Nội dung:

1.2.2. Sách thiết yếu sử viết về kinh Dương Vương

* Đại Việt Sử ký Toàn Thư của Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... Biên soạn thảo (1272 - 1697). Viện công nghệ Xã Hội vn dịch (1985 - 1992). Nhà xuất bản Khoa học tập Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

Bạn đang xem: Lịch sử kinh dương vương

Chương 1: ngoại Kỷ Toàn Thư Q 1 nói tới Hồng Bàng, An Dương Vương:

Kỷ Hồng Bàng Thị

Kinh Dương vương vãi Tên húy là Lộc Tục, con cháu chúng ta Thần Nông.Nhâm Tuất, năm lắp thêm 1. Xưa cháu bố đời của Viêm Đế bọn họ Thần Nông là Đế Minh hiện ra Đế Nghi, sau Đế Minh nhân đi tuần phương Nam, đến Ngũ Lĩnhlấy con gái Vụ Tiên, có mặt vua . Vua là bậc thánh trí thông minh, Đế Minh hết sức yêu quý, ý muốn cho nối ngôi. Vua vậy nhường mang đến anh, không đủ can đảm vâng mệnh. Đế Minh new lập Đế Nghi là bé nối ngôi, quản lý phương Bắc, phong mang đến vua là ghê Dương Vương, làm chủ phương Nam, gọi là nước Xích Quỷ.

Vua lấy đàn bà Động Đình Quân tên là Thần Longsinh ra Lạc Long Quân

Lạc Long Quân Tên húy là Sùng Lãm, con của ghê Dương Vương.

Vua lấy đàn bà của Đế Lai là Âu Cơ, hiện ra trăm đàn ông (tục truyền sinh trăm trứng), là tổ của Bách Việt. Một hôm, vua bảo Âu Cơ rằng: "Ta là giống rồng, thanh nữ là giống như tiên, thủy hỏa tự khắc nhau, tầm thường hợp thiệt khó". Bèn giã từ nhau, phân tách 50 con theo người mẹ về núi, 50 nhỏ theo thân phụ về ở khu vực miền nam (có bản chép là về nam Hải), phong cho bé trưởng có tác dụng Hùng Vương, nối ngôi vua.

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: lúc trời đất mới mở mang, bao gồm thứ vì khí hóa ra, đó là Bàn Cổ thị. Bao gồm khí hóa ra rồi sau gồm hình hóa, không vật dụng gì xung quanh hai khí âm khí và dương khí cả. Gớm Dịch nói: "Trời đất sét nung ủ, vạn đồ gia dụng thuần hóa, đực chiếc hợp tinh, vạn vật hóa sinh". Cho nên vì vậy có vợ ck rồi sau new có phụ thân con, có phụ thân con rồi sau mới tất cả vua tôi. Nhưng lại thánh hiền khô sinh ra, tất có khác thường, đó là do mệnh trời. Nuốt trứng chim huyền điểu mà sinh ra bên Thương, giẫm lốt chân người lớn lao mà dấy bên Chu, những là ghi sự thực như thế. Con con cháu Thần Nông thị là Đế Minh lấy đàn bà Vụ Tiên cơ mà sinh kinh Dương Vương, tức là thủy tổ của Bách Việt. Vương lấy phụ nữ Thần Long ra đời Lạc Long Quân, Lạc Long Quân lấy đàn bà Đế Lai mà tất cả phúc lành sinh trăm bé trai. Đó chẳng cần là chiếc đã gây ra cơ nghiệp của nước Việt ta giỏi sao? Xét sách Thông Giám nước ngoài kỷnói: Đế Lai là bé Đế Nghi; cứ theo sự ghi chép ấy thì khiếp Dương vương vãi là em ruột Đế Nghi, cố kỉnh mà kết thân với nhau, chắc rằng vì đời ấy còn hoang sơ?

Hùng Vương- con Lạc Long Quân (không rõ thương hiệu húy), đóng đô nghỉ ngơi Phong Châu (nay là thị trấn Bạch Hạc).

Hùng vương vãi lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang (nước này đông giáp đại dương Nam Hải, tây đến ba Thục, bắc đến hồ Động Đình, nam liền kề nước hồ nước Tôn, tức nước Chiêm Thành, nay là Quảng Nam), phân chia nước làm 15 cỗ là: Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức; các là khu đất thần thuộc của Hùng Vương; còn cỗ gọi là Văn Lang là vị trí vua đóng đô. Đặt tướng mạo văn hotline là Lạc Hầu, tướng tá võ hotline là Lạc tướng mạo (chữ Lạc Tướng, sau chép không nên là Hùng Tướng). Nam nhi vua điện thoại tư vấn là quan Lang, đàn bà vua điện thoại tư vấn là Mị Nương. Quan tiền coi bài toán gọi là nhân tình Chính, đời đời thân phụ truyền bé nối, gọi là phụ đạo. Vua những đời số đông gọi là Hùng Vương. Bấy giờ dân sinh sống rừng núi thấy nghỉ ngơi sông ngòi khe suối đều phải sở hữu tôm cá, cần rủ nhau đi bắt cá để ăn, hay bị thuồng luồng làm hại, mang đến thưa cùng với vua. Vua nói: "Người Man ngơi nghỉ núi không giống với những loài thủy tộc; các thủy tộc ấy ưa thuộc loài nhưng mà ghét không giống loài, cho nên vì vậy mới bị bọn chúng làm hại". Rồi vua bảo mọi tín đồ lấy mực vẽ hình thủy quái làm việc mình. Từ bỏ đấy thuồng luồng nhìn thấy không gặm hại nữa. Tục vẽ bản thân của fan Bách Việt gồm lẽ bắt đầu từ đấy.

Đời Hùng Vương máy 6, ở mùi hương Phù Đổng, cỗ Vũ Ninh có fan nhà giàu, sinh một bé trai, đến năm hơn ba tuổi nhà hàng siêu thị béo to nhưng chần chờ nói cười. Gặp gỡ lúc vào nước gồm tin nguy cấp, vua sai người đi tìm người rất có thể đánh lui được giặc. Ngày hôm ấy, đứa trẻ bất chợt nói được, bảo chị em ra mời thiên sứ vào, nói: "Xin cho 1 thanh gươm, một nhỏ ngựa, vua không phải lo gì". Vua ban cho gươm và ngựa, đứa trẻ tức tốc phi con ngữa vung gươm tiến tới trước, quan quân theo sau, đánh tan quân giặc làm việc chân núi Vũ Ninh. Quân giặc tự xoay giáo đánh lẫn nhau, bị tiêu diệt rất nhiều, đàn sống sót hầu như rạp lạy, tôn điện thoại tư vấn đứa trẻ ấy là thiên tướng, liền mang lại xin mặt hàng cả. Đứa con trẻ phi ngựa lên trời mà đi. Vua sai thay đổi chỗ vườn nhà của đứa trẻ để lập đền thờ, tuế thời thờ tế. Về sau, Lý Thái Tổ phong là Xung cục cưng Vương. (Đền thờ sinh sống cạnh miếu Kiến Sơ, mùi hương Phù Đổng).

