« LỊCH SỬ HỘI THÁNH TỪ LỄ NGŨ TUẦN ĐẾN CUỘC CẢI CHÁNH » I

Bạn đang xem: Sách lịch sử hội thánh


« LỊCH SỬ HỘI THÁNH TỪ LỄ NGŨ TUẦN ĐẾN CUỘC CẢI CHÁNH » II

Xem thêm: Rư Makeup ♡ Cách Trang Điểm Mắt Cơ Bản Dành Cho Người Mới Học Makeup


*

Sử ký kết Hội ThánhVùng Ðịa trung hải chạy qua trung chổ chính giữa Ðông bán cầu, giữa Ðại tây dương và Ấn độ dương, phía Bắc tất cả Âu châu, phía Ðông gồm Á châu, phía Nam bao gồm Phi châu; từ xưa cho tới cận đại, vùng Ðịa-trung-hải là khu vực vực vào đó dòng văn minh đã diễn ra. Ðương thời Ðấng Christ. đế quốc La-mã kiểm kiểm tra cả vùng nầy, dưới quyền những Sê-sa. Constantinople (Byzance), do vua Constantin lập làm thủ đô đế quốc La mã. Cứ làm cho thủ đô của Ðông đế quốc, trung trọng điểm của Giáo hội Hi-lạp, cùng là thành phố thứ nhì của thế giới đương thời Trung cổ. Quê hương của Chrysostome. Bị quân Thổ nhĩ kỳ chiếm năm 1453; cùng năm ấy Ðông đế quốc sụp đổ. La mã là nơi tinh thần các Sê-sa truyền qua những Giám mục của Giáo hội. Các Giám mục tự tôn có tác dụng Chúa của giới tín đồ Ðấng Christ, đó là sự yêu sách nhưng mà họ phải khó khăn khăn lắm mới khiến cho người ta thừa nhận, nhưng hơn một nửa giới tín đồ Ðấng Christ vẫn không chịu thừa nhận. Tuy nhiên, đế quốc của Giáo hoàng dấy lên từ tàn tích của đế quốc ngoại đạo đã là một yếu tố hùng mạnh của lịch sử, tạo nên La-mã, về toàn thể, trở phải đô thị gồm thế lực nhứt thế giới mãi tới những ngày gần đây. Giê-ru-sa-lem, An-ti-ốt, Ê-phê-sô, Cô-rinh-tô, La-mã, là những trung trọng điểm chánh yếu của đạo Ðấng Christ ở thế kỷ thứ nhứt. La-mã, A-léc-xăn-đơ-ri, Carthage, ở thế kỷ thứ 2 với thứ 3. A-léc-xăn-đơ-ri, ở thế kỷ thứ 3, trở thành trung tâm trí thức của giới tín đồ Ðấng Christ. Quê hương của Origène. La-mã, Contanstinople, An-ti-ốt, Giê-ru-sa-lem, A-léc-xăn-đơ-ri là trụ sở của 5 vị Giáo trưởng quản trị Hội Thánh đang khi chế độ Giáo hoàng phân phát triển. Tours, năm 732 S.C., tất cả một trận đánh ở đây, kết quả Charles Martel chận đứng cuộc tiến như vũ bão của quân Hồi giáo và cứu được Âu-châu. Vienne, tại đây, năm 1683, Jean Sobieski đánh bại quân Thổ-nhĩ-kỳ, cùng chận đứng sự hăm dọa thứ nhì của Hồi giáo đè bên trên Âu-châu. Bắc phi, Tây Á vốn theo đạo Ðấng Christ, nhưng đến thế kỷ thứ 7, vị võ lực, đã trở theo Hồi giáo, và tới ngày này vẫn còn theo Hồi giáo. Giê-ru-sa-lem, nơi phát sanh đạo Ðấng Christ. An-ti-ốt, trung trung tâm từ đó đế quốc La-mã trở lại đạo Ðấng Christ. La Mecque, nơi Hồi giáo vạc sanh. Médine, thủ đô Hồi giáo tới năm 661 S.C. Ða-mách, thủ đô Hồi giáo từ 661 đến 750. Bagdad, thủ đô Hồi giáo từ 750 đến 1258. Lyon, quê hương của Irénée. Trung trung tâm đạo Ðấng Christ ở xứ Gaule. Sê-sa-rê, quê hương của Eusèbe, người đầu tiên chép sử ký Hội Thánh. Carthage, quê hương của Tertullien cùng Cyprien. Hippo, quê hương của Augustin, bên thần học trứ danh. Prague, quê hương của Jean Huss. Florence, nơi Savonarole bị thiêu chết. Constance, nơi nhóm Giáo hội nghị ra lịnh thiêu chết Jean Huss. Wittenberg, quê hương của Luther, người giải phóng Âu-châu. Worms, tại đây một nghị hội nổi danh đã họp để xét xử Luther. Genève, nơi Calvin cư ngụ, một trung trọng tâm của cuộc Cải chánh. Trente, nơi họp Giáo hội nghị vì Giáo hoàng triệu tập để tìm bí quyết chận đứng cuộc Cải chánh