Viện phân tích Chương trình và phương pháp và Viện Khoa học giáo dục cùng một số bộ phận nghiên cứu vớt thuộc Bộ giáo dục và đào tạo hợp duy nhất thành Viện kỹ thuật Giáo dục

1977

Viện phân tích Đại học và Trung học chuyên nghiệp được thành lập

Viện phân tích Khoa học dạy dỗ nghề được thành lập

1987

Viện khoa học Giáo dục vn được thành lập trên cửa hàng hợp tốt nhất Viện Khoa học giáo dục và đào tạo với một số trong những cơ quan nghiên cứu và phân tích khác của bộ Giáo dục

Bộ Giáo dục

Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp

và dạy dỗ nghề

1988

Viện phân tích Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp được thành lập trên các đại lý sáp nhập Viện nghiên cứu Đại học cùng Trung học chuyên nghiệp hóa với Viện phân tích Khoa học dạy nghề

Bộ giáo dục và Đào tạo

1994

Viện kỹ thuật Giáo dục nước ta trở lại thương hiệu cũ là Viện công nghệ Giáo dục

Viện nghiên cứu Đại học cùng Giáo dục chuyên nghiệp được thay tên là Viện nghiên cứu và phân tích Phát triển Giáo dục

2003

Viện kế hoạch và Chương trình giáo dục và đào tạo được thành lập và hoạt động trên cơ sở tổ chức lại nhì viện phân tích là Viện Khoa học giáo dục và đào tạo và Viện nghiên cứu và phân tích Phát triển Giáo dục

2008

Viện công nghệ Giáo dục vn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Viện chiến lược và Chương trình giáo dục với một số trong những cơ quan phân tích khác của Bộ giáo dục và Đào tạo ra

2017

Viện công nghệ Giáo dục nước ta được tổ chức triển khai lại với 16 đơn vị đầu mối gồm: 03 chống chức năng, 05 Ban nghiên cứu, 06 Trung trung ương nghiên cứu, thông tin, áp dụng KHGD, 01 tập san KHGDVN và 01 trường Thực nghiệm KHGD theo quyết định số 5282/QĐ-BGDĐT ngày 11 mon 12 năm 2017 của bộ trưởng bộ GD&ĐT.


Trải qua rộng 55 năm sinh ra và phát triển, trải qua không ít lần phân tách tách, sáp nhập, tổ chức lại, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thời buổi này đã kế thừa và vạc huy các thành tựu của những Viện nghiên cứu tiền thân, tạo nên lập cơ sở xây dựng nền kỹ thuật giáo dục việt nam hiện đại, tiên tiến, mang phiên bản sắc dân tộc, góp thêm phần giải quyết những sự việc lớn phát sinh trong thực tế giáo dục của nước nhà trong giai đoạn công nghiệp hóa, tân tiến hóa với hội nhập quốc tế.

Là cơ quan nghiên cứu và phân tích quốc gia, Viện khoa học Giáo dục nước ta không hoàn thành phấn đấu nhằm thực hiện giỏi chức năng, trọng trách được giao, tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, trở nên tân tiến giáo dục của đất nước, đồng thời chủ động mũi nhọn tiên phong trong việc nghiên cứu và phân tích lý luận, tạo cơ sở khoa học cho những chủ trương, chế độ giáo dục của Đảng và Nhà nước; thực hiện các nghiên cứu và hỗ trợ tư vấn về quy hoạch cải tiến và phát triển giáo dục của địa phương, đưa giao tác dụng nghiên cứu, kiểm định, tấn công giá unique giáo dục, dạy học; huấn luyện và đào tạo sau đại học; tăng tốc hợp tác chia sẻ với các cơ quan, tổ chức triển khai nghiên cứu, các trường đại học trong và xung quanh nước. Trên các đại lý đó, mỗi bước đóng góp thiết thực, có hiệu quả vào sự nghiệp trở nên tân tiến giáo dục nói phổ biến và chế tạo nền công nghệ giáo dục vn nói riêng.

Trong quá trình xây dựng với phát triển, Viện khoa học Giáo dục vn đã vinh dự được trao tặng kèm nhiều danh hiệu cao niên của Đảng với Nhà nước: