Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) là 1 trong 12 thì cơ phiên bản của ngữ pháp tiếng Anh. Nếu còn muốn học giỏi tiếng anh bạn cần biết và riêng biệt rõ với các thì khác. Ở bài viết này Step Up sẽ hướng dẫn đầy đủ cho các bạn cấu trúc, biện pháp sử dụng, vệt hiệu nhận biết và bài bác tập thực hành rèn luyện. Không chỉ có vậy, trong từng cách sử dụng Step Up sẽ bổ sung cập nhật cả mẹo nhận biết và các lưu ý với từng trường hợp quan trọng để các bạn học không thiếu và đọc kiến thức thì hiện tại hoàn thành tốt nhất.

Bạn đang xem: Thì hiện tại hoàn thành có mấy cách dùng


1. Định nghĩa thì lúc này Hoàn Thành

Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng để diễn tả về một hành vi đã xong xuôi cho tới lúc này mà ko bàn về thời gian diễn ra hành cồn đó.


2. Cấu trúc thì lúc này Hoàn Thành

1. Câu khẳng định

S + have/ has + PII.

– trong đó:

* S (subject): chủ ngữ

* Have/has: trợ rượu cồn từ

* PII: động từ phân từ bỏ II (Quá khứ phân từ)

Nếu chủ ngữ là I/ We/ You/ They + have

Nếu công ty ngữ là He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has lived here since I was born. (Cô ấy đang sống tại chỗ này từ lúc tôi sinh ra.)

– She has taught Spanish for 3 years. (Cô ấy đang dạy giờ đồng hồ Tây Ban Nha khoảng 3 năm.)

– We have encountered many difficulties while working on that project. (Chúng tôi đã chạm mặt phải tương đối nhiều khó khăn khi làm dự án đó.)

2. Câu lấp định

S + haven’t/ hasn’t + PII.

(haven’t = have not, hasn’t = has not)

Ví dụ:

– I haven’t met each my mom for a long time. (Tôi đang không gặp gỡ mẹ vào một thời gian dài rồi.)

– She hasn’t come back his hometown since 2010. (Cô ấy không trở lại quê hương của bản thân mình từ năm 2010.)

– He hasn’t mastered French, but he can communicate. (Anh ấy không chuyên nghiệp tiếng Pháp tuy nhiên anh ấy hoàn toàn có thể giao tiếp.)

3. Câu nghi vấn

Have/Has + S + PII?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

– Have you ever travelled khổng lồ Finland? (Bạn sẽ từng phượt tới Phần Lan lúc nào chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has she started the task? (Cô ấy đã bước đầu với trọng trách chưa?) -> Yes, she has./ No, she hasn’t.

– Have you finished your housework? (Bạn đã dứt việc bên chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t

*

7. Mô tả một hành động, vấn đề đã xảy ra nhiều lần trong thừa khứ.

They have seen this contract two times. (Họ đang xem bạn dạng hợp đồng này nhị lần.)He has researched three market and is working with on another one. (Anh ấy đã nghiên cứu được ba thị trường và đang tiếp tục với thị trường tiếp theo).

Lưu ý : Ở trong những thì tiếng Anh, thì hiện tại chấm dứt và thì thừa khứ đơn là 2 thì vào tổng tất cả những thì tiếng Anh có thể bạn dễ bị nhầm lẫn về cách sử dụng. Vậy nên cần note thật kỹ để khi áp dụng thì tiếng Anh thật hợp lý và phải chăng tương ứng cùng với từng văn cảnh nhé!


4. Vết hiệu nhận ra thì hiện tại Hoàn Thành

Mỗi mục ngữ pháp giờ đồng hồ Anh đều sẽ có những dấu hiệu nhận biết khác nhau để hoàn toàn có thể áp dụng phù hợp. Với thì bây giờ hoàn thành, vào câu các bạn sẽ có những từ, kết cấu sau để dìm biết:

4.1. Các từ nhận biết thì hiện tại hoàn thành

– just, recently, lately: ngay gần đây, vừa mới

– already: rồi

– before: trước đây

– ever: vẫn từng

– never: không từng, không bao giờ

– yet: không (dùng mang đến câu lấp định cùng câu hỏi)

– for + N – quãng thời gian: trong vòng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 3 months: trong khoảng 3 tháng

– since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1977, since March, …)

– so far = until now = up lớn now = up to lớn the present: cho đến bây giờ

 – in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 5 years: trong 5 năm qua)

– so sánh hơn tốt nhất + thì bây giờ hoàn thành

This is the first (second/only…) time + thì bây giờ hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh mày in Vietnam. (Đây là lần đầu tiên tôi được nạp năng lượng Bánh Mì nghỉ ngơi Việt Nam.)This is the best champaign I have ever drink. ( Đây là các loại sâm panh ngon nhất mà tôi từng uống.)This is the most delicious cake I have ever eaten. (Đây là món bánh ngon duy nhất tôi từng ăn.)This is the most memorable experience I have had in my life. (Đây là kỉ niệm kỷ niệm nhất mà tôi bao gồm trong cuộc đời.)

