Nếu chúng ta là nhân viên cấp dưới ở những hair salon quốc tế hay đi cắt tóc trên một hiệu nước ngoài thì việc học từ vựng tiếng anh về tóc là rất đề xuất thiết.Bạn vẫn xem: đầu năm mới tóc giờ anh là gì

trước hết để tiếp xúc tốt thì chúng ta phải tất cả vốn từ bỏ vựng sâu cùng phát âm chuẩn. Dịch thuật Tân Á hôm nay vẫn gửi tới các bạn bài viết “Từ vựng giờ Anh về các kiểu tóc” để các bạn luyện tập!

A: từ vựng giờ Anh về những kiểu tóc của nữ


Bạn đang xem: Tết tóc tiếng anh là gì

*

Xem thêm: Chia Sẻ Bí Quyết Chơi Roulette Trăm Trận Trăm Thắng, Cách Chơi Roulette Trăm Trận Trăm Thắng

Các hình trạng tóc nữ giới duyên dáng, xinh đẹp

1. Layered hair – /ˈleɪ.ɚ her/: Tóc tỉa nhiều tầng

2. Braid – /breɪd/: Tóc tết đuôi sam

3. Straight hair – /streɪt. Her/: Tóc thẳng

4. Curly – /ˈkɝː.li/: Tóc xoăn

5. Bangs – /bæŋz/: Tóc mái

6. Perm – /pɝːm/: Tóc uốn quăn

7. Pigtails – /ˈpɪɡ.teɪlz/: Tóc buộc 2 bên

8. Bob – /bɑːb/: Tóc ngắn

9. Ponytail – /ˈpoʊ.ni.teɪl/: Tóc đuôi ngựa

10. Shoulder-length – /ˈʃoʊl.dɚˌleŋθ/: Tóc dài ngang vai

11. Braids – /breɪdz/: Tóc tết 2 bên

12. Bun – /bʌn/: Tóc búi

13. Long – wavy – /lɑːŋ.ˈweɪ.vi/: Tóc dài gợn sóng

B: trường đoản cú vựng giờ Anh về các kiểu tóc với râu của nam


*

Các dạng hình tóc bởi tiếng Anh

1. Mustache – /ˈmʌs.tæʃ/: Ria mép

2. Flattop – /ˈflæt.tɑːp/: Tóc dựng bên trên đỉnh đầu, hai bên cạo trọc

3. Stubble – /ˈstʌb.əl/: Râu lởm chởm

4. Long hair – /lɑːŋ.her/: Tóc dài

5. Cornrows – /ˈkɔːrn.roʊ/: Kiểu tóc tết truyền thống của người Châu Phi

6. Bald head – /bɑːld.hed/: Hói đầu

7.

Đang xem: đầu năm mới tóc giờ đồng hồ anh là gì

Spiky – /ˈspaɪ.ki/: Tóc dựng

Crew cut – /kruː. Kʌt/: Tóc cắt gọn

9. Sideburns – /ˈsaɪd.bɝːnz/: Tóc mai dài

10. Beard – /bɪrd/: Râu

11. Shaved head – /ˈʃeɪ.vən:.hed/: Đầu cạo trọc

12. Dreadlocks – /ˈdred.lɑːks/ = Dreads – /dredz/: Tóc tết thành các bím nhỏ

13. Clean-shaven – /kliːn.ˈʃeɪ.vən/: Mặt nhẵn nhụi (sau lúc cạo râu)

14. Goatee – /ˈɡoʊ.tiː/: Râu cằm

15. Receding hairline – /rɪˌsiː.dɪŋˈher.laɪn/: Đầu đinh

C: trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành tóc: màu sắc tóc

1. Jet black: Màu đen nhánh

2. Blonde: Màu đá quý hoe

3. Red: Màu đỏ

4. Sandy: Màu cát

5. Ginger: màu cam hơi nâu

6. Pepper-and-salt: màu sắc muối tiêu

D: một trong những câu nói có sử dụng từ vựng

1. I don’t like flattop hairstyle, it looks lượt thích leprechaun – Tớ không say đắm kiểu tóc dựng bên trên đỉnh đầu và phía 2 bên cạo trọc, nó trông như yêu tinh ấy

2. Women with long wavy hair look very attractively – thiếu nữ với mái đầu dài gợn sóng trông hết sức quyến rũ

3. He has shaved head, long bear. He looks very different now – Anh ấy trọc đầu, râu dài. Anh ấy giờ trông siêu khác

4. Chinese man in Qing Dynasty has braid hair – phái nam Trung Quốc thời công ty Thanh nhằm tóc đuôi sam

5. Girsl used to have braids when they were kids – các nàng thường hay để tóc tết hai bím lúc họ còn là trẻ con

Từ khóa: những kiểu tóc bằng tiếng anh , công ty dịch thuật , dịch thuật , tự vựng tiếng anh , từ vựng tiếng Anh về các kiểu tóc , tự vựng giờ đồng hồ anh về giao diện tóc , tự vựng tiếng anh về đẳng cấp tóc cho nam , từ vựng giờ anh về kiểu dáng tóc cho cô bé , tự vựng giờ anh về tóc