. Quá khứ là kho báu quý giá về nhiều thứ của Thế Giới, từ kinh nghiệm đến kiến thức, từ giải trí đến học tập, v.v.. Và nhiều điều khác nữa. Vì vậy hiện tại luôn kế thừa nhiều thứ vào quá khứ

. Con người có thể phát triển từng ngày với nhiều ý tưởng hay, dự án tốt, tuy nhiên không có gì là không bắt nguồn từ những điều vào quá khứ.

Bạn đang xem: Vì sao phải học lịch sử

. Lịch sử, có thể đầy đủ có thể thiếu xót, có thể đúng cũng có thể chưa hoàn toàn đúng vì nhiều lý do. Tuy nhiên cơ bản, Lịch Sử giúp con người có cảm hứng làm tốt hơn trong hiện tại và tốt rộng nữa trong tương lai từ những cái xấu, cái tốt của quá khứ.

. Ví dụ từ các phương tiện giao thông thô sơ vào quá khứ mà bé người đã lấy được cảm hứng để tạo ra những phương tiện giao thông hiện đại.

*

2. Rèn luyện trí nhớ, truy hỏi xuất dữ liệu :

. Thật khó để làm đến một người cảm thấy mệt mỏi tuyệt khó khăn vào quá trình ghi nhớ và triển khởi công việc, nếu người đó đã từng thuộc làu những bài lịch sử trăm trang dầy cộm.

Xem thêm: 2 Kid In The Sandbox Là Gì

. Đúng vậy, bạn và bé cháu của bạn sẽ trở thành những nhỏ người nhớ được thọ và nhớ được nhiều, vì đã từng học tốt môn Lịch Sử.

. Chúng ta cũng tự rèn thêm một khả năng khác trong việc học Lịch sử là ghi nhớ có chọn lọc, xóa bớt dữ liệu vào đầu và.. Gợi nhớ những điều cần nhớ một cách nhanh chóng. Từ đó vào cuộc sống việc ghi nhớ trở nên tốt rộng và dễ dàng hơn

. Ví dụ : một người giỏi lịch sử, thông thạo nhiều triết lý từ quá khứ và thuộc được những văn bản dài, thì ghi nhớ và thuật lại một nội dung trong công việc là hoàn toàn solo giản

*

3. Trân trọng hiện tại và cố gắng vì sau này :

. Lịch sử có thể ghi nhận nhiều điều tốt, giấu đi những điều không tốt, hoặc ngược lại, nhưng lại chắc chắn sẽ mang đến người học một cảm giác biết quý trọng thời điểm và hoàn cảnh hiện tại.

. Nỗ lực làm mang lại tương lai tốt hơn và hoàn thiện hơn, để khi hiện tại rồi cũng trở thành quá khứ của sau này và những gì được viết vào lịch sử lưu lại truyền cho thế hệ sau được nhân văn nhất.

*

4. Yêu thương quý nguồn cội, giữ gìn những điều tốt đẹp của người xưa :

. Lịch sử thường lưu lại lại tương đối hoặc chính xác thời gian, địa điểm, sự kiện của dân tộc, quốc gia, tuyệt Thế Giới. Vì vậy con người được học về Lịch Sử sẽ có cách nhìn toàn vẹn, hiểu được phần nào nguồn cội và lý do của một số vấn đề nhất định. Quý trọng và giữ gìn những gì người đi trước để lại từ đó trân trọng và phát triển hoàn thiện tương lai.