– all day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời).

4.2. Vị trí của những trạng từ vào thì hiện tại tại dứt

– already, ever, just, never: sau “have/ has” mặt khác đứng trước rượu cồn từ phân từ bỏ II.

– already: cũng có thể đứng sống cuối câu.

Ví dụ:

I have just go out. (Tôi vừa bắt đầu ra ngoài).

– yet: địa điểm đứng sống cuối câu và được sử dụng trong câu nghi ngại hoặc che định.

Ví dụ:

He hasn’t told his family about that problem yet. (Anh ta vẫn chưa kể với mái ấm gia đình anh ta về điều đó đâu).

– so far, recently, lately, up to lớn present, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

I have checked this report recently. (Tôi kiểm tra bản báo cáo này cách đây không lâu rồi).

Xem thêm: Cách Dùng Viên Xông Hương Tràm Vim Báo Gấm, Viên Xông Hương Tràm Vim Báo Gấm


download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng hòa hợp cấu trúc, giải pháp dùng, vết hiệu nhận biết 12 THÌ để áp dụng vào các chủ điểm thi cử và tiếp xúc thực tế

5. Bài bác tập thì bây giờ Hoàn Thành

Bài tập 1: bài bác tập thì hiện tại tại hoàn thành với vết hiệu phân biệt có áp dụng since và for

I …..(study) Vietnamese for the last 20 years. We…..(known) each other for 5 years. I…..(sleep) for 3 minutes now. How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since 2015. She….(buy) that bike for 4 months. I…..(sleep) for a long time. We…..(live) here since 2018. He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

Have studied Have known Have slept Have….learnt/ have learnt Has bought Have slept Have lived Has read

Bài tập 2: Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành

I started cooking for the dinner 2 hours ago. This morning I was expecting a message. Now I have it. Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard. The temperature was 22 degrees. Now it is only 15. My English wasn’t very good. Now it is better. Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have cooked for the dinner for 2 hours. The message has arrived. Dan has grown a beard. The temperature has fallen. My English have improved. Kim has lost his key.

Bài tập 3: dứt câu với nhắc nhở cho sắn

1. A: vày you know where Kirito is?

B: Yes, …..

(I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

B: …..

(the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

B: I don’t know …..

(I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming khổng lồ the cinema with us?

B: No, …..

(she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

B: Yes, …..

(they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

B: …..

(we/not/tell/him yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told him yet

Bài 4: Đọc cùng viết lại câu với từ bỏ just, yet và already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak to John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to lớn a hotel tonight. You phone to lớn seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place lớn live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where lớn go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went lớn the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. He’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve already done it

5. Have you found a place lớn live yet?

6. I haven’t dicided yet

7. He’s just come back

Bài 5: chọn dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

I (walk) ……………. 10km alreadyI (walk) ……………. 10km last weekI (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

have walkedwalkedhave been

Bài 6: bài tập chuyển đổi thì hiện tại dứt sang vượt khứ đơn

She hasn’t written to lớn me since March. -> The last time …Mrs.Linh has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linh started …Nhi và Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …He hasn’t written to me for years. -> It’s years …He hasn’t had a swim for four years. -> He last …

Đáp án:

The last time she wrote to lớn me was in March.Mrs.Linh started khổng lồ teach the children in that remote village two years ago.It’s seven years since Nhi & Bin were married.It’s years since he wrote to lớn me.He last had a swim was four years ago.
1000 Khoá phát âm IPA trên phầm mềm Hack óc Pro – vắt chắc 90% tất cả phiên âm đặc trưng nhất trong giờ Anh chỉ với sau 4 giờ. Rộng 205.350 học tập viên đã tự tin há miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

Với toàn bộ kiến thức về thì lúc này hoàn thành (Present Perfect) và bài tập thực hành thực tế trên đây, Step Up tin rằng các bạn đã nắm vững và có thể vận dụng trơn tru khi áp dụng ngữ pháp tiếng Anh, kết phù hợp với vốn trường đoản cú vựng của chính bản thân mình bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể giao tiếp lạc quan với người phiên bản xứ.