*

trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC , tuyên bố nào dưới đây sai?

A. Nếu là đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều RLC tuy nhiên song thì luôn có thể dùng phương thức tổng hợp xê dịch điều hoà cùng phương cùng tần số để tìm mối liên hệ giữa cường độ cái điện hiệu dụng chạy qua đoạn mạch với cường độ mẫu điện hiệu dụng chạy qua từng phần tử.

Bạn đang xem: Người ta dùng cách nào sau đây để duy trì

B. Nếu là đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều RLC tiếp nối thì luôn rất có thể dùng phương pháp tổng hợp giao động điều hoà thuộc phương cùng tần số nhằm tìm mối tương tác giữa hiệu điện cố hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch với hiệu điện cố gắng hiệu dụng trên từng phần tử.

C. Công suất tiêu thụ bên trên cả đoạn mạch luôn luôn bằng tổng hiệu suất tiêu thụ trêncác điện trở thuần.

D. Hiệu suất tiêu thụ bên trên cả đoạn mạch luôn luôn tăng nếu như ta mắc cung ứng trong mạch một tụ điện hay 1 cuộn dây thuần cảm.


Lớp 12Vật lýChương III - chiếc điện luân phiên chiều
1
0
*

A. Đúng, vì (i_m=i_R+i_L+i_C)

B. Đúng, vì (u_m=u_R+u_L+u_C)

C. Đúng, vì: (P=I^2.Sigma R=Sigmaleft(I^2R ight))

D. Sai, vì khi mắc thêm thì P rất có thể tăng hoặc giảm


Đúng 0
Bình luận (0)
*

(megabook năm 2018) mang lại mạch năng lượng điện R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch hiệu điện gắng xoay chiều có tần số đổi khác được. Thuở đầu tần số là  và hiệu điện ráng hai đầu tụ lừ đừ pha hơn hiệu điện núm hai đầu mạch là 0,5π. Tăng tần số, đánh giá và nhận định nào dưới đây không đúng.

A. Hiệu điện cố hiệu dụng nhì đầu tụ năng lượng điện tăng.

B. Công suất giảm.

C. Mạch gồm tính cảm kháng.

D. Hiệu điện cầm hai đẩu điện trở chậm chạp pha so với hiệu điện cố kỉnh hai đầu mạch điện.


Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy

Giải thích: Đáp án A

 

*

+ Pmax

Nếu tăng tần số f thì:

*
 nên khi đó:


Đúng 0

Bình luận (0)

A. Hiệu điện núm hiệu dụng nhì đầu tụ năng lượng điện tăng.

C. Mạch bao gồm tính cảm kháng.

D. Hiệu điện cụ hai đẩu điện trở đủng đỉnh pha so với hiệu điện vắt hai đầu mạch điện


Lớp 0Vật lý
1
0
GửiHủy

Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)

Đoạn mạch điện xoay chiều tất cả điện trở thuần R gồm thể chuyển đổi được mắc tiếp nối với cuộn thuần cảm gồm độ từ cảmL=1πH. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một hiệu điện cố kỉnh xoay chiều bao gồm tần sốf = 50 Hz. Với giá trị như thế nào của R dưới đây thì hiệu suất tiêu thụ của mạch cực đại

A. R=50Ω

B. R=25Ω

C. R=100Ω

D. R=75Ω


Lớp 0Vật lý
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều gồm điện trở thuần R bao gồm thể biến hóa được mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm có độ tự cảm L=1πH. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một hiệu điện nỗ lực xoay chiều tất cả tần số f = 50 Hz. Với cái giá trị như thế nào của R tiếp sau đây thì công suất tiêu thụ của mạch rất đại

A. R=50Ω

B. R=25Ω

C. R=100Ω

D. R=75Ω


Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy

Chọn giải đáp C

*
*

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Đặt một hiệu điện ráng xoay chiều có tần số biến đổi được vào nhị đầu đoạn mạch RLC ko phân nhánh. Lúc tần số dòng điện vào mạch to hơn giá trị1/2πLC

A. Hiệu điện cầm cố hiệu dụng thân hai đầu điện trở bởi hiệu điện vắt hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch

B. Hiệu điện rứa hiệu dụng thân hai đầu cuộn dây nhỏ tuổi hơn hiệu điện nỗ lực hiệu dụng thân hai bản tụ điện

C.

Xem thêm: Hình Ảnh Con Dấu Hài Hước Về Các Con Dấu, Ghim Trên Avarta Con Dấu Chứng Nhận

dòng điện chạy trong đoạn mạch chậm pha đối với hiệu điện ráng giữa nhị đầu đoạn mạch.

D. Hiệu điện rứa hiệu dụng giữa hai đầu năng lượng điện trở lớn hơn hiệu điện cầm cố hiệu dụng thân hai đầu đoạn


Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy

Khi tần số chiếc điện vào mạch lớn hơn giá trị1/2πLCthì cảm kháng sẽ lớn hơn dung kháng. Bởi vì đó, mẫu điện chạy trong khúc mạch chậm chạp pha so với hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu đoạn mạch


Đúng 0

Bình luận (0)

Một đoạn mạch chuyển phiên chiều có điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, với tụ năng lượng điện C mắc nối tiếp. Tần số góc riêng rẽ của mạch là omega0, năng lượng điện trở gồm thể đổi khác được. Hỏi rất cần được đặt vào mạch một năng lượng điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng không đổi, tần số góc bằng bao nhiêu để điện áp hiệu dụng U(RL) không nhờ vào vào R? đông đảo ng góp mk nhá


Lớp 12Vật lýMạch RLC tất cả điện trở R nỗ lực đổi
0
0
GửiHủy

A. ω02

B. ω = ω0

C. ω=ω02

D. ω=2ω0


Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Cho mạch điện bao gồm điện trở thuần là10Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,2πHvà tụ điện tất cả điện dung 10004πμFmắc nối tiếp. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng ko đổi, tần số 50Hz. Tại thời điểm hiệu điện vậy giữa nhị đầu cuộn dây là 20V thì hiệu điện rứa giữa nhị đầu đoạn mạch là 40 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong khúc mạch gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?

A. 4,3 A.

B. 1 A.

C. 1,8 A.

D. 6A.


Lớp 0Vật lý
1
0
GửiHủy

Chọn đáp án A.

*

uLvà uC ngược pha, có:

*

Mạch R, L, C mắc tiếp liền nên

*

Do uR và uC vuông pha, có:

*

 


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho mạch điện bao gồm điện trở thuần là 10Ω, cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ cảm 0,2πHvà từ bỏ điện tất cả điện dung 10004πμF mắc nối tiếp. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50Hz. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là 20V thì hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu đoạn mạch là 40 V. Cường độ cái điện hiệu dụng trong đoạn mạch gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?

A. 4,3 A.

B. 1 A.

C. 1,8 A.

D. 6A.


Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)