Thời Thành Vương công ty Chu <1063-1026 TCN>, nước Việt ta lần đầu sang thăm công ty Chu (không rõ vào đời Hùng Vương thiết bị mấy), xưng là Việt thường thị, hiến chim đau trĩ nội trĩ ngoại trắng. Chu Công nói: "Chính lệnh không ban đến thì tín đồ quân tử không coi bạn ta là bề tôi của mình", rồi sai có tác dụng xe chỉ nam chuyển sứ trả về nước.

Cuối thời Hùng Vương, vua có phụ nữ gọi là Mị Nương, sắc đẹp xinh đẹp. Thục vương vãi nghe tiếng, đến ước hôn. Vua mong gả, tuy thế Hùng hầu can rằng: "Họ ý muốn chiếm nước ta, chỉ đem việc hôn nhân gia đình làm cớ mà thôi". Thục Vương vì chưng chuyện ấy để bụng ân oán giận. Vua muốn tìm người xứng đáng để gả, bảo các bề tôi rằng: "Đứa con gái này là như thể tiên, fan nào bao gồm đủ tài đức new cho làm rể". Bấy giờ tất cả hai bạn từ ngoài đến, lạy bên dưới sân để ước hôn. Vua lấy làm lạ, hỏi thì họ thưa rằng một người là sơn Tinh, một tín đồ là Thủy Tinh, phần đa ở trong cõi cả, nghe đơn vị vua gồm thánh nữ, đánh bạo mang lại xin lĩnh mệnh. Vua nói: "Ta bao gồm một tín đồ con gái, lẽ nào lại được cả nhì rể hiền?". Bèn hẹn cho ngày hôm sau, ai lấy đủ sính lễ mang đến trước thì gả cho những người ấy. Hai người vâng lời, lạy tạ ra về. Hôm sau, tô Tinh đem những đồ châu báu kim cương bạc, chim núi, thú rừng cho dâng. Vua y hẹn gả bé cho. đánh Tinh đón bà xã về sinh sống ngọn núi cao trên núi Tản Viên. Thủy tinh trong cũng rước sính lễ mang lại sau, giận tiếc nuối là không kịp, bèn kéo mây làm cho mưa, dâng nước tràn ngập, đem những loài thủy tộc xua theo. Vua cùng Sơn Tinh rước lưới fe chăng ngang thượng giữ sông từ Liêmđể chặn lại. Thủy tinh theo sông khác, từ bỏ Ly Nhân vào chân núi Quảng Oairồi theo dọc bờ lên cửa ngõ sông Hát, ra sông lớnmà rẽ vào sông Đà để tiến công Tản Viên, địa điểm nơi đào sâu thành vực thành chằm, đựng nước để mưu đánh úp. đánh Tinh bao gồm phép thần biến hóa hóa, gọingười Man đan tre làm cho rào chắn nước, lấy nỏ phun xuống, những loài gồm vẩy và gồm vỏ trúng tên phần đông chạy trốn cả. Rốt cuộc Thủy Tinh tất yêu xâm phạm được núi Tản Viên. (Tục truyền sơn Tinh và thủy tinh trong từ đấy về sau đời đời thù oán, tưng năm mùa nước to thường xuyên vẫn tấn công nhau).

Núi Tản Viên là hàng núi cao của nước Việt ta, sự rất linh rất ứng nghiệm. Mị Nương đã đưa Sơn Tinh, Thục vương tức giận, dặn lại bé cháu bắt buộc diệt Văn Lang mà chiếm lấy nước. Đến đời con cháu là Thục Phán tất cả dũng lược, bèn đánh lấy nước.

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Thời Hùng Vương để chư hầu để làm phên giậu, phân tách nước làm 15 bộ. Ở 15 bộ ấy đều sở hữu trưởng với tá. Vua theo sản phẩm bậc giảm đặt các con thứ để cai trị. Nói 50 bé theo người mẹ về núi, làm thế nào biết không phải là như thế? Vì chị em làm quân trưởng, các con phần nhiều làm chúa một phương.

Trở lên là Hồng Bàng thị, từ ghê Dương vương được phong năm Nhâm Tuất, cùng thời với Đế Nghi, truyền đến cuối thời vua Hùng Vương, ngang với đời Noãn Vương bên Chu năm máy 57 <258 TCN> là năm Quý Mão thì hết, toàn bộ 2.622 năm <2879 - 258 TCN>.( http://vi.wikipedia.org/; https://quangduc.com/)

* TheoĐại Việt sử ký kết toàn thư của Ngô Sỹ Liên (1479) Đế Minhlà cháu tía đời của vuaThần Nông, đi tuần thú phương Nam, đếnnúi Ngũ Lĩnh(nay nằm trong tỉnhHồ Nam, Trung Hoa), chạm mặt một cô bé tiên, mang nhau đẻ ra người con thương hiệu làLộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho nhỏ trưởng làĐế Nghilàm vua phương Bắc (từ núi Ngũ Lĩnh về phía Bắc), phong mang đến Lộc Tục làm vua phương nam (từ núi Ngũ Lĩnh về phía Nam), xưng làKinh Dương Vương, quốc hiệu làXích Quỉ. Ghê Dương Vương làm vua Xích Quỉ vào nămNhâm Tuất2879 TCN, lấy con gáiĐộng Đình hồ nước quân(còn có tên là Thần Long) làLong nữsinh raSùng Lãm, nối ngôi làm cho vua, xưng làLạc Long Quân.Lạc Long Quânlấy con gái vuaĐế Lai(con của Đế Nghi), tên làÂu Cơ, sinh một lần trăm người con trai. Một hôm, Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: "Ta là tương tự rồng, nàng là như là tiên, thủy hỏa xung khắc nhau, bình thường hợp thật khó". Bèn từ giã nhau, chia 50 nhỏ theo chị em về núi, 50 nhỏ theo thân phụ về làm việc miền biển lớn (có bạn dạng chép là về phái mạnh Hải), phong cho nhỏ trưởng làm Hùng Vương, nối ngôi vua.

Theo thuyết này, người ta nhận định rằng từ Lạc Long Quân về sau, nước Xích Quỷ được chia ra thành phần lớn nước nhỏ, hotline làBách Việt.

Đầuthời kỳ thiết bị đồng, người việt nam gồm khoảng tầm 15 nhómLạc Việtkhác nhau sống trên vùng núi miền bắc và miềnchâu thổ sông Hồngvà rộng 12 nhómÂu Việtsống ởvùng Đông Bắc, hình như còn có một số trong những nhóm tín đồ sinh sống trên những lưu vực sông thuộc quanh vùng Thanh Nghệ Tĩnh ngày nay. Để tiện câu hỏi trao thay đổi buôn bán, phòng kháng lụt lội, hạn chế lại kẻ thù... Những cỗ lạc Lạc Việt dần dần được tụ lại thành một nước lấy tênVăn Langvà tín đồ đứng đầu tự xưng làHùng Vương.

Có ít nhất 18 đời Hùng Vương cai trị trong thời đại Hồng Bàng, cho tới năm258 TCN. Những thông tin về những đời vua Hùng dựa nhiều trên cáctruyền thuyết. Cũng có tương đối nhiều bằng chứngkhảo cổ học tập nhưtrống đồng Đông Sơn) được kiếm tìm thấy ở khu vực miền bắc Việt Nam gồm cùng niên đại cùng với thời kỳ Hồng Bàng, diễn tả một nềnvăn hóa vật dụng đồngrất cải cách và phát triển (văn hoá Đông Sơn).

