanh được tiêu trừ hết số đông tội ác, nghiệp chướng : 10 tội tình ngũ nghịch, phá giới, phạm trai, huỷ hoại chùa chiền, trộm của tăng ni,…bao nhiêu tội hiểm độc chướng sẽ được tiêu trừ hết. Nếu như kẻ tụng ghê chú vẫn sanh lòng nghi kỵ thì dù là trì tụng thì cũng thiết yếu xoá quăng quật tội nặng trĩu nghiệp nhẹ. Vì vậy, khi trì tụng kinh chú bọn họ cần tất cả một lòng thành kính, thành tâm tin tưởng vào Đức Phật có như vậy mới được hội chứng quả, tiêu trừ giải nghiệp.

Hàng trời, nếu ai trì tụng kinh chú sẽ được tẩy rửa toàn cục thân, tâm, ý như được tắm rửa gội vị nước sông, hồ, biển lớn cả. Những chúng sanh ở trong những số đó được dính lên thân nước rửa ráy gội của tín đồ này cũng rất được tiêu trừ tội nghiệp nhiều kiếp, được vãng sanh vị trí Cực Lạc. Những chúng sanh được nhờ một chút tác động mà còn được như vậy, huống chi bạn tụng niệm Đại Bi chú.

*
Đại Bi trung khu Đà La Ni tiếng việt

Nếu người tụng Đại Bi đi địa điểm đường, chỉ việc ngọn gió thổi qua mình, tất cả những chúng sanh đi ẩn dưới được ngọn gió ấy thổi lướt qua y phục thì cũng nhận được công đức vô lượng của câu thần chú này, vớ thảy phần lớn nghiệp chướng cũng được tiêu trừ, không xẩy ra đày vào tía đường ác, được thường xuyên sanh khu vực Chư Phật, như vậy phải ghi nhận ơn công đức vô lượng của fan trì tụng, fan này nhận thấy quả báo phước đức nhiều đời nhiều kiếp thiết yếu nghĩ bàn.

Người trì tụng Đại Bi lúc thốt ra giờ đồng hồ nói mặc dù là xấu hay ác thì khắp những cõi cũng trở nên nghe thành giờ pháp music tịnh, bất kể giới ma quỷ, thiên long, nước ngoài đạo cũng chính vì như thế mà khởi vai trung phong cung kính, tôn kính như Đức Phật.

*
ý nghĩa của Đại Bi tâm Đà La Ni

Bất cứ ai khi trì tụng Đại Bi chú với tất cả sự thành tâm của chính bản thân mình thì vớ thảy rất nhiều điều ước mong muốn đều thành sự thực, bởi vì công lực của thần chú là rộng lớn khắp tất cả các cõi giới. Cuộc đời mỗi người điều ao ước ước lớn số 1 là tất cả được cuộc sống hạnh phúc, an lạc, sống lâu. Thần chú để giúp đỡ mọi người có được ước ước ao này như lời phạt nguyện của Đức Phật quan tiền Âm.

Khi trì tụng họ cần phải thành vai trung phong không được khinh xuất, chí thành tinh tấn, kính cẩn lễ nghi, phân trần lòng hàm ân đến phạt nguyện vô đức vô lượng của Đức Phật ý trung nhân Tát. Luôn luôn tin tưởng vào lòng tự bi, ánh nắng trí tuệ và tài năng bảo hộ của Đức quan lại Âm người yêu Tát, tiếp tục trì tụng với thiền định nhằm đạt mang đến cảnh giới của sự an lạc, hạnh phúc, mỗi bước tiến sát đến với việc giải thoát, giác ngộ.