Trong triều đình có những quan lạc hầu (駱侯) giúp việc, đứng đầu những bộ là những quan lạc tướng (駱將), đều sở hữu thái ấp riêng, những quan nhỏ ở địa phương hotline là "bồ chính" (蒲正). đàn ông vua điện thoại tư vấn là "quan lang" (官郎), phụ nữ vua hotline là "mị nương" (媢娘), thiếu nữ lệ hotline là là "nô tỳ" (奴婢). Xã hội phân làm tía tầng lớp là vua quan, dân, nô tỳ.

Sinh hoạt về vật chất còn thô sơ, sử dụng gỗ có tác dụng nhà sàn nhằm ở, dệt cỏ làm cho chiếu, vỏ cây có tác dụng áo. Ngày thường bọn ông để trần khoác khố, vua quan lại thì tất cả thêm áo nhị mảnh, bầy bà thì mang váy.

Về sản xuất tất cả trồnglúa nước, thuần hóagia súc, dụng cụ có lưỡi cày, vật dụng có thạp, vũ khí bao gồm rìu, đi lại có thuyền.

Sinh hoạt lòng tin có hồ hết tụcxăm mình,nhuộm răng đen,ăn trầu,thờ thờ tổ tiên, tôn thờ những sức mạnh vạn vật thiên nhiên như thần núi, thần sông, thần gió... Vào các đợt nghỉ lễ hội thường nhóm trên đầu mũ lông chim, thổi kèn, đánh trống, khiêu vũ múa, bơi lội chải.(http://vi.wikipedia.org; https://quangduc.com)

Tất cả phần lớn điều trên đã làm được thể hiện những nét điêu khắc cùng bề mặt trống đồng Đông Sơn. Mặt trống đồng Đông Sơn ko những trình bày cảnh ngơi nghỉ về lòng tin về sản xuất về văn hoá và lẫn cả về thiên văn, địa lý... Đây quả đúng là một quyển định kỳ được bố trí và vẽ một biện pháp thông minh. Mọi nét chủ yếu của hình mẫu vẽ đã khiến ta chân thành thán phục rằng: với tầm độ gọi biết cùng tiến hoá của đời nay cũng chưa chắc gồm người bố trí nổi một phiên bản ghi thời hạn tài tình như thế. (TG)

* Theo Khâm định Việt sử thông giám cương cứng mục

Hồng Bàng thị. Đầu là kinh Dương Vương, tương truyền là vua trước hết của nước Việt ta. Kinh Dương vương vãi sinh Lạc Long Quân. Hùng vương là con Lạc Long Quân.

Nguyên xưa, Đế Minh, cháu tía đời Viêm đế Thần Nông thị, đi tuần lịch sự Nam, mang đến Ngũ Lĩnh, mang Vụ tiên nữ, sinh con là Lộc Tục gồm đức tính trả toàn. Đế Minh yêu Lộc Tục lắm, mong mỏi truyền ngôi cho, cơ mà Lộc Tục thay nhường mang lại anh là Nghi. Bấy giờ new lập Đế Nghi làm cho vua nối ngôi, ách thống trị phương Bắc, phong Lộc Tục có tác dụng Kinh Dương Vương, kẻ thống trị phương Nam.

Kinh Dương vương vãi sinh nhỏ là Sùng Lãm, call là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân mang Âu Cơ, sinh trăm nhỏ trai. Ấy là cha ông của Bách Việt, suy tôn bạn trưởng lên có tác dụng Hùng Vương, nối ngôi vua, dựng nước hotline là nước Văn Lang, đóng góp đô sống Phong Châu; truyền nối mười tám đời đa số gọi là Hùng Vương.

Thời bấy giờ, dân cư khi xuống nước, tốt bị loài giao long làm hại, Hùng Vương dạy dỗ dân đem mực vẽ hình loài thủy quái ác xăm vào mình. Trường đoản cú đó new tránh ngoài nạn. Vn cái tục xăm mình gồm lẽ ban đầu từ đấy. (http://vnthuquan.org/; https://quangduc.com).

Như vậy, chính sử cũng cho là tổ tiên người việt có vua đầu hotline là ghê Dương Vương. Kinh Dương vương vãi Tên húy là Lộc Tục, con cháu chúng ta Thần Nông, là bậc thánh trí sáng dạ được Đế Minh rất yêu dấu phong đến vua cai quản phương Nam, đặt tên nước là nước Xích Quỷ. Gớm Dương Vương xuất hiện Lạc Long Quân, Lạc Long Quân hình thành Hùng Vương để quốc hiệu bắt đầu là Văn Lang.

Chính sử cũng cho thấy thêm lãnh thổ nước Việt thời tiểu sử từ trước thật là rộng lớn lớn che phủ lên cả một trong những phần lãnh thổ Trung Hoa. Vết tích VuaKinh Dương vương của nướcXích Quỷ lại đang hiện hữu trên non sông Việt phái mạnh tại xã Á Lữ, làng mạc Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành, tỉnh tỉnh bắc ninh ngày nay. Điều này cho thấy Tiên tổ của người Việt đó là ở trên mảnh đất nền này chưa phải là thiên di từ bất kỳ từ nơi nào khác, cho ta niềm trường đoản cú hào thật là tỏa nắng rực rỡ như lời nói của chưng Hồ:

“Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích non sông Việt Nam

Kể năm, hơn tứ ngàn năm

Tổ tiên rực rỡ, bằng hữu thuận hoà”

1.3. Di ấn lịch sử về tởm Dương Vương – Đền thờ, lăng tởm Dương Vương sống Á Lữ

Đối với người Việt, vấn đề thờ cúng ông bà cha ông là đạo lý làm cho người, một phần trong cuộc sống văn hóa trung ương linh của fan Việt. Tự xa xưa người việt nam coi trọng đạo nghĩa sinh thành yêu cầu thường nghĩ đến ngày giỗ của người thân hơn là chú trọng mang đến ngày sinh nhật của mình. Đạo thờ tự Tổ tiên, ông bà được xem như là “Việt đạo” thể hiện đạo lý làm bạn của dân tộc Việt..

Người Việt ai ai cũng biết “uống nước nhớ nguồn” do “Công phụ vương như núi Thái Sơn, nghĩa chị em như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, mang đến tròn đạo hiếu mới là đạo con”.

Xây dựng lăng mộ, lập đền rồng thờ các vị chi phí nhân của dân tộc, dù tiền nhân là lịch sử một thời hay thực tại đều miêu tả đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt.

Việc hiện hữu của rất nhiều lăng mộ, thường thờ là những chứng tích lịch sử vẻ vang rõ nét, phải chăng đây là cách truyền đạt các thông điệp lịch sử vẻ vang cho cố gắng hệ sau, nhất là khi mà con người còn chưa có chữ viết.

GS sử học tập Phan Huy Lê mang đến rằng, lịch sử bất kể nước làm sao cũng ban đầu từ kho báu huyền thoại và truyền thuyết thần thoại (http://giadinh.net.vn/). Kinh Dương Vương tuyệt Lạc Long Quân, Âu Cơ đều là nhân đồ gia dụng huyền thoại. Câu hỏi ghi nhớ đến các nhân thiết bị này là sự tưởng niệm đến nguồn gốc xa xưa của tổ tiên, của nguồn cội dân tộc. Việc tìm thấy đầy đủ khu lăng tuyển mộ cũng các là hội chứng tích của không ít huyền thoại được những thế hệ về sau lịch sử hào hùng hoá.

Từ thành phố Bắc Ninh (trước là thị xóm Bắc Ninh) xuôi mặt đường 38 đến ước Hồ (trước là phà Hồ) khoảng 12km, đến té tư tuy nhiên Hồ khoảng 500m, rẽ đề xuất dọc theo đê sông Đuống chừng 5km là mang lại thôn Á Lữ, làng mạc Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.

Á Lữ là một trong những làng cổ nằm tiếp giáp bờ nam sông Đuống, tương truyền là đất hội tụ của “Tứ linh” cùng với 99 mẫu ao, 99 chiếc gồ, được ví như Long, Ly, Quy, Phượng chầu về, khu vực duy nhất bao gồm lăng tuyển mộ Kinh Dương Vương cùng đền thờ gớm Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ là phần đa bậc thủy tổ gồm công mở nước.

1.3.1. Lịch sử vẻ vang xây dựng.

Tác phẩm “Nam Bang Thuỷ tổ kinh Dương Vương” của trằn Quốc Thịnh bởi NXB Văn hoá dân tộc phát hành thời điểm năm 2012 có đoạn viết:

“Cho tới lúc này vẫn chưa xuất hiện nguồn bốn liệu tin cậy nào cho thấy niên đại xây dừng lăng (lăng khiếp Dương Vương sinh sống thôn Á Lữ, làng mạc Đại Đồng Thành, thị trấn Thuận Thành thức giấc Bắc Ninh), ngoài sách “Đại Nam độc nhất thống trí” ghi chép vào năm 1840 thời vua Minh Mệnh, lăng được trùng tu và tương khắc bia mang mẫu chữ: “Kinh Dương vương vãi lăng”. Bản vẽ xây dựng khu lăng đơn giản theo kiểu ck diêm tám mái, tám đao dốc, xung quanh tất cả tường bảo vệ.

Đền thờ bố gian, hậu cung có bố ngai thờ: ngai giữa thờ tởm Dương Vương, bên nên thờ Lạc Long Quân, bên trái thờ Âu Cơ. Bức hoành phi tại đền khắc 4 chữ: “Nam Bang Thuỷ Tổ” nghĩa là: “Vị Tổ trước tiên của nước Nam”. Những bậc cao tay làng Á Lữ mang đến biết, nhân dân địa phương còn lưu lại giữ được rất nhiều sắc phong thời Nguyễn xác minh nơi đây là lăng tẩm đế vương vãi khai sáng tân tiến nước Việt., hàng năm thờ phụng theo nghi lễ quốc gia.

Cũng theo “Nam Bang Thuỷ tổ gớm Dương Vương” của nai lưng Quốc Thịnh: “ Tại thôn Á, vùng Luy Lâu, khiếp Bắc (nay là buôn bản Á Lữ, làng Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, thức giấc Bắc Ninh) còn lưu dấu tích xưa về lăng mộ, bia đá… Thủy Tổ khiếp Dương Vương đã được sắc phong, thần phả, trang bị thờ… từ đời Lý: các đại tự, câu đối, đồ vật thờ (mâm rồng, bát bạc, nậm rượu, đĩa sứ cổ…); Thời Trần: Bộ bát bửu, long đao, hai dung nhan phong… cùng 15 sắc đẹp phong của những vua triều Nguyễn.

Từ thời vua Gia Long đã tu bổ miếu ghê Dương Vương, thường Lạc Long Quân, Âu Cơ, tôn tạo ngôi bái Tam vị Thánh Tổ.

Năm 1940, vua Bảo Đại cải tiến hai đại tự: “Nam Tổ Miếu” (thờ Thuỷ Tổ) và Thần Truyền, Thánh Kê (thờ các vị thánh thần).

Xưa kia, hai ngôi thường cổ ở phía Tây xóm Á Lữ bái phụng khiếp Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ (Đền Thượng thờ khiếp Dương Vương, đền Hạ bái Lạc Long Quân và Âu Cơ), bao gồm quy mô phong cách xây dựng to lớn, đụng khắc trang trí “tứ linh, tứ quý” lộng lẫy. Về phía Đông lăng khiếp Dương vương vãi xưa còn có một ngôi chùa có tên chữ là “Đông Linh chén Nhã tự” thờ các đức “Thánh mẫu thủy tổ” là Vu Tiên, Thần Long và Âu Cơ.

Thủy tổ kinh Dương vương còn được thờ làm cho Thành Hoàng xã thôn Á Lữ. Ngôi đình cổ ở phía Đông xóm được khởi dựng với quy mô to lớn có 2 tòa: chi phí tế 7 gian với Đại đình gồm 5 gian chi phí đình với 3 gian hậu cung, cỗ khung gỗ cũng đụng khắc “tứ linh tứ quý”. Hệ thống thần phả sắc phong của đình và đền đã cho biết thêm rõ người được cúng là gớm Dương Vương, Lạc Long Quân và Âu Cơ, có công khai minh bạch sơn sáng thủy.

Năm 1949-1952, giặc Pháp kéo mang đến thôn Á Lữ, đóng đồn bốt sinh hoạt đây, phá hoại toàn thể đền đình chùa, dân làng đang kịp chứa giữ một số trong những đồ bái tự cổ quý như: ngai, kiệu, sắc phong… của đền và đình.

Đến năm 1971, nhân dân thôn Á Lữ đã cải tạo khu Lăng chiêu tập Kinh Dương Vương. Năm 2000, một ngôi đền thông thường thờ các bậc thủy tổ được phục dựng theo kiểu thức truyền thống cuội nguồn như hiện nay nay.

Điều vô cùng quý hiếm của quần thể di tích là còn bảo lưu được kho báu di sản văn hóa truyền thống vật thể và phi thứ thể như: thần phả, sắc đẹp phong, bia đá, hoành phi, câu đối, tín ngưỡng, lễ hội: tại lăng mộ Kinh Dương vương còn bảo lưu lại được tấm bia đá ghi rõ “Kinh Dương vương vãi lăng”, niên đại “Minh Mệnh nhị thập tuyệt nhất niên” (1840).

Tại đền thờ khiếp Dương Vương, Lạc Long Quân và Âu Cơ, hiện tại còn bảo lưu được rất nhiều cổ vật giá trị như: ngai bài xích vị, thần phả, dung nhan phong, văn tế, hoành phi, câu đối. Hệ thống hoành phi, câu đối làm phản ánh ca tụng về bạn được bái như: “Nambang thủy tổ” (Thủy tổ nước Nam), “Namtổ miếu” (Miếu tổ nướcNam)… Đặc biệt là 15 đạo nhan sắc phong của những triều vua phong cho tất cả những người được thờ là ghê Dương Vương, Lạc Long Quân và Âu Cơ, với những niên đại như sau: 1 đạo Gia Long 9 (1810), 1 đạo Minh Mệnh 2 (1821), 2 đạo Thiệu Trị 2 (1842), 2 đạo Thiệu Trị 6 (1846), 2 đạo tự Đức 3 (1850), 1 đạo từ bỏ Đức 33 (1880), 2 đạo Đồng Khánh 2 (1887), 1 đạo Duy Tân 3 (1909) cùng 2 đạo Khải Định 9 (1924).

Theo chia sẻ của các cụ cao niên sinh hoạt xãĐại Đồng Thành, trong tất cả các đạo sắc đẹp phong thời Nguyễn từ bỏ Gia Long đến Khải Định đều phải sở hữu câu đầu tiên là “Thần truyền - Thánh kê”, minh chứng các triều đại trước này đều coi khu di tích lịch sử Kinh Dương vương vãi là nơi rất linh thiêng của dân tộc trực thuộc triều đình “Nhất thôn tốt nhất xã” bởi tên thường gọi trước cơ của xã Á Lữ chính là Trang Phúc Khang.

Cũng theo tín đồ dân địa phương, đó là nơi còn lưu vết tích xưa về lăng mộ Thuỷ Tổ gớm Dương vương vãi và những bia đá, sắc phong, thần phả, đồ gia dụng thờ …từ đời Lý như những đại tự, câu đối, mâm rồng, chén bạc, nậm rượu, đĩa sứ cổ…); thời trần có: Bộ chén bửu, xà mâu, long đao…; triều Lê, nhà Mạc đều phải sở hữu sắc phong tuy thế bị Pháp đốt mất, hiện còn lại 15 sắc đẹp phong của những vua triều Nguyễn.

Xem thêm: Lịch Âm Tiếng Anh Là Gì ? Hỏi & Đáp Ví Dụ Và Cách Dùng Đúng Văn Phạm

Nơi trên đây được trùng tu, tôn tạo hàng đầu vùng kinh Bắc từ bỏ thời Lê-Trịnh vào vào cuối thế kỷ XIV, thời điểm đầu thế kỷ XVII.

Thời vua Gia Long đã duy tu miếu ghê Dương Vương, đền Lạc Long Quân-Âu Cơ, cải tiến ngôi cúng Tam vị Thánh Tổ.

Năm Minh Mệnh sản phẩm 21(1840) được tu vấp ngã lập bia.

Năm 1940, vua Bảo Đại tôn tạo hai đại tự: “Nam Tổ Miếu” (thờ Thuỷ Tổ) và “Thần truyền Thánh kê” (thờ các vị Thánh Thần).

Việc còn tấm bia đá đề: “Kinh Dương vương lăng”, được gia công vào năm Minh Mạng sản phẩm công nghệ 21 (1840). Theo sách “Đại phái mạnh thực lục thiết yếu biên” cho thấy thêm vào thời điểm đó vua Minh Mạng đã ban ân điển 18 điều, trong các số đó điều 4 chỉ rõ: “Lăng tẩm đế vương các chiều đại gồm hỏng nát ở đâu thì mướn dân sửa chữa thay thế lại, lập bia chí, cấm dân hái củi sống đó” . Tháng 7 năm đó, khi bộ Lễ tâu về việc tu lý khiếp Dương Vương, Vua Minh Mạng sẽ khẳng định: “Sự tích khiếp Dương vương vãi dẫu chép ngơi nghỉ sách “Ngoại kỷ” nhưng ban đầu khai thác, thực là vua bắt đầu của lịch đại nước ta, cũng theo ân chiếu cơ mà làm”. Như vậy, chắc chắn rằng là trước khi vua Minh Mạng cho “tu lý” lăng gớm Dương Vương vào thời điểm năm 1840, thì ở đây đã có di tích lịch sử này và cụ thể là khu vực lăng tẩm này vẫn có từ tương đối lâu rồi. (Nguyễn Hữu Toàn – Quanh vụ việc Kinh Dương Vương-Lạc Long Quân – Âu Cơ).

Sách “Đại Nam tuyệt nhất thống chí”, tập IV, NXBKHXH –Hà Nội, 1971, trang 97 ghi: “Lăng ghê Dương Vương sống làng Á Lữ huyện vô cùng Loại, năm Mimh Mạng máy 21 tu bổ và lập bia”, cũng sách này trang 99 ghi: “Miếu gớm Dương Vương ở xã Á Lữ, huyện rất Loại, năm Minh Mạng vật dụng 4 đã thờ sống miếu định kỳ tại đế vương”.

Cuốn “Bắc Ninh dư địa chí” của Đỗ Trọng Vĩ-NXBVHTT, trang 188 ghi: “ Xếp vào một số loại miếu cúng đế vương những triều đại, các lần quốc khánh vua không đúng quân cho tế” (Nguyễn độc nhất vô nhị – Những di tích lịch sử thờ tởm Dương vương - Lạc Long Quân – Âu Cơ sinh hoạt Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh.

Năm 1981 cán cỗ lãnh đạo và chuyên gia của bộ Văn hoá – thông tin cùng với Sở Văn Hoá-Thông tin Hà Bắc về dâng hương tri ân và khám phá cội nguồn, nơi bắt đầu tích những thần phả, câu đối, đại tự, nhan sắc phong công ty đền.

Năm 1993, đền với lăng được cỗ Văn hoá – thông tin cấp bằng di tích lịch sử dân tộc cấp quốc gia.

Năm 2001 tỉnh thành phố bắc ninh có dự án công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích và bộ VH-TT-DL đã thừa nhận phê duyệt dự án công trình tôn tạo, tu bổ khu di tích Kinh Dương vương vãi với bài bản trên 36 ha, trị giá bán 500 tỉ đồng. Đây là việc làm xứng đáng ghi dìm của hậu thế với người có công khai minh bạch sinh ra nước Việt.

Tương truyền vào dân gian thì lăng tởm Dương vương được xây tự thời công ty Trịnh, khoảng thế kỷ lắp thêm XVII. Có câu đối ghi trong Lăng:

Nghĩa Lĩnh cổ tởm thành

Đức Giang kim lăng miếu

Tạm dịch:

Trên núi Nghĩa Lĩnh(Phú Thọ) gồm kinh thành cổ

Bên bờ sông Thiên Đức (Bắc Ninh) bao gồm lăng miếu mới

1.3.2. Kiến trúc của Lăng với Đền thờ

Khu lăng kinh Dương Vương nằm ở ngoài đê, giải pháp dòng sông Đuống ngày này khoảng 500m, vẫn được cải tạo khang trang, thông thoáng vẫn đậm vết ấn của phong cách xây dựng cổ.

Lăng bao gồm 8 mái “hai tầng mái”, trước cửa lăng mộ gồm 3 bệ thờ, tổng thể diện tích khu vực lăng mộ khoảng chừng 4.200 m2. Nghi trượng khu vực lăng mộ gồm: Tấm bia đá xanh cao 1,05m, rộng lớn 0,45m, mang chiếc chữ “Kinh Dương vương lăng” bia khắc năm Minh Mệnh sản phẩm công nghệ 21 (1840) tháng 11, ngày 16 dựng xong xuôi lăng; trước lăng tất cả đại tự“Nam bang thủy tổ”(Thủy tổ nước Nam) và câu đối

“Việt nam sơ đầu xuất

Hồng bàng vạn đại xương”

Dịch là: “Ông Tổ nước nam từ đây

Hồng Bàng muôn đời thịnh vượng”

“Lập thạnh kỷ công nam giới thánh tổ,

Phong thần tổ tích bắc thần tôn”

Dịch là: “Lập bia là để lưu lại công đức thánh tổ nước Nam

Đắp chiêu mộ là để nhớ lại dấu tích thần tôn khu đất Bắc”.

cùng một vài bát hương sành, sứ cỡ to hoa văn cổ kính…

Cổng chính khu Lăng tất cả tấm bia đá cổ xung khắc nổi 2 tiếng hán “Hạ Mã” để ngay lối vào Lăng theo fan dân địa phương lưỡng lự có từ lúc nào. Hai chữ “Hạ Mã” con đường nét hết sức tinh xảo. Hạ mã tức là xuống ngựa, minh chứng ngày xưa vua quan tiền triều đình từng khi trở về viếng thăm Thủy tổ đều phải kính cẩn xuống kiệu, xuống ngựa mới được đi vào. Cũng theo tín đồ dân ở đây kể rằng, xưa kia cho dù công hầu, khánh tướng, dù võng lọng hay chiến mã xe, hễ đi qua khu lăng tuyển mộ này đều đề nghị xuống đi dạo hết địa phận của lăng.

Trong khuôn viên Lăng có nhà thời thánh (đền trình) trê tuyến phố vào về phía tay nên khu lăng chiêu tập để du khách sắp lễ…

Có bàn thờ tổ tiên Tả Văn, Hữu Võ ở hai bên cánh gà mặt đường lên Lăng kinh Dương Vương.

Trên lăng mộ Kinh Dương Vương bao gồm hai chữ hán cổ “Bất Vong” tức là “Trường tồn mãi mãi”.

Ở lăng còn tồn tại các câu đối:

“Thần Nông tứ thế

Việt nam sơ đầu xuất”

Nghĩa là: “ cố hệ thứ bốn của vua Thần Nông

Nước Việt Nam bước đầu xuất hiện”

Câu đối: “Quốc thống khai nam phục

Bi đình kỷ thành công”

Nghĩa là: “Truyền thống mở dựng tổ quốc Nam

thành công còn ghi bia kỷ”

Câu đối: “Vạn cổ non sông ân hồn tổ

duy nhất khâu phong vũ ngật hồng bi”

Nghĩa là: “ Từ vạn đời cả nước nam giới chịu ơn sâu ngọn nguồn tiên tổ

Một nấm mèo mồ nhỏ, trải bao mưa gió vẫn sừng sững một tấm bia hồng” .

Câu đối: “ Thiên cổ cưng cửng lăng linh tích lại

Nhất lũ trở đậu quốc dân sung”

Nghĩa là: “Ngàn năm lăng miếu linh thiêng vẫn còn đấy đây

Cháu bé vọng bái muôn đời ân sủng” (Trần Quốc Thịnh – nam Bang Thuỷ tổ).

Về đền thờ gớm Dương Vương

Kinh Dương vương được dân chúng Á Lữ tôn thờ ngơi nghỉ đình làng, đền rồng trong bái Lạc Long Quân, đền ngoại trừ thờ Âu Cơ, mặc dù mhiên đình với hai đền các bị Pháp phá năm 1949.

Năm 1959 dân chúng Á Lữ rước cha vị về thờ ở khu văn chỉ (nơi thờ hiện nay nay).

Đền bây chừ gồm tía gian kiến thiết kiểu chữ công, nhà ngoài (tiền tế) gồm 5 gian, đủ nhằm lập những ban thờ cùng tiếp đón khác nước ngoài thăm viếng, có tường gạch phủ quanh để bảo vệ, diện tích khu đền khoảng chừng 2.347 m2.

Cổng đền ko kể nhìn vào gồm bốn chữ thời xưa đặp nổi: “THUỶ TỔ ĐÀI MÔN” (Cửa đền thờ đức Thuỷ Tổ”. Bên trong nhìn ra với cha chữ Hán đắp nổi: “ẨM TƯ NGUYÊN” (Uống nước lưu giữ nguồn).

Ba gian trong – gian giữa bao gồm long ngai sơn son thếp vàng để lên trên bệ thờ gớm Dương Vương, gian mặt trái bao gồm ngai đặt lên bệ thờ Âu Cơ, gian bên phải tất cả ngai để bệ thờ Lạc Long Quân, thuộc với hệ thống nghi trượng bằng đồng, gỗ, sứ khá đa dạng như: mâm đồng, đỉnh, lư hương, ống hoa, thau rước nước, chiêng…

Gian tiền tế với nhị bức đại tự: “Nam Bang Thuỷ Tổ” (Ông Tổ thứ nhất của nước Nam) ở trên và bên dưới là “Thần Tiên Thiên Tử” (Con của Thần, Tiên với Trời).

Gian chính điện có long ngai rồng sơn son thếp vàng bỏ trên bệ thờ tởm Dương vương vãi với các bức đại từ bỏ đặt ở chỗ trang trọng:“Nam tổ miếu” (Miếu thờ ông tổ nước Nam),“Nam bang thủy tổ”(Ông Tổ trước tiên của nước Nam), “Thần truyền Thánh kế” (Thần (Nông) truyền cho Thánh (vua) nối tiếp), “Nhật Trùng Quang” (Mặt trời luôn luôn sáng) và “Hải khoát đánh tràng” (Biển rộng núi dài) (Trần Quốc Thịnh – phái mạnh Bang Thuỷ tổ).

Các câu đốigồm có:

“ Thái rất nhất nguyên thiên địa thuỷ

Viêm giao Bàn Cổ Đế vương vãi tiên”

Nghĩa là: “Khí âm khí và dương khí trời đất tạo cho vạn vật

Có Đế Vương từ bỏ thời Bàn Cổ xa xưa”

“Nam cực hoàng vật vạn lý tổ quốc đề tạo ra thủy

Hồng Bàng đế trụ thiên thu hà lạc tú linh thanh”

Nghĩa là: “ bờ cõi nước nam núi sông vạn dặm vốn tạo có từ trước

Hồng Bàng đế vương giữ gìn ngàn năm còn vướng lại tiếng linh thiêng”

“Phụ đạo thiên niên quốc

Âu Cơ bách noãn bào”

vẫn là đạo của khu đất nước

Mẹ Âu Cơ trường thọ là chị em của 100 trứng sinh ra”

“ Bách nam vận sự truyền sơn hải

Nhất tộc nghiêm từ đau trĩ cổ kim”

Nghĩa là: “ Một trăm nam nhi khắp tứ phương lập nghiệp

Gia tộc Hồng Bàng cổ xưa giữ phép nước kỷ cương”

“ Hy kỳ vận sự nam tứ bách

Hiển hách linh quang bãi đế thần”

Nghĩa là: “Phúc mập cụ Thuỷ Tổ trăm họ nhỏ Rồng cháu Tiên

Đất linh ở bãi tắm biển có đế thần hiển hách”… (Trần Quốc Thịnh – phái mạnh Bang Thuỷ tổ).

Ở gian thiết yếu điện chính điện mặt phải còn có ngai, bài bác vị thờ Lạc Long Quân cùng với bức đại tự: “Hải khoát tô tràng” nghĩa là: “Biển rộng lớn núi dài”. Mặt trái tất cả ngai, bài bác vị thờ người mẹ Âu Cơ với bức đại tự: “Bách Việt Tổ” nghĩa là: “Tổ Bách Việt”

Ở trên đây còn lưu giữ 15 đạo sắc của những vua triều Nguyễn ban cấp hiện còn lưu giữ giữ, đạo sắc có niên hiệu mau chóng nhất: “… Gia Long cửu niên (1810) tháng 8 ngày 11 dung nhan chỉ. Siêu nhiều loại huyện, Á Lữ xã, viên sắc xã trưởng toàn xã đẳng hệ luôn luôn xã tòng chi phí phụng sự khiếp Dương Vương độc nhất vô nhị vị hữu linh triều gia tôn mỹ tự chuẩn hứa y cựu phụng sự chỉ thần kính ý rứa sắc…” Đạo sắc gồm niên hiệu muộn nhất “… Khải Định cửu niên (1924) tháng 7 ngày 25 sắc đẹp chỉ, thành phố bắc ninh tỉnh, Thuận An phủ, Siêu các loại huyện, Á Lữ xã, toàn chi phí phụng sự kinh Dương vương hộ quốc tý dân hiển hữu công đức ngày tiết mông ban cấp, nhan sắc chỉ chuẩn chỉnh hứa phụng sự tứ kinh chủ yếu trực…”

Trong khuôn viên thường thờ khiếp Dương vương vãi ở bên tay đề nghị nhìn vào là miếu Đông Linh chén bát Nhã (Đông Linh chén Nhã tự). Chùa thờ Tam Toà Thánh Mẫu bao gồm có

Thiên Tiên Thánh Mẫu: là Tiên Nương Công chúa, phụ nữ cụ Vu Tiên, vợ cụ Đế Minh, thân chủng loại Lộc Tục, tức ghê Dương Vương. Dân Việt Cổ tôn bà là mùi hương Cái người tình Tát (hay công chúa Đoan Trang).

Thượng ngàn Thánh Mẫu: Là cô bé Thần Long (con gái ráng Động Đình Quân), bà xã Kinh Dương Vương, thân mẫu mã của Sùng Lãm (tức Lạc Long Quân).

Địa Tiên giỏi Thuỷ Tiên Thánh Mẫu: Là mẹ Âu Cơ con cụ Đế Lai là vk Lạc Long Quân, sinh ra quấn Rồng trăm trứng, nở trăm con, là mẫu mã Tổ của kiểu như Tiên Rồng, chủng loại của vua Hùng.

Ngôi miếu này vẫn giữ lại được cơ sở và những vật cúng cổ như:

Tượng Ngọc đại vương Đế - ghê Dương Vương. Tượng Đức Di Lặc, Đức Thánh Hiền. Tượng ba vị mẫu (Đệ độc nhất Thiên Tiên, Quốc Mẫu, Tổ Mẫu) cùng những tượng phật. Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan chũm Âm Bồ Tát, tượng Phật say mê Ca và các vị La Hán Ấn Độ, trung quốc đã gia nhập Đạo Phật sang việt nam từ thời Sỹ Nhiếp.

1.3.3. Tiệc tùng, lễ hội Kinh Dương Vương

Hàng năm cứ từng độ đầu năm mới đến, Xuân về bé dân khu đất Việt trong cả nước lại hành hương về khu di tích lăng với đền ghê Dương Vương nhằm bái yết, tưởng niệm và tri ân cần lao to lớn của rất nhiều bậc thủy tổ có công khai minh bạch sơn sáng thủy lập phải nhà nước có hòa bình đầu tiên của nước Việt.

Thời xưa, liên hoan tiệc tùng kéo dài hơn 10 ngày phải lễ rước nước được tổ chức từ thời điểm ngày 14 mon Giêng. Tuy vậy ngày nay, triển khai nếp sống mới, tiệc tùng, lễ hội tổ chức gọn gàng trong cha ngày từ bỏ 16-18 mon Giêng Âm lịch

Đây là 1 trong lễ hội lâu đời được tổ chức triển khai theo đúng hầu hết nghi lễ truyền thống lịch sử với hai phần Lễ cùng Hội:

Trong phần lễ, ban tổ chức liên hoan tiệc tùng đã triển khai các nghi lễdâng hương, lễ rước nước (còn gọi là lễ phục ruộc) cùng lễ tế. Lễ dâng hương nhằm mục đích tưởng niệm vị vua trước tiên của dân tộc bản địa Việt. Lễ rước nước thể hiện sự thành kính của các thế hệ người việt nam hậu nhân gửi cho Kinh Dương Vương.

Lễ rước nước được cử hành tôn nghiêm theo nghi thức truyền thống cuội nguồn với đủ các thành phần: nhị hàng cờ ngũ sắc, kiệu long đình, kèn, chiêng, trống, nhạc, lọng, tàn... Bạn dân làng mạc Á Lữ tổ chức đi thuyền ra giữa sông (trước kia là sông Dâu, ni là sông Đuống) nhằm tế lễ xin nước, rước vong linh thân phụ về thờ phụng và cầu mong phụ vương cứu góp dân xóm tai qua nàn khỏi, mưa thuận gió hòa mang đến mùa màng tươi tốt. Mỗi năm, dân thôn cử một ông quấn là bạn từ 60 tuổi trở lên, bao gồm đủ vợ chồng, con cháu vẹn tuyền được dân tin tưởng giao nhiệm vụ làm lễ khấn xin nước.

Sau khi dưng chóe nước vào vào đền, những bậc cao thâm trong làng triệu tập để tế thần, làm cho lễ nhập tịch. Đến chiều ngày giã hội 18 tháng Giêng, quần chúng. # trong thôn lại tổ chức triển khai lễ hồi nước trả về sông với ý nghĩa, sau khi thân phụ về tận mắt chứng kiến lòng thành của dân thì lại rước phụ vương về lại thủy phủ. 1 phần nước được đem tưới cho cây trồng xung quanh đền, mong cho dân chúng trong làng dũng mạnh khỏe, làm ăn uống phát đạt và giang sơn phồn vinh, thịnh vượng.

Lễ tế mong mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an đã biểu lộ được sự giao hòa giữa con người với trời đất, hơn hết là sự thành kính của con người trước thiên nhiên và vạn vật. Có thể thấy, người việt dù sống trong một buôn bản hội tiến bộ đến đâu họ cũng vẫn luôn tín ngưỡng vào vẻ đẹp của văn hóa truyền thống. Họ vẫn không rời xa cái gốc truyền thống cuội nguồn mà tổ sư lưu truyền lại.

Trong phần hội, những trò chơi dân gian được tái hiện một cách nhộn nhịp như: Đánh đu, Đánh cầu, nghệ thuật dân gian (Hát Chèo, Tuồng, quan họ, Trống Quân …). Tất cả như tái hiện tại lại một xã Việt truyền thống trong lễ hội.

Văn hóa lễ hội Đền thờ khiếp Dương Vương là một trong loại tín ngưỡng trong thờ cúng tiên nhân xưa. Vị vậy, so với người dân vị trí đây, câu hỏi tổ chức liên hoan này không chỉ có là thể hiện sự nghiêm trang với một vị vua thủy tổ của một dân tộc bản địa mà còn là sự tưởng nhớ của các người bé về một người cha. Theo truyền thuyết, khi người dân chạm mặt nạn họ luôn cầu cứu đến người cha của mình là khiếp Dương vương vãi tôn kính. (http://www.daikynguyenvn.com)

Lễ hội buôn bản Á Lữ hàng năm đã mở rộng khắp cả nước với tấm lòng tri ân, tưởng niệm nguồn cội tổ tông của cháu con đất Việt”.

Trong những ngày lễ hội giỗ có nhiều vị bao gồm khách vn đã tới dự như:

Nguyễn Thị Doan-Phó quản trị nước ngày 17 tháng giêng 2012 tới dự lễ đã viết: “Đời đời ghi lưu giữ công ơn của Đức Vua thân phụ Kinh Dương Vương- Thuỷ tổ của dân chúng Việt Nam, tất cả chúng ta hãy cùng mọi người trong nhà ôn lại trang sử vàng dân tộc, từ hào, phạt huy truyền thống cuội nguồn con cháu Lạc Hồng”.

Đoàn đại biểu thức giấc uỷ-HĐND-UBND-MTTQ Tỉnh tp bắc ninh thành kính dâng hương nhân kỷ niệm 4891 năm Thuỷ Tổ khai sinh mở nước ngày 8 tháng hai năm 2012 đã ghi vào sổ lưu niệm của nhà Đền:

Kinh Dương Vương-Nam Bang Thuỷ Tổ, là khu vực lưu giữ các giá trị lịch sử vô cùng quý giá và thiêng liêng của dân tộc bản địa Việt Nam. Việc Quy hoạch, tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử không chỉ mang chân thành và ý nghĩa văn hoá sâu sắc, biểu đạt tinh thần, ý thức trách nhiệm của hậu duệ với những bậc vương vãi tổ, mà còn là một tình cảm và sự trân trọng số đông giá trị định kỳ sử, văn hoá của quê hương, đất nước”.

Ngày 16 mon Giêng năm Đinh Dậu Thủ tướng tá Nguyễn Xuân Phúc về thắp nhang và đánh trống khai hội

Như vậy qua mọi thư tịch xưa, các nguồn bốn liệu văn tự cổ tại khu vực di tích, cùng với sự tôn thờ ngưỡng vọng từ bỏ xưa của dân chúng địa phương cũng giống như sự coi trọng của những triều đại xưa với nay đã cho biết thêm vị trí của khu di tích lịch sử trong đời sống vai trung phong linh của fan Việt.

Ngày nay, trong toàn bộ các bút tích về thăm, thắp nhang tại lăng, đền thờ khiếp Dương Vương làm việc thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, tỉnh giấc Bắc Ninh của những chính khách hàng – những uỷ viên Bộ thiết yếu trị, Ban chấp hành trung ương Đảng cùng sản Việt Nam, quản trị nước, phó chủ tịch nước cộng hoà XHCNVN, túng thư thức giấc uỷ, các nhà quân sự, các nhà sử học việt nam đều công nhận Kinh dương vương vãi là Thuỷ Tổ của dân tộc Việt.

1.4. Nhận định

Như vậy dù là truyền thuyết ca tụng trong dân gian:

“Trăm năm bia đá thì mòn

Ngàn năm bia miệng vẫn còn đó trơ trơ”

Hay đã được ghi lại trong những sách như những tác phẩm lịch sử hào hùng có uy tín như “Đại Việt sử ký”,Đại Việt Sử ký Toàn thư”, hoặc hầu hết ấn phẩm còn lưu lại truyền như “Lĩnh nam giới Chích Quái”, “Ngọc Phả Hùng Vương” ở đền rồng thờ Hùng Vương, Phú Thọ. “Ngọc phả truyền thư” ở thánh địa tổ bọn họ Nguyễn xã Vân Nội, thị trấn Thanh Oai, Hà Nội; hoặc như: “Việt phái nam và cỗi nguồn trăm họ” của Bùi Văn nguyên nhân NXB khoa học Xã hội, năm 2000; “Trường ca tiền sử Việt Nam”, của Đỗ Văn Bình bởi NXB VH-TT, năm 2014; “Nam Bang Thuỷ tổ tởm Dương Vương” của nai lưng Quốc Thịnh bởi vì NXB Văn hoá dân tộc, năm 2011 như đã có trích dẫn sống trên. Những truyền thuyết nhiều khi có khác biệt một chút xíu về những sự tích, những biến cố rất có thể được lịch sử một thời hoá. Nhưng đều phải sở hữu tiếng nói tầm thường về mối cung cấp cội, thân thế, sự nghiệp của những Đế Thần, vương Thần đã dựng nên nước Việt.

Đặc biệt là qua các dấu ấn di tích lịch sử còn để lại như đền thờ với Lăng tuyển mộ Kinh Dương Vương sống thôn Á Lữ, thị xã Thuận Thành, tỉnh tỉnh bắc ninh đã nói rõ về nguồn cội tiên tổ việt nam thời tiền sử đã cho ta một trong những nhận định sau:

1. Đế Thần (Thần Nông) sinh Đế thừa (Sở Minh Công) sinh Đế Minh (Nguyễn Minh Khiết – Khương Thái Công) sinh khiếp Dương vương vãi (Nguyễn Quảng – Lộc Tục tín đồ dựng nước Xích Quỷ) sinh Lạc Long Quân (dựng nước Văn Lang) sinh Hùng Quốc vương (Nguyễn lân và nối liền sau là những thế hệ Vua Hùng 18 đời).

2. Nước Việt thời tiền sử là một trong những lãnh thổ rộng lớn bao la. Thời kỳ Hồng Bàng theo truyền thuyết và dã sử mang đến rằng ban đầu từ năm2879 TCN, là niên đại vuaKinh Dương Vương, với quốc hiệuXích Quỷ. Lãnh thổ của giang sơn dưới thời vua kinh Dương Vương rộng lớn, phía bắc tớisông Dương Tử(cả vùng hồ nước Động Đình), phía phái nam tới nước hồ Tôn (Chiêm Thành), phía đông làĐông Hải (một phần củaThái Bình Dương), phía tây làBa Thục(Tứ Xuyên,Trung Hoangày nay).

3. Tổ tiên bạn Việt khởi đầu từ đất Việt cơ mà ra. Di ấn của những đền thờ, lăng tuyển mộ đang hiện lên trên lãnh thổ nước ta và qua những dấu tích của khảo cổ học tập thời kỳ thứ đá, thứ gốm, thiết bị đồng… hoặc văn hoá của các thời kỳ tiểu sử từ trước như văn hoá Hoà Bình, Đông Sơn… mang đến ta thấy rõ điều đó. Phù hợp những di ấn tìm kiếm được trên lãnh thổ vn đã đóng góp phần minh hội chứng cho giả thiết: “Việt phái nam là giữa những cái nôi của loại người”.

4. Toàn bộ những điều trên rất có thể đi tới kết luận là ghê Dương vương là Thuỷ tổ của người việt và chúng ta Nguyễn vn thời chi phí sử.

5. Việc việt nam lấy vua Hùng là Vua Tổ của mình theo tín đồ viết bài xích này có thể vì người việt nam muốn nhờ vào truyền thuyết “Con Rồng, cháu Tiên” là hình tượng của tín đồ Việt.

*

*

